Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana...

30-08-2021
Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

28-07-2021
Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. W tej symbolicznej godzinie „W” zatrzymajmy się i minutą ciszy uczcijmy pamięć tych,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Darmowa pomoc prawna

24-06-2021
Od 17 czerwca 2021 wznowiona została stacjonarna działalność punktu – porady udzielne są podczas osobistej wizyty osoby uprawnionej w punkcie oraz w dalszym ciągu telefonicznie i mailowo. Z porady można skorzystać podczas...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Darmowa pomoc prawna

Aktualności

XXIX Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn.zm.)  Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Miara zwołuje XXIX sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji.
Sesja odbędzie się 29 września 2021r. (środa) o godz. 13.00 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Świebodzinie (aula), ul. Żaków 1.
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie XXIX sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 15.06.2021r. 
4.Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (Druk Nr 362). 
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Realizacja zadań Powiatu Świebodzińskiego w zakresie ochrony zdrowia w 2020r. i I półroczu 2021 roku (Druk Nr 354).
7.Analiza informacji o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Świebodzińskiego za pierwsze półrocze 2021 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej (Druk Nr 353).
8. Roczne sprawozdania z działań podjętych w 2020r. na terenie Powiatu Świebodzińskiego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Nadzory Wodne: Sulechów i Świebodzin (Druk Nr 346), Nowy Tomyśl (Druk Nr 344), Słubice (Druk Nr 345) oraz Krosno Odrzańskie (Druk Nr 343).
9. Podjęcie uchwał:
1)w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania polegającego na prowadzeniu Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych w Świebodzinie (Druk Nr 348);
2)w sprawie powierzenia Gminie Świebodzin realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1202F w m. Jeziory” (Druk Nr 349);
3)w sprawie pozbawienia odcinka drogi nr 1210F relacji Szczaniec - Ojerzyce, na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1202F w m. Ojerzyce do skrzyżowania z drogą powiatową nr 1211F w m. Szczaniec, kategorii dróg powiatowych (Druk Nr 351); 
4)w sprawie pozbawienia dróg nr 1268F relacji Boryszyn - Wysoka, na odcinku przebiegającym od skrzyżowania z 1242F w m. Boryszyn do granicy powiatu; nr 1244F Lubrza- Nowa Wioska – Mostki, na odcinku od m. Nowa Wioska do skrzyżowania z DK92; nr 1241F Trzęsawa – Zagaje – Trzęsawa, cała droga, kategorii dróg powiatowych (Druk Nr 355);
5)zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków na zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2021r. (Druk Nr 356);
6) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 357); 
7) w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2020-2028 (Druk Nr 358);
8)w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców bloków przy ul. Konarskiego w Świebodzinie dotyczącej sprzeciwu wobec planów przebudowy ul. Konarskiego w Świebodzinie (Druk Nr 350);
9)w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6 lipca 2021r. w sprawie cyt. „likwidacji domu dziennego pobytu w Świebodzinie - ratujmy Homini!” (Druk Nr 360);
10)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie (Druk Nr 352); 
11)w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Starostwa dot. braku odpowiedzi i reakcji mających ma celu poprawę stanu technicznego drogi powiatowej nr 1221F relacji Jordanowo - Nowy Dworek  (Druk Nr 359);
10.Sprawy różne:
- informacja Zarządu Powiatu o wysokości wszystkich umorzonych wierzytelności oraz udzielonych ulg o charakterze cywilnoprawnym wg stanu na dzień 31.12.2020r. (Druk Nr  347).
11. Zamknięcie obrad XXIX sesji. 
 
czytaj dalej

Narodowe Czytanie

Dziś na placu Jana Pawła II w Świebodzinie po raz kolejny odbyła się akcja Narodowe Czytanie, zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną w Świebodzinie. 
Narodowe Czytanie to ogólnopolska akcja publicznego czytania największych dzieł literackich, zainicjowana w 2012 roku przez prezydenta Polski. 
 
Jak napisał w liście odczytanym przez Zastępcę Burmistrza Świebodzina Przemysława Nitschkę,  prezydent Andrzej Duda - sztuka Gabrieli Zapolskiej „Moralność Pani Dulskiej” wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną; pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji. 
 
