Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

20-02-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie od początku roku realizuje program adresowany do osób z niepełnosprawnością "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ". Rolą asystenta jest pomoc w codziennych...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Kolejki do wydziału komunikacji

19-02-2020
Z pewnością wielu z Państwa musiało czekać w kolejce w wydziale komunikacji. Problem ten nie dotyczy jedynie Starostwa Świebodzińskiego; wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Kolejki do wydziału komunikacji

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

17-02-2020
System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

Aktualności

 • 21-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

XIV Sesja Rady Powiatu

XIV Sesja Rady Powiatu

XIV Sesja Rady Powiatu odbędzie się 27 lutego 2020r. (czwartek) o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie XIV sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 22.01.2020r. 
4.Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (Druk Nr 184). 
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie za rok 2019 (Druk Nr 177).
7.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie z działalności  Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie za rok 2019 wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Druk Nr 176).
8.Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku w 2019 roku (Druk Nr 175).
9.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego na 2020 rok (Druk Nr 183); 
2)w sprawie udzielenia przez Powiat Świebodziński pomocy finansowej Gminie Świebodzin (Druk Nr 173);
3)w sprawie udzielenia przez Powiat Świebodziński pomocy finansowej Gminie Świebodzin (Druk Nr 174);
4)w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 6.12.2019r. dot. interesu publicznego w zakresie zmiany prawa miejscowego (Druk Nr 179);  
5) w sprawie uznania petycji Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego w Warszawie w sprawie wprowadzenia płatności bezgotówkowej za bezzasadną (Druk Nr 180);
6)w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie (Druk Nr 181);
7)w sprawie przekazania skargi z dnia 14 stycznia 2020r. na działalność Rady Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 182).
10.Sprawy różne:
11. Zamknięcie obrad XIV sesji. 
 
Informujemy, że obrady Rady Powiatu Świebodzińskiego  są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.  Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego  wyraża  się  zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych  i wizerunku  w myśl art. 6 ust. 1 lit.  a  oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO. Obraz i dźwięk z obrad Rady Powiatu będzie transmitowany na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCq-E7UVlIYehSYgDGQx1eMg/videos, a archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Powiatu będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pod adresem: http: //bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/228/Rada_Powiatu/ w zakładce Nagrania Sesji.
 
 
 
 
 • 20-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Program dla osób z niepełnosprawnością

 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie od początku roku realizuje program adresowany do osób z niepełnosprawnością "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ". Rolą asystenta jest pomoc w codziennych czynnościach, usamodzielnienie, integrację oraz zapobieganie izolacji osób z niepełnosprawnością.
 
Program adresowany jest do osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o reabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepłenosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają pomocy asystenta w codziennych czynności oraz funkcjonowania w zyciu społecznym.
 
Asystentem może być:
 • osoba posiadająca dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • osoba z wykształceniem przynajmniej średnim, posiadająca przynajmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnością
Asystentem nie może zostać członek rodziny, opiekun prawny lub osoby faktycznie mieszkające razem z uczestnikiem programu.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać  tu:
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie tel. 68 4755353, ul. Żaków 3, Świebodzin, pokój nr 6 (w godz. 11:00-15:00)
 • Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych tel. 68 4755329, ul. Piłsudskiego 18, budynek B, pokój nr 5, Starostwo Powiatowe w Świebodzinie (wtorek-piątek, w godz. 11:00-15:00)
 
 • 19-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Kolejki do wydziału komunikacji

Kolejki w wydziale komunikacji Starostwa

Z pewnością wielu z Państwa musiało czekać w kolejce w wydziale komunikacji.  Problem ten nie dotyczy jedynie Starostwa Świebodzińskiego; wynika ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie od nowego roku i spowodowała zmiany zapisu ustawy prawo o ruchu drogowym.
 
Od 1 stycznia kierowcy mają 30 dni by złożyć wniosek o rejestrację pojazdu sprowadzonego z UE lub zawiadomić o nabyciu lub zbyciu pojazdu zarejestrowanego w kraju. W przypadku niedopełnienia tego obowiązku kierowcom grozi kara w wysokości od 200 do 1 tys. zł.
 
