Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Wnioski o zakup mapy

15-10-2020
Wnioski o zakup mapy składamy drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Wnioski dostępne są na stronie swiebodzin.pl ➤ zakładka Co i jak w starostwie ➤ wybieramy Geodezja i Kartografia ➤ GK.3 sprzedaż materiałów...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Wnioski o zakup mapy

Zawieszenie obsługi bezpośredniej do 18.04.2021

19-03-2021
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym wzrostem, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom, informujemy o wprowadzeniu od 22.02.2021r. (poniedziałek) do 18.04...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zawieszenie obsługi bezpośredniej do 18.04.2021

Godziny pracy starostwa w Wielki Piątek

15-03-2021
Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia 2021r. (Wielki Piątek) Starostwo Powiatowe będzie czynne do godz. 12:00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Godziny pracy starostwa w Wielki Piątek

Aktualności

Darmowy projekt dla osób poszukujących pracy

Rusza kolejna edycja darmowego projektu, którego celem jest pomoc osobom, które straciły pracę

Celem darmowego projektu Career Boost jest pomoc osobom, które straciły pracę lub są zmuszone do zmiany zatrudnienia, m. in. z powodu obecnej sytuacji wywołanej COVID-19. Eksperci z UBS wraz z grupą trenerów-wolonatariuszy podzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem ze wszystkimi, którzy aktualnie poszukują pracy.
W ramach projektu oferujemy:
 • dwuczęściowe, bardzo praktyczne webinarium (2 x 4h),
 • mentoring indywidualny – do 3 spotkań indywidualnych z mentorem.
W trakcie webinarium uczestnicy dowiedzą się:
 1. Jak zidentyfikować swoje mocne strony i talenty oraz wyznaczyć sobie cele jak profesjonalista
 • Jak zidentyfikować swój cel i stworzyć mapę drogową, aby go osiągnąć
 • Typy osobowości – jak zrozumieć, gdzie pasujesz w życiu
 • Narzędzia do samooceny i identyfikacji talentów
 • 12 znaczników identyfikacyjnych dla wykonawców 
 1. Jak stworzyć CV, któremu Twój przyszły pracodawca nie będzie mógł się oprzeć
 • Jaka jest rola CV? Dlaczego muszę to zrobić i dlaczego muszę to zrobić dobrze?
 • Jak zacząć?
 • Rola estetyki w profesjonalnym CV
 • Struktura CV
 • Treść CV: Co mam umieścić w CV? Czego unikać? (zdjęcie, informacje osobiste itp.) W jakim języku należy pisać CV?
 • Ocena przykładowych CV uczestników 
 1. O sekretach poszukiwania pracy
 • Formalne podejście do poszukiwania pracy (strony firmowe, portale pracy, LinkedIn)
 • Nieformalne podejście do poszukiwania pracy (tworzenie sieci kontaktów, rekrutacja firm itp.)
 • Jak sprawić, by wyszukiwanie zakończyło się sukcesem (kryteria poszukiwania pracy)
 • Analiza opisu pracy ze swoimi kwalifikacjami
 • Wskazówki i porady dotyczące poszukiwania pracy 
 1. Jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej (wywiady symulowane)
 • Techniki rekrutacyjne i sposoby ich skutecznego przygotowania: 
  • HireView – opis tej metody rekrutacji, która zakłada sprawdzenie określonych umiejętności kandydata za pomocą kwestionariuszy wysłanych online i odpowiedzi poprzez nagranie wideo:
  • Rozmowa telefoniczna – opis tej metody rekrutacji wykonywanej telefonicznie:
  • Rozmowy przez Skype / Zoom / online – opis metody rekrutacji wykonywanej online
 • Wywiady próbne (przeprowadzane z uczestnikami, którzy wyrazili chęć i zgodę na przesłanie CV):
  • Krótkie podsumowanie mocnych stron i obszarów rozwoju na podstawie otrzymanych CV 
  • Rozmowy rekrutacyjne w języku polskim, angielskim lub polskim z elementami języka angielskiego na podstawie otrzymanych CV
  • Podział wolontariuszy HR na dwie grupy osób, które będą prowadzić zaplanowane rozmowy z kandydatami (na podstawie liczby wolontariuszy HR)
  • Wnioski – konstruktywna sesja zwrotna
 1. O prawie pracy – co musisz wiedzieć jako pracownik
 • Krótkie podsumowanie twoich praw i obowiązków jako pracownika
 • Sesja pytań i odpowiedzi 
 1. Jak efektywnie pracować z domu
 • Dlaczego praca w domu może zaoszczędzić Twój czas i nauczyć Cię lepszego zarządzania czasem
 • Praca w domu jako najlepsza rzecz, jakiej możesz doświadczyć w swoim życiu (porady i wskazówki) 
 
