Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

XII Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

10-12-2019
Przewodnicząca Rady zwołuje XII sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji . Sesja odbędzie się 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Informacja

02-12-2019
Informacja: Starostwo Powiatowe w Świebodzinie czynne będzie w dniu 7 grudnia 2019r. od godz. 7 00 do 15 00 . Wydział Komunikacji i Transportu od godz.8 00 do 14 30 . W dniu 24 grudnia 2019r . (wtorek- Wigillia) ...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Afrykański pomór świń ASF w województwie lubuskim

27-11-2019
Na terenie województwa lubuskiego stwierdzono przypadki występowania ASF - wirus afrykańskiego pomoru świń.Główny Inspektorat Sanitarny opracował mapę występowania zagrożenia. W chwili obecnej Powiat Świebodziński został...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Afrykański pomór świń ASF w województwie lubuskim

Aktualności

 • 10-12-2019
 • Autor: Bernarda Czajkowska
 • drukuj

XII Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

Przewodnicząca Rady zwołuje XII sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji.
Sesja odbędzie się 16 grudnia 2019r. (poniedziałek) o godz. 9.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
Porządek obrad:
1.Otwarcie XII sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołu z sesji Rady Powiatu w dniu 25.11.2019r.
4.Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (Druk Nr 157).
5.Interpelacje i zapytania radnych.
6.Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2020-2028 (Druk Nr 142):
1) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o projekcie uchwały (Druk Nr 148);
2) wniesienie autopoprawek i dyskusja;
3) głosowanie nad projektem uchwały.
7.Uchwalenie budżetu Powiatu Świebodzińskiego na 2020 rok:
1) odczytanie projektu uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 143);
2) odczytanie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na rok 2020 wraz z uzasadnieniem (Druk Nr 149);
3) odczytanie opinii komisji stałych dotyczących projektu uchwały budżetowej Powiatu Świebodzińskiego na 2020 rok;
4) wniesienie autopoprawek do projektu uchwały, dyskusja i ich przegłosowanie;
5) głosowanie nad projektem uchwały budżetowej na rok 2020 Powiatu Świebodzińskiego.
8.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu  Świebodzińskiego (Druk Nr 146);
2) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art.42 ust.3 Karty Nauczyciela, nauczycieli realizujących etat łączony oraz w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego (Druk Nr 138);
3) w sprawie przystąpienia Powiatu Świebodzińskiego do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019 - 2020” (Druk Nr 154);
4) w sprawie określania wysokości wynagrodzenia dla zawodowych rodzin zastępczych oraz osób prowadzących rodzinny dom dziecka (Druk Nr 147);  
5) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań i wysokości środków na te zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do realizacji w 2019r. (Druk Nr 150);
6) w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów  powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, obowiązujących w roku 2020 (Druk Nr 152);
7) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (Druk Nr 153);
8) w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2020 roku (Druk Nr 141);
9) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2019 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 156);
10) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Świebodzińskiego na lata 2019-2030 (Druk Nr 140);
11) w sprawie przekazania skargi z dnia 17 listopada 2019r. na działalność Rady Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 155).
9. Sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad XII sesji.
Informujemy, że obrady Rady Powiatu Świebodzińskiego  są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających dźwięk i obraz.  Uczestnicząc w sesji Rady Powiatu Świebodzińskiego  wyraża  się  zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych  i wizerunku  w myśl art. 6 ust. 1 lit.  a  oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. – tzw. RODO.
 
Obraz i dźwięk z obrad Rady Powiatu będzie transmitowany na stronie internetowej pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCq-E7UVlIYehSYgDGQx1eMg/videos, a archiwalny zapis obrazu i dźwięku z obrad Rady Powiatu będzie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie pod adresem: http: //bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/228/Rada_Powiatu/ w zakładce Nagrania Sesji.
 

Informacja

Informacja:
Starostwo Powiatowe w  Świebodzinie
czynne będzie w dniu 7 grudnia 2019r. od godz. 700 do 1500.
Wydział Komunikacji i Transportu od godz.800 do 1430.
 