Skutkiem zmian tych przepisów jest lawinowy wzrost liczby osób rejestrujących pojazdy. Część właścicieli pojazdów nie dopełniła obowiązku związanego ze zgłoszeniem jego zakupu bądź sprzedaży. Teraz, w obliczu możliwości zapłacenia kary, chcą nadrobić zaległości.
 
W związku ze zmianą przepisów na wydziałach komunikacji spoczywają dodatkowe obowiązki, takie jak prowadzenia postępowań administracyjnych i nakładania kar finansowych.
Kary nakładane są w sytuacjach, gdy właściciel nie zgłosi nabycia i sprzedaży pojazdu zarejestrowanego w kraju w ciągu 30 dni, bądź nie zarejestruje pojazdu sprowadzonego z państwa członkowskiego UE. 
 
Nowe przepisy związane z obowiązkiem rejestracji albo zgłoszenia sprzedaży lub kupna pojazdu paraliżują wydziały komunikacji w całym kraju. Świebodzin nie jest odosobnionym przypadkiem. O tej sytuacji informują media ogólnopolskie.
 
Co my, jako Starostwo robimy w celu poprawy sytuacji?
 • w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w wydziale komunikacji w czwartym kwartale 2019 roku utworzono dodatkowy etat i zatrudniono nowego pracownika.
 • urzędnicy wydziału otrzymali zgodę na pracę w godzinach nadliczbowych (w godzinach pracy urzędu koncentrują się na sprawach dotyczących rejestracji pojazdów, natomiast po godzinach pracy wykonują wszelkie inne czynności wynikające z zakresu działań wydziału)
 • codziennie monitorujemy sytuację i staramy się na bieżąco reagować w ramach posiadanych możliwości kadrowych.
 • zależy nam na poprawie komfortu obsługi naszych klientów - dlatego wspomnieć należy również, że opracowany został projekt budowlany i ogłoszony przetarg na utworzenie nowego wydziału komunikacji w niewykorzystywanych obecnie pomieszczeniach Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. Do realizacji tego zadania mamy nadzieję przystąpić  już wiosną bieżącego roku.
 
 
 • 17-02-2020
 • Autor: M. Olenowicz
 • drukuj

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma na celu zwiększenie dostępności środków przekazywanych w ramach zadań i programów Funduszu.
– Od marca będziemy przyjmować  wnioski realizowane w ramach programu 
„Aktywny samorząd”,  Sam proces składania wniosków jest prosty i posiada szereg ułatwień. Używając dostępnego w systemie kreatora poznasz dostępne formy pomocy, dowiesz się, jakie warunki należy spełniać, aby z niej skorzystać, a następnie zostaniesz skierowany bezpośrednio do odpowiedniego wniosku w systemie SOW. W celu przesłania elektronicznego wniosku do właściwego Urzędu potrzebne są jedynie dostęp do internetu oraz profil zaufany lub podpis elektroniczny. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek.

Załączniki

 • 17-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Mammobus w Świebodzinie

Bezpłatna mammografia

Rak piersi co roku odbiera życie kilkunastu tysiącom polskich Kobiet – Mamom, Siostrom, Przyjaciółkom. Często Kobiety zbyt późno dowiadują się, że są chore – rak nie boli, w początkowym stadium nie wpływa źle na samopoczucie, dlatego Panie rzadko zadają sobie pytanie, czy ta choroba może ich dotyczyć. Tymczasem, tylko regularne kontrolowanie stanu zdrowia pozwala ocenić, czy w organizmie nie zachodzą niebezpieczne zmiany chorobowe. Niestety zadowalający wynik poprzedniej mammografii nie zawsze gwarantuje, że obecnie nie zagraża nam nowotwór piersi. Bezpłatna mammografia w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ pozwala to skutecznie sprawdzić.
 
2 marca 2020r. w Świebodzinie przy Liceum Ogólnokształcącym w Parku Chopina na chętne na badanie Panie będzie czekał mammobus.
 
