Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

XIII Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

16-01-2020
Przewodnicząca Rady zwołuje XIII sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji . Sesja odbędzie się 22 stycznia 2020r. (środa) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Informacja

02-01-2020
W dniu 9 stycznia 2020 r. (czwrtek) obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu, od godziny 10.30 Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Życzenia

23-12-2019
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Życzenia

Aktualności news box

 • 16-01-2020
 • Autor: Bernarda Czajkowska
 • drukuj

XIII Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

Przewodnicząca Rady zwołuje XIII sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji.
Sesja odbędzie się 22 stycznia 2020r. (środa) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
Porządek obrad:
1.Otwarcie XIII sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 16.12.2019r.
4.Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (Druk Nr 170).
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacja o realizacji projektu pn. „Informatyzacja i modernizacja danych zasobów geodezyjnych powiatów województwa lubuskiego do świadczenia e-usług” (Druk Nr 162).
7.Sprawozdania z działalności Komisji stałych w roku 2019.
8.Informacja o pracy Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji w roku 2019.
9.Informacja o realizacji Uchwał Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji podjętych w roku 2019 (Druk Nr 163).
10.Przedstawienie planów pracy Komisji stałych na rok 2020.
11.Przedłożenie przez Przewodniczącego Rady harmonogramu sesji na rok 2020 (Druk Nr 164).
12.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie dofinansowania na 2020r. doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Świebodziński (Druk Nr 159);
2) w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Świebodzińskiego w 2020r. (Druk Nr 160);
3) w sprawie powierzenia Gminie Szczaniec wykonania zadania pn. „Przebudowa części drogi powiatowej nr 1210F na odcinku ul. Adama Asnyka w Szczańcu, działka nr 371/6, obręb Szczaniec” (Druk Nr 161);
4)w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku (Druk Nr 166);
5) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 167);
6) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2020-2028 (Druk Nr 168);
7)w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26.11.2019r. na Wicestarostę Powiatu Świebodzińskiego, przesłanej do tut. organu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Zielonej Górze pismem z dnia 12 grudnia 2019 r., znak: SKO-6335/109-B/19 (Druk Nr 169).
13.Sprawy różne:
- Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2019r. (Druk Nr  165).
14. Zamknięcie obrad XIII sesji.  
Informujemy, że obrady Rady Powiatu Świebodzińskiego  są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.  Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego  wyraża  się  zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych  i wizerunku  w myśl art. 6 ust. 1 lit.  a  oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.
 
Obraz i dźwięk z obrad Rady Powiatu będzie transmitowany na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCq-E7UVlIYehSYgDGQx1eMg/videos, a archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Powiatu będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pod adresem: http: //bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/228/Rada_Powiatu/ w zakładce Nagrania Sesji.
 
 

Informacja

W dniu 9 stycznia 2020 r. (czwrtek) obsługa interesantów
w Wydziale Komunikacji i Transportu, od godziny 10.30
Za utrudnienia przepraszamy.
 • 23-12-2019
 • Autor: Marcin Lewandowski
 • drukuj

Życzenia

 • 18-12-2019
 • Autor: Z. Rogowski
 • drukuj

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń

HODOWCO PAMIĘTAJ!!!
Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.
ASF dotyczy świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach.
 
LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ I ZWALCZANIE ASF – APEL DO ROLNIKÓW
 
 

Załączniki

Informacja

INFORMACJA
 
W dniu 31 grudnia 2019r. Starostwo Powiatowe czynne będzie od godz. 7 30 do 1400.
Wydział Komunikacji i Transportu od godz.800 do 1100.

Informacja

Informacja:
Starostwo Powiatowe w  Świebodzinie
czynne będzie w dniu 7 grudnia 2019r. od godz. 700 do 1500.
Wydział Komunikacji i Transportu od godz.800 do 1430.
 
W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek- Wigillia) jest nieczynne.
 • 27-11-2019
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

Afrykański pomór świń ASF w województwie lubuskim

Na terenie województwa lubuskiego stwierdzono przypadki występowania ASF - wirus afrykańskiego pomoru świń.Główny Inspektorat Sanitarny opracował mapę występowania zagrożenia. W chwili obecnej Powiat Świebodziński został włączony do strefy żółtej. Oznacza to, iż: 
 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
  • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
  • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
  • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
Poniżej zamieszczamy komunikat Powiatowego Lekarza weterynarii dla hodowców oraz dla kół łowieckich
 