 
Fragmenty sztuki Zapolskiej zaprezentowali przedstawiciele władz lokalnych oraz dyrektorzy placówek kulturalnych i oświatowych: Starosta Powiatu Świebodzińskiego Zbigniew Szumski, Zastępca Burmistrza Świebodzina Przemysław Nitschka,  Iwona Czerniawska - Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie, Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świebodzinie Arleta Miśkiewicz, Zastępca Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr.7 Anna Świątek, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej Monika Filińska, Danuta Miliszewska Muzeum Regionalne w Świebodzinie,  Kierownik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Świebodzinie Grażyna Chmielewska, Kinga Wojdan ze Świebodzińskiego Domu Kultury. 
W wydarzeniu uczestniczyła młodzież i grono pedagogiczne świebodzińskich szkół oraz mieszkańcy miasta. 
Aranżacje muzyczną zaprezentowała Agata Hańdziuk ze Studia Artystycznego „ACOUSTIC”.
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Narodowe Czytanie 2021

Mobilny Punkt Szczepień w Świebodzinie

Do końca września 2021r. w piątki i soboty bez rejestracji można się zaszczepić w Mobilnym Punkcie Szczepień. Punkt czynny jest w godzinach 14:00-18:00, stoi na miejscu udostępnionym przez Gminę Świebodzin, przed basenem miejskim przy ul. Sulechowskiej 6 w Świebodzinie.
 
Na chętnych, którzy skończyli 18 lat czekają jednodawkowe szczepionki firmy Johnson & Johnson. Na szczepienie nie trzeba się rejestrować – wystarczy przyjść i okazać dowód osobisty.
 
Wg zestawienia poziomu zaszczepienia na stronie https://www.gov.pl/web/szczepienia-gmin#/ranking, na dzień dzisiejszy w naszym powiecie w pełni zaczepionych jest 27 596 osób.
 
czytaj dalej

Fotorelacja z powiatowych uroczystości 1 września

Fotorelacja z obchodów 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana

1 września 2021r. na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie odbyły się uroczystości patriotyczne z okazji 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Złożono kwiaty w miejscu pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, grobach żołnierskich, pod Pomnikiem Weterana oraz Pomnikiem Nekropolii Kresowych.
 Podczas uroczystości Pan Józef Karwatka wręczył Staroście Świebodzińskiemu Zbigniewowi Szumskiemu krzyż 100-lecia powołania Związku Inwalidów Wojennych, przyznany w podzięce za działalność Starosty na rzecz Związku.
 
W uroczystości udział wzięli - Starosta Zbigniew Szumski, Wicestarosta Andrzej Chromiński, Zastępca Burmistrza Świebodzina Przemysław Nitschka, Przewodniczący Rady Miejskiej Tomasz Olesiak, Wójt Lubrzy Ryszard Skonieczek, ks. Kanonik Radosław Gabrysz, Prezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych Józef Karwatka oraz członkowie Związku, Komendant Powiatowy Policji w Świebodzinie Marek Kozanecki, Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie Marcin Bohuszko, Prezes Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Świebodzinie Bolesław Karaś, Wiceprezes Związku Inwalidów Wojennych w Międzyrzeczu Piotr Stępień, Prezes Koła Związku Kombatantów RP i byłych Więźniów Politycznych w Sulęcinie Zenon Walczak, a także członkowie Związku Kombatantów RP i i byłych Więźniów Politycznych w Świebodzinie, członków Związku Inwalidów Wojennych w Świebodzinie, Związku Sybiraków w Świebodzinie, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Świebodziński Związek Kresowian, Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów oraz Dyrektor ZSO I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Świebodzinie Iwona Czerniawska wraz z pocztem sztandarowym.
 
Po uroczystościach na cmentarzu w Kościele Pw. Podniesienia Krzyża w Przełazach odbyła się msza w intencji Ojczyzny.
czytaj dalej

31Galeria zdjęć: 82. rocznica wybuchu II wojny światowej

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie, gdzie przy tablicy ofiar zbrodni katyńskiej, grobach  żołnierskich przy Pomniku Weterana oraz Pomniku Nekropolii Kresowych zostaną zapalone znicze i złożone wiązanki kwiatów.  W miejscach pamięci hołd wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę oddadzą władze powiatowe i gminne, członkowie organizacji kombatanckich i społecznych przedstawiciele inspekcji służb i straży, mieszkańcy Powiatu.
 