Terminy webinarium
7-8 czerwca 2021 Pierwsza grupa
9-10 czerwca 2021 Druga grupa
15 czerwca 2021 Symulowane rozmowy rekrutacyjne (dla zainteresowanych z obu grup)
Rekrutacja potrwa do 31.05.2021r. 

Aplikować można poprzez formularz:

https://www.stellavirium.org/aplikuj-do-cb/ 

W razie pytań zachęcamy do kontaktu: 509 206 033 lub 
e-mail  ,
oraz do odwiedzenia strony Fundacji Stella Virium: 
https://www.stellavirium.org/career-boost/ 
czytaj dalej

Trwa remont w świebodzińskim LO

Remont w świebodzinskim Liceum trwa  - montaż systemu zabezpieczeń przeciwpożarowych zmierza ku końcowi; kolejny etap to przebudowa kotłowni na paliwo gazowe oraz sieci c.o. i ciepłej wody, następnie wymiana okien i dostosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Całość kosztować będzie niecałe 3 mln złotych, w większości są to dotacje rządowe. 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

6Galeria zdjęć: Remont świebodzińskiego liceum trwa

Życzenia Wielkanocne

Obfitych łask i błogosławieństwa 
od Chrystusa Zmartwychwstałego,
 pełnych pokoju i radości Świąt Wielkiej Nocy, radośnie spędzonego czasu
 w rodzinnym gronie oraz optymizmu, 
energii i nadziei na lepszą przyszłość Mieszkańcom Powiatu Świebodzińskiego
 i ich Rodzinom 
życzą
 
Przewodnicząca Rady Powiatu Świebodzińskiego Urszula Miara,
 Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski
oraz Wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego Andrzej Chromiński
 
czytaj dalej

Konkurs ofert na sprzedaż auta

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż Seata Cordoby

Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:
 
Samochodu osobowego SEAT, model CORDOBA 1.4 Kat. MR’00 6K, pojemność 1390 ccm, moc silnika 44kW (60KM), rok produkcji 2001, kolor niebieski 
Cena oferty (cena minimalna) na zakup pojazdu marki SEAT CORDOBA, nr rejestracyjny FG12031 nie może być niższa niż 1.190,00 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
 
 1. Cena oferty (cena minimalna) na zakup pojazdu marki SEAT CORDOBA, nr rejestracyjny FG12031 nie może być niższa niż 1.190,00 zł 
  (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto
  1. Dokumenty oraz wszelkie informacje niezbędne do złożenia ofert można pobrać ze strony internetowej www.swiebodzin.pl,
  2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Daniela Łapszyńska - Kędzierska, nr tel: 068 4755313, Łukasz Bojko, nr tel. 068 4755323
  3. Na udostępniane oferentom dokumenty konkursu ofert składają się:
   a) ogłoszenie,
   b) ekspertyza rzeczoznawcy samochodowego, c) formularz oferty,
   d) wzór umowy.
  4. Oferent może dokonać oględzin sprzedawanych ruchomości. Miejsce i termin w którym można dokonać oględzin należy uzgodnić z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, tel. 684755313 lub 684755323.
  5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym.
  6. Oferty w kopertach należy składać w siedzibie Sprzedającego:
   z dopiskiem nazwy przedmiotu zakupu
   Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin (Sekretariat)
   w terminie do dnia 09.04.2021r. do godz. 10.00
   Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Sprzedającego: na I piętrze w Sali Sesyjnej w budynku A przy ul. Kolejowa 2 ,
   w dniu 09.04.2021r. o godz. 11.00
  7. Otwarcie ofert jest jawne: https://www.youtube.com/channel/UCq- E7UVlIYehSYgDGQx1eMg
  8. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu.
  9. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem konkursu (oferentem), który złożył ofertę najkorzystniejszą. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie w imieniu Starostwa Powiatowego podpisów osób właściwych do składania oświadczeń woli.
  10.Za chwilę (dzień) zawarcia umowy uznaje się: złożenie podpisu w imieniu Sprzedającego przez wszystkie osoby właściwe do złożenia oświadczeń woli oraz złożenie podpisu przez oferenta.
  11. Oferent, którego oferta został w przetargu uznana za najkorzystniejszą jest nią związany do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 30 dni liczone od dnia otwarcia ofert.
  12. Pozostali oferenci przestają być związani ofertą z chwilą otrzymania pisemnego powiadomienia od Sprzedającego o dokonania wyboru innego oferenta. Wszyscy oferenci przestają być związani ofertą z chwilą zakończenia konkursu, wynikiem negatywnym, bądź unieważnienia przez Sprzedającego konkursu.
  13. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie zaoferował ceny równej bądź przewyższającej cenę minimalną, 14. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia
  konkursu bez podania przyczyn.
  15. O rozstrzygnięciu konkursu bądź jego unieważnieniu Sprzedający niezwłocznie
  informuje telefonicznie oferentów.
  16. Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Sprzedającego –
  BIP - www.swiebodzin.plwww.facebook.com/powiat.swiebodzinski/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.
czytaj dalej