Do badania uprawnione są panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie były leczone z powodu raka piersi a także: 
 • nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat 
 • lub są w grupie ryzyka i otrzymały w roku poprzednim wynik ze wskazaniem do wykonania mammografii po 12 miesiącach
 • istnieje możliwość wykonania badania odpłatnie w cenie 100 zł
Kobiety, które chciałyby skorzystać z badania, mogą zapisać się na mammografię telefonicznie od poniedziałku do piątku, od godz. 08:00 do 16:00 pod numerami: 68 452 77 9668 452 77 17, 605596655, 605598077.
 • 14-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Jubileusz 100. rocznicy urodzin Pana Józefa Chorążyczewskiego

Jubileusz 100. rocznicy urodzin Pana Józefa Chorążyczewskiego

W najbliższą niedzielę 16 lutego 2020r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Świebodzinie o godz. 12:30 odbędzie się uroczysty jubileusz 100. rocznicy urodzin kombatanta, Pana Józefa Chorążyczewskiego. Józef Chorążyczewski podzielił los swojego pokolenia opisanego w książce Romana Branego Kolumbowie roczni dwudziesty. Miał zostać rolnikiem, ale II wojna światowa wyznaczyła mu inne zadania, inne role. 
Sto lat to czas, który dla większości z nas wydaje się nie do osiągnięcia - przedstawiamy poniżej sylwetkę tej szczególnej postaci. 
 
    Pan Józef Chorążyczewski s. Jana i Albiny urodzony 17.02.1920 r. we wsi Perespa, gmina Antonówka, powiat Sarny, województwo wołyńskie. Po zajęciu Wołynia przez Sowietów i Niemców z roku na rok wzrasta nienawiść Ukraińców do ludności  polskiej. Kiedy 9 lutego 1943 r. następuje wymordowanie sąsiedniej wsi Parośla, ludności w liczbie 159 osób ( w tym dwie rodziny – 15 osób, to kuzynostwo Chorążyczewskich ), wstępuje do konspiracji Armii Krajowej. 27 lipca 1943 r. przyłącza się do oddziału Armii Krajowej. Oddział ten został utworzony przez porucznika Władysława Kochańskiego, cichociemnego pseudonim „Bomba”, skoczka spadochronowego. Dowódca cichociemny zostaje podstępnie zwabiony przez partyzantkę sowiecką  i aresztowany. Józef Chorążyczewski przyjmuje pseudonim  Krater. Przydzielony zostaje do 3 plutonu, 1 Kompanii. Pierwsze działania bojowe to potyczka ze strażą niemiecką na stacji kolejowej Małyńsk. Potem walczy pod Klesowem, Rokitnem, wsią Osty, Starą Hutą, Rudnią Lwie oraz na moście rzeki Horyń. W grudniu 1943 r. przez spalone i wymordowane wsie na terenie Wołynia Józef Chorążyczewski udaje się na koncentrację formującej się 27 Dywizji Wołyńskiej AK w okolice miejscowości Przebraże i Kupiczowa. W nowy rok 1943 oddział dołącza do batalionu kapitana Franciszka Puchackiego pseudonim Gzyms.
          Oddział J. Chorążyczewskiego dotarł na koncentrację w liczbie około 170 osób. 27 Dywizja Wołyńska AK rozrasta się do 10 000 osób pod dowództwem pułkownika Wojciecha Kiwerskiego pseudonim Oliwa. Józef Chorążyczewski najcięższe walki stacza w okolicach stacji Jagodzin, wsi Pustynka, lasy masurskie, lasy szadzkie, w pobliżu miejscowości Włodawa. W nocy 20 maja 1944 r. podczas przeprawy na rzece Bug zostaje ranny, następnie wycofany do drugiej kompanii. W czerwcu 1944 r. 27 Dywizja Piechoty AK zostaje zaproszona na przegląd i prezentacje broni przez sowietów do miejscowości Skrobów. Tam podstępem zostaje rozbrojona – dalsza walka tylko pod dowództwem sowieckim. 27 Dywizja Piechoty Armii Krajowej pierwsza rozpoczęła  akcję Burza czyli ogólnopolskie powstanie wyzwoleńcze stłumione przez sowietów i Stalina. Tylko pojedynczy żołnierze  przebili się przez okupantów sowieckich i uczestniczyli w Powstaniu Warszawskim. Po rozbrojeniu Józef Chorążyczewski – Krater ukrywa się we wsi Pożóg koło Puław, w gospodarstwie rolnym. W sierpniu 1944 r. zostaje aresztowany przez sowietów i wywieziony do Puław. Po dwóch tygodniach zostaje wypuszczony ze względu na stan zdrowia.
 