W dniu 24 grudnia 2019r. (wtorek- Wigillia) jest nieczynne.
 • 27-11-2019
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

Afrykański pomór świń ASF w województwie lubuskim

Na terenie województwa lubuskiego stwierdzono przypadki występowania ASF - wirus afrykańskiego pomoru świń.Główny Inspektorat Sanitarny opracował mapę występowania zagrożenia. W chwili obecnej Powiat Świebodziński został włączony do strefy żółtej. Oznacza to, iż: 
 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
  • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
  • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
  • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
Poniżej zamieszczamy komunikat Powiatowego Lekarza weterynarii dla hodowców oraz dla kół łowieckich
 

Załączniki

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości - 2019

Powiatowe obchody
Narodowego Święta Niepodległości - 2019
 
 
Dnia 11 listopada 2019 r. w Świebodzinie odbyły się Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości poprzedziła zbiórka uczestników na placu Jana Pawła II gdzie swój bogaty repertuar muzyczny zaprezentowała Świebodzińska Orkiestra Dęta. Następnie zgodnie z przyjętym programem w kościele pw. Św. Michała Archanioła w asyście pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza została celebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach religijnych zwarta kolumna uczestników prowadzona  przez Świebodzińską Orkiestrę Dętą  przeszła ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości, przy którym odbyły się główne uroczystości związane  z Powiatowymi obchodami 101 rocznicy odzyskania Niepodległości.  Zgodnie z ceremoniałem wojskowy obchody Święta Niepodległości  rozpoczęły się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości dla przedstawiciela  Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza, po którym został odśpiewany   hymn państwowy  oraz wciągnięta flaga państwowa na maszt. Wszystkich  przybyłych na Powiatowe uroczystości Narodowego Święta Niepodległości przywitał prowadzący uroczystość Pan Tomasz Olesiak.  W dalszej kolejności zgromadzeni  na placu uczestnicy Święta Niepodległości wysłuchali okolicznościowego wystąpienia   Starosty Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego, Burmistrza Świebodzina Pana Tomasza Sielickiego oraz Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów. Kontynuacją ceremonii wojskowej był apel pamięci, po którym została oddana została salwa honorowa - dla uczczenia pamięci uczestników  walk o wolność i niepodległość Polski. Po apelu przy Pomniku Niepodległości zostały złożenie wiązanki kwiatów przez władze powiatowe, miejskie, organizacje kombatanckie i społeczne, kierowników inspekcji służb i straży, żołnierzy Wojska Polskiego, środowiska oświatowe, przedstawicieli partii politycznych, dzieci i młodzież szkolną, harcerzy oraz mieszkańców powiatu świebodzińskiego.
Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończył Dowódca uroczystości  wydając komendę do wyprowadzenia Kompanii Honorowej oraz pocztów sztandarowych z placu w Parku Chopina. Dziękując wszystkim obecnym za udział w obchodach Narodowego Święta Niepodległości prowadzący uroczystość zaprosił na poczęstunek – grochówkę wojskową przygotowaną przez Koło Gospodyń Wiejskich z Rusinowa.
 
W obchody Narodowego Święta Niepodległości wpisany był „TYDZIEŃ PATRIOTYCZNY” , którego organizatorem był Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Klub Wojskowy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej z Międzyrzecza oraz Świebodziński Dom Kultury.
 
W bogaty program uroczystości wpisanych było szereg imprez o charakterze patriotycznym. Jedną z nich była akademia przygotowana przez Powiatowy Zespół Szkół ze Świebodzina. Ponadto w Muzeum Regionalnym została otwarta wystawa „ Szable i pałasze żołnierza polskiego 1794-1918 ze zbiorów Pawła Kamrowskiego.  Znaczącym wydarzeniem była inscenizacja historyczna w Parku Chopina nawiązująca do wydarzeń z czasów po 1945 roku ukazująca postać porucznika Kazimierza Świrskiego żołnierza Wileńskiej Armii Krajowej, a następnie dowódcę Podziemnej Świebodzińskiej Armii Krajowej. W dynamicznym pokazie ukazującym jeden z epizodów tamtego okresu udział wzięli żołnierze WP, harcerze, wolontariusze jak również pojazdy historyczne.  Dzień po inscenizacji w Kościele pw. Św. Michała Archanioła odbyła się msza za por. Kazimierza Świrskiego i rotmistrza Witolda Pileckieg. Po mszy w hotelu „SEN” można było obejrzeć wystawę, tematyczne związaną z wymienionymi postaciami.