Wysłuchania publiczne

Wysłuchania publiczne w sprawie koncepcji nowego budżetu UE w Polsce! Daj się wysłuchać!

Ruszyły zapisy na serię wysłuchań publicznych dot. projektu Umowy Partnerstwa i poszczególnych programów krajowych przewidzianych w ramach nowego budżetu UE na lata 2021-2027. Pierwsze takie wysłuchanie odbędzie się już w środę 7 kwietnia br.

Umowa Partnerstwa to docelowo uzgodniona z Komisją Europejską strategia wykorzystania funduszy europejskich w Polsce na lata 2021-2027. Dokument określa cele i sposób inwestowania funduszy unijnych z polityki spójności, na którą w przyszłej perspektywie będziemy mieli łącznie około 76 miliardów euro. Projekt Umowy Partnerstwa został przedłożony do publicznych konsultacji w połowie stycznia 2021 r. Do 22 lutego br. do Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej wpłynęło poprzez formularz ponad 5 tys. uwag ze strony wielu środowisk - administracji, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, jak również indywidualnych osób.
Więcej na stronie:
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-na-lata-2021-2027/konsultacje-up/o-funduszach/
czytaj dalej

Przejście na ul. Piłsudskiego gotowe

Bezpieczne dla pieszych przejście na ul. Piłsudskiego w Świebodzinie jest już gotowe. Kierowcy muszą pamiętać, że konieczne jest zredukowanie prędkości.
Ma konstrukcję wyniesioną. Jest to przejście szczególnie uczęszczane przez młodzież uczęszczającą do Liceum Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej nr 2 oraz seniorów z ŚDK.
czytaj dalej

Ogólnopolski Konkurs Budowlany

Ogólnopolski Konkurs Budowlany "Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu ulicy Sulechowskiej w miejscowości Świebodzin została zgłoszona do Ogólnopolskiego Konkursu Budowlanego "Modernizacja Roku & Budowa XXI w. 
Przebudowa, zakończona niedawno, podzielona była na cztery etapy. Znacznie przyczyniła się do poprawy płynności i bezpieczeństwa ruchu oraz ograniczenia czasu podróży. 
 
Efekt osiągnięto poprzez: 
 • wybudowanie ronda, 
 • wzmocnienie i poszerzenie istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej, 
 • remont wiaduktu, 
 • zmianę i budowę chodników oraz ścieżki rowerowej, 
 • budowę azyli (wysp rozdzielających ruch) dla pieszych, 
 • przebudowę zatok postojowych, 
 • poprawy oznakowania pionowego i poziomego, 
 • przebudowy istniejącego odwodnienia i oświetlenia.
 
1 kwietnia 2021r. startuje plebiscyt internetowy - gorąco zachęcamy do glosowania! 
 
 
 
czytaj dalej

Dostępny samorząd lokalny

Dostępność dla osób ze szczególnymi potrzebami

Miło nam poinformować, że przystąpiliśmy do projektu Dostępny samorząd lokalny w województwie dolnośląskim i lubuskim”, realizowanego przez Fundację Eudajmonia, która zajmuje się wzmacnianiem potencjału osób z niepełnosprawnościami.
W ramach tego projektu przewidziane są szkolenia dla naszych pracowników, ale też grant, który wykorzystamy na usprawnienia w zakresie dostępności w budynkach urzędu. 
 