 
 
 
 
 
 
 • 13-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Stypendia - dla kogo i jak je znaleźć

Baza ofert stypendialnych, konkursów i staży

Stypendia to nie tylko sposób wyróżnienia za dobrą średnią w szkole czy na uczelni – w Polsce i na świecie działa wiele organizacji prowadzących różnorodne programy stypendialne: od firm wspierających studentów i specjalistów z jednej dziedziny, poprzez samorządy przyznające stypendia artystom działającym na obszarze danego powiatu, po organizacje umożliwiające uzdolnionym uczniom spędzenie roku w zagranicznej szkole.
Fundacja Dobra Sieć od kilku lat aktywnie działa na rzecz popularyzacji wiedzy o różnorodnych możliwościach wsparcia wśród młodych ludzi. Od 2006 roku, w partnerstwie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Fundacja prowadzi portal MojeStypendium.pl, którego głównym filarem jest baza ofert stypendialnych, konkursów i staży. Od początku istnienia serwisu zgromadzone zostało w niej ponad 11 tysięcy ofert. Stypendia często otwierają furtkę do edukacji, rozwoju zawodowego czy wyjazdu, które w inny sposób byłyby trudne do osiągnięcia.
 
Warto zatem poświęcić chwilę na przejrzenie ofert – istnieje duża szansa, że znajdziecie coś dla siebie.

Załączniki

 • 11-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Posiedzenie Powiatowego Sztabu Kryzysowego

Posiedzenie Powiatowego Sztabu Kryzysowego dotyczące ASF

Dziś odbyło się posiedzenie Powiatowego Sztabu Kryzysowego dotyczące ASF. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewa Bekisz zweryfikowała oznakowanie zakazu wstępu do lasu w gminach znajdujących w sferze czerwonej (część Gminy Szczaniec, Świebodzin, Zbąszynek,  oraz cała Gmina Skąpe).
Zasygnalizowano problem zakazu wejścia do lasu, a zbliżającego się sezonu turystycznego, omówiono również sposób zwalczania ASF na terenach wschodniej Polski, gdzie problem ASF istnieje od 5 lat.
Ostatnia lokalizacja przypadku ASF (1 lutego 2020 r.) to okolica zjazdu S3, Rosin. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewa Bekisz podkreśliła bardzo dobrą współpracę z Komendą Powiatowej Policji w Świebodzinie -  policjanci po każdej kolizji samochodu z dzikiem niezwłocznie informują odpowiednie służby sanitarne, które muszą zbadać zwierzęta. 
 
Omówiono takze ilość pogłowia dzików i liczbę chorych zwierząt. Powiatowy Lekarz Weterynarii Ewa Bekisz podkreśliła, że toczy się walka o to, żeby w naszej części Polski nie pojawiła się niebieska strefa - najgorsza, w której zanotowano przypadki zachorowania świń.
 • 10-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Fundusze Europejskie na eksport

Fundusze Europejskie na eksport i umiędzynarodowienie firmy

Pracownicy Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie lubuskim zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące możliwości pozyskania wsparcia przez firmy na wejście na rynki zagraniczne. Spotkania odbędą się we wtorek 11 lutego w Zielonej Górze i w środę 12 lutego w Gorzowie Wielkopolskim.
 
O spotkaniach
Dowiesz się, jak zdobyć dofinansowanie na opracowanie strategii eksportowej firmy oraz udział w targach i misjach gospodarczych Wskażemy dokumenty, strony internetowe oraz podmioty udzielające wsparcie. Omówimy zasady ubiegania się o dofinansowanie. Spotkanie kierujemy do przedsiębiorców, którzy chcą wprowadzić swoje produkty na rynki zagraniczne.
 