Załączniki

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości - 2019

Powiatowe obchody
Narodowego Święta Niepodległości - 2019
 
 
Dnia 11 listopada 2019 r. w Świebodzinie odbyły się Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości poprzedziła zbiórka uczestników na placu Jana Pawła II gdzie swój bogaty repertuar muzyczny zaprezentowała Świebodzińska Orkiestra Dęta. Następnie zgodnie z przyjętym programem w kościele pw. Św. Michała Archanioła w asyście pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza została celebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach religijnych zwarta kolumna uczestników prowadzona  przez Świebodzińską Orkiestrę Dętą  przeszła ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości, przy którym odbyły się główne uroczystości związane  z Powiatowymi obchodami 101 rocznicy odzyskania Niepodległości.  Zgodnie z ceremoniałem wojskowy obchody Święta Niepodległości  rozpoczęły się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości dla przedstawiciela  Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza, po którym został odśpiewany   hymn państwowy  oraz wciągnięta flaga państwowa na maszt. Wszystkich  przybyłych na Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości przywitał prowadzący uroczystość Pan Tomasz Olesiak.  W dalszej kolejności zgromadzeni  na placu uczestnicy Święta Niepodległości wysłuchali okolicznościowego wystąpienia   Starosty Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego, Burmistrza Świebodzina Pana Tomasza Sielickiego oraz Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów. Kontynuacją ceremonii wojskowej był apel pamięci, po którym została oddana została salwa honorowa - dla uczczenia pamięci uczestników  walk o wolność i niepodległość Polski. Po apelu przy Pomniku Niepodległości zostały złożenie wiązanki kwiatów przez władze powiatowe, miejskie, organizacje kombatanckie i społeczne, kierowników inspekcji służb i straży, żołnierzy Wojska Polskiego, środowiska oświatowe, przedstawicieli partii politycznych, dzieci i młodzież szkolną, harcerzy oraz mieszkańców powiatu świebodzińskiego.
Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył Dowódca uroczystości  wydając komendę do wyprowadzenia Kompanii Honorowej oraz pocztów sztandarowych z placu w Parku Chopina. Dziękując wszystkim obecnym za udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości prowadzący uroczystość zaprosił na poczęstunek – grochówkę wojskową przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rusinowa.
 
W obchody Narodowego Święta Niepodległości wpisany był „TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY” , którego organizatorem był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Klub Wojskowy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz Świebodziński Dom Kultury.
 
W bogaty program uroczystości wpisanych było szereg imprez o charakterze patriotycznym. Jedną z nich była akademia przygotowana przez Powiatowy Zespół Szkół ze Świebodzina. Ponadto w Muzeum Regionalnym została otwarta wystawa „ Szable i pałasze żołnierza polskiego 1794-1918 ze zbiorów Pawła Kamrowskiego.  Znaczącym wydarzeniem była inscenizacja historyczna w Parku Chopina nawiązująca do wydarzeń z czasów po 1945 roku ukazująca postać porucznika Kazimierza Świrskiego żołnierza Wileńskiej Armii Krajowej, a następnie dowódcę Podziemnej Świebodzińskiej Armii Krajowej. W dynamicznym pokazie ukazującym jeden z epizodów tamtego okresu udział wzięli żołnierze WP, harcerze, wolontariusze jak również pojazdy historyczne.  Dzień po inscenizacji w Kościele pw. Św. Michała Archanioła odbyła się msza za por. Kazimierza Świrskiego i rotmistrza Witolda Pileckieg. Po mszy w hotelu „SEN” można było obejrzeć wystawę, tematyczne związaną z wymienionymi postaciami.
Tydzień patriotyczny zakończył  konkurs wiedzy historycznej zorganizowany dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych którego tematem była  „Bitwa Warszawska”.
 
W klasyfikacji ogólnej
 
I miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świebodzinie
III miejsce zajęła drużyna z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie
 
Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostę Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego wręczyła laureatom Przewodnicząca Jury - Kierownik Klubu Wojskowego z Międzyrzecza Pani Agnieszka Kotarska
 
Tydzień patriotyczny jest cykliczną  imprezą  wpisaną w obchody Narodowego Święta Niepodległości i ma istotny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych oraz pielęgnowanie tradycji narodowych niejednokrotnie wzorując się na biografii uczestników walk o niepodległość Polski z naszego regionu.
 • 07-11-2019
 • Autor: T. Olesiak
 • drukuj

Debata o zagrożeniach związanych z zakupami w internecie oraz prawami konsumenta będzie można porozmawiać z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Zapraszamy.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. janusza Korczaka w Świebodzinie
 
W środę, 13 listopada odbędzie się w naszej szkole debata.
Miejsce - szkolny hol (2 piętro)
Zapraszamy

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

     Starosta Świebodziński - Zbigniew Szumski i Przewodnicząca Rady Powiatu Świebodzińskiego - Urszula Miara zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości
 
 
1 2 3 4 5 6 ... 11 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08