Program uroczystości:
01 września 2021 r. ( środa )
 
Uroczystości na cmentarzu komunalnym w Świebodzinie
godz.9.30 - wyjazd z parkingu przy Świebodzińskim Domu Kultury  na cmentarz  komunalny w Świebodzinie
godz.10.00 -  oddanie hołdu ofiarom II wojny światowej w miejscu pamięci ofiar zbrodni katyńskiej, grobach żołnierskich, Pomniku Weterana oraz Pomniku Nekropolii Kresowych
godz.11.00 -  wyjazd do m. Przełazach
godz.11.30 - Msza Św. w intencji Ojczyzny w  Kościele  pw. Podniesienia Krzyża w Przełazach
godz.13.00 - spotkanie okolicznościowe władz Powiatu Świebodzińskiego z członkami organizacji kombatanckich

Dzień Otwarty Inżyniera Budownictwa

Budowa czy remont własnego obiektu zawsze budzą wiele pytań i wątpliwości. Inżynierowie Budownictwa postanowili wesprzeć Polaków w tych działaniach i służyć radą w ramach ogólnokrajowej, jednodniowej akcji w punktach konsultacyjnych. Wydarzenie zaplanowano na 25 września 2021 roku.
Głównym celem organizacji akcji jest pomoc indywidualnym inwestorom – właścicielom domów jednorodzinnych, przedstawicielom wspólnot mieszkaniowych, a także przybliżenie społeczeństwu zawodu inżyniera budownictwa jako zawodu zaufania publicznego.
 
Bezpłatne konsultacje Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa odbędą się w godzinach 9.00–16.00:
 • Gorzów Wlkp - siedziba LOIIB, ul. Podmiejska Boczna 12A, piętro IV,
 • Zielona Góra Placówka Terenowa LOIIB, al.Niepodległości 22, piętro II,
 • Nowa Sól Punkt Konsultacyjny, ul.Portowa 4,
 • Żary Punkt Konsultacyjny, ul.Żagańska 18,
Patronat honorowy nad akcją objęło Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Główny Urząd Nadzoru Budowlanego.
Patroni medialni akcji: „Inżynier Budownictwa”, „Przegląd Budowlany”.
 
Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa (PIIB), w skład której wchodzi 16 okręgowych izb (zgodnie z administracyjnym podziałem na województwa). PIIB zrzesza osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, do których należą projektanci, kierownicy budów lub robót, inspektorzy nadzoru.
czytaj dalej

Nabór na stanowisko Podinspektora

Nabór na stanowisko Podinspektora - Wydział Budownictwa i Ochrony Środowiska

Starosta Świebodziński ogłasza nabór na:
 • stanowisko Podinspektora w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Świebodzinie  - termin składania dokumentów do 6 września 2021r. 
 1. szczegóły dotyczące naboru w załączniku poniżej
 2. dodatkowe informacje pod tel. 68 47 55 362, 68 47 55 340
czytaj dalej

Święto Wojska Polskiego

Dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obchodzonego corocznie dnia 15 sierpnia, - na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920 r. przy Pomniku Niepodległości w Świebodzinie zostaną zapalone znicze oraz złożone wiązanki kwiatów. Po uroczystości w Parku Chopina w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego zostanie odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny.
 
15 sierpnia 2021
godz. 12.00 – złożenie wiązanek kwiatów przy Pomniku Niepodległości w Świebodzinie
godz. 12.30 – Msza Święta w intencji Ojczyzny – Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie

Święto Wojska Polskiego - relacja

Wczoraj było Święto Wojska Polskiego - święto państwowe na pamiątkę zwycięstwa Polski w Bitwie Warszawskiej w 1920 r.
Dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Pomniku Niepodległości w Świebodzinie Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski wraz z Burmistrzem Świebodzina Tomaszem Sielickim i delegacjami odśpiewali hymn. Zapalono również znicze i złożono wiązanki kwiatów.
Po uroczystości w Parku Chopina w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego została odprawiona Msza Św. w intencji Ojczyzny.
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Święto Wojska Polskiego 2021

Wolen miejsca na szczepienia w Nowym Szpitalu w Świebodzinie

1 2 3 4 5 6 ... 44 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08