Kiedy i gdzie
Spotkania odbędą się:
 • 11 lutego 2020 r. od 10:00 do 12:30 w Zielonej Górze w siedzibie Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich, ul. Bolesława Chrobrego 1-3-5 (sala konferencyjna nr 0.35, poziom 0),
 • 12 lutego 2020 r. od 10:00 do 12:30 w Gorzowie Wielkopolskim w budynku Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta, ul. gen. Władysława Sikorskiego 107 (sala 216, II piętro).
 
Jak się zgłosić
Interesuje Cię spotkanie w Zielonej Górze? Wypełnij formularz dostępny TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do 10 lutego 2020 r. r. Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas: 68 4565-535; -499; -488; -480; -454.
 
Interesuje Cię spotkanie w Gorzowie Wielkopolskim? Wypełnij formularz dostępny TUTAJ. Na zgłoszenia czekamy do 11 lutego 2020 r. r. Jeśli masz pytania, zadzwoń do nas: 95 7390-377, -380, -386, -378.
 
Spotkania są bezpłatne. Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.
 
Serdecznie zapraszamy!
 • 07-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Kwalifikacja wojskowa 2020

Kwalifikacja wojskowa 2020

Zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Lubuskiego z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wojewódzkiego planu kwalifikacji wojskowej oraz powołania wojewódzkiej
i powiatowych komisji lekarskich, na terenie Powiatu Świebodzińskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa , która trwać będzie od dnia 13 lutego 2020 r. do dnia 28 lutego 2020 r. Posiedzenia Powiatowe Komisji Lekarskiej  odbywać się będą  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej przy
ul. Cegielnianej 13. 
 
Tegoroczna kwalifikacja obejmuje:
 
● mężczyzn urodzonych w 2001 r. tzw. („rocznik podstawowy”)
● mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, którzy nie posiadają określonej kategorii    zdolności do  czynnej służby wojskowej, tzw. („ roczniki starsze”
● osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
- zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do  czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej, i złożyły w trybie art. 28 ust.4 i 4b ustawy, wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przez zakończeniem kwalifikacji wojskowej
● kobiety urodzone w latach 1996-2001, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2019/2020 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków.
 ● osoby, które ukończyły 18 lat życia i ochotniczo zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej tzw. „ochotnicy”.
Powiatowa Komisja Lekarska odbywa posiedzenia w terminach ustalonych w Wojewódzkim planie kwalifikacji wojskowej orzekając stopień zdolności  do służby wojskowej osób wezwanych do kwalifikacji z terenu gmin: Świebodzin, Skąpe, Łagów, Lubrza, Szczaniec, Zbąszynek. 
W trakcie trwania kwalifikacji będą przeprowadzane pogadanki na temat zasad naboru do zawodowej służby wojskowe oraz wojsk obrony terytorialnej prowadzone przez przedstawiciela Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Zielonej Górze oraz naboru do służby przygotowawczej w Nadodrzańskim Oddziale Straży Graniczne Ponadto zaplanowano cykl spotkań z funkcjonariuszami Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, którzy zapoznają wezwane do kwalifikacji osoby
z zagrożeniami kryminalnymi oraz zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem
i porządkiem publicznym.
Terminarz posiedzeń Powiatowej Komisji Lekarskiej
dla Powiatu Świebodzińskiego z podziałem na gminy
 
 
Gmina Zbąszynek –   13-14.02.2020 r. 
Gmina Świebodzin – 17-21.02.2020 r. 
Gmina Łagów  –         24.02.2019 r.  
Gmina  Skąpe –          25.02.2020 r.      
Gmina  Lubrza -          26.02.2020 r.
Gmina  Szczaniec -     26.02.2020 r.
Kobiety –                     27.02.2020 r.
Dzień dodatkowy –    28.02.2020 r.
 
Ważne – 
 
Osoby, które po raz pierwszy zostaną wezwane do kwalifikacji wojskowej powinny zabrać ze sobą:
 
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną  ( jeżeli taką posiadają)
- aktualna fotografię o wymiarach 3x4 cm bez nakrycia głowy
- dokumenty potwierdzające wykształcenie lub zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.
 
Osoby, stawiające się do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, powinny zabrać ze sobą:
 
- dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość,
- dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia ( w tym wyniki badań    specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy ),
- książeczkę wojskową
 
1 2 3 4 5 6 ... 14 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08