20 września ub. roku weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  - zobowiązuje nas, jak i wszystkie urzędy, do poprawy funkcjonowania obywateli ze szczególnymi potrzebami, którzy są narażeni na marginalizację lub dyskryminację m.in. ze względu na niepełnosprawność. Dlatego pracujemy nad zapewnieniem dostępności przez tworzenie nowych rozwiązań i usprawnień w usuwaniu istniejących barier - polega to m.in. na tym, że:
 • tam, gdzie można usuwamy bariery architektoniczne
 • publikujemy treści dostępne cyfrowo, uaktualniamy już opublikowane treści na dostępne cyfrowo
 • informacje podajemy w tekście łatwym do czytania, aby nie wykluczać nikogo z możliwości zrozumienia treści
 • nasi pracownicy biorą udział w szkoleniach
 • powstaje nowa, w pełni już dostępna cyfrowo strona starostwa
 
 
czytaj dalej

Konkursy dla Kół Gospodyń Wiejskich

Ruszyły zapisy do ogólnopolskich konkursów dla Kół Gospodyń Wiejskich

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów.
 
Festiwal Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni” to ogólnopolskie, wyjątkowe wydarzenie, przygotowane by podkreślić jak ważne jest, by pielęgnować lokalną kulturę i tradycję. Festiwal ma na celu integrację, aktywizację i wsparcie lokalnych społeczności, promocję polskich produktów i dziedzictwa kulinarnego oraz wymianę międzypokoleniowej wiedzy, umiejętności i przekazanie tradycji młodszym pokoleniom.
Aby podkreślić rolę Kół Gospodyń Wiejskich w promowaniu bogactwa oraz różnorodności lokalnej tradycji a także pogłębić wiedzę o kulturze regionu przygotowane zostały cztery konkursy angażujące Koła z całej Polski. Szczypty pikanterii konkurencjom dodadzą wartościowe nagrody, które Koła mogą zdobyć na każdym etapie rywalizacji.
 • Wybory Miss Wdzięku
Podczas tego konkursu wybierane są najpiękniejsze działaczki KGW, jednak nie chodzi tu jedynie o piękno fizyczne. Kandydatki starające się o tytuł Miss Wdzięku będą musiały skraść serca oceniających także swoim wdziękiem, osobowością, zakresem działania oraz zaprezentowanymi umiejętnościami.
Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych: Miss do 45 r. życia oraz Miss 45+.
 • Konkurs Kulinarny
Podczas Konkursu Koła Gospodyń Wiejskich wezmą udział w wyjątkowej rywalizacji kulinarnej – za zadanie mają przygotować tradycyjne danie regionalne lub nowoczesną wariację na jego temat.
 • Konkurs Artystyczny
to kategoria dla Pań, które w ramach Kół Gospodyń Wiejskich doskonałą swoje wyjątkowe umiejętności. Talentem może być wszystko, co postrzegacie w ten sposób: śpiew, taniec, malowanie, haft, lepienie z gliny czy też tworzenie pięknych symboli regionalnych, wycinanek itp.
 • Kobieta Gospodarna i Wyjątkowa – opowiedz swoją historię
Celem konkursu jest promocja oraz wsparcie aktywnej działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz lokalnych społeczności. Jest to przestrzeń, w której każde Koło może zaprezentować swoje sukcesy, osiągnięcia oraz podejmowane działania na rzecz społeczności lokalnych i kultywowania tradycji.
 
Formularze zgłoszeniowe do konkursów znajdują się na stronie:
https://www.festiwalpolskaodkuchni.pl/wez-udzial-w-konkursach-s6069
czytaj dalej

Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych - zdalnie

Praca w trybie zdalnym

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym wzrostem od 29.03.2021r. (poniedziałek) do 6.04.2021 r. (piątek) Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych przechodzi na pracę zdalną. 
Obsługa interesantów odbywać się będzie:
 • telefonicznie 504 770 844, 791 014 698
 • poprzez korespondencję pocztą elektroniczną e-mail
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 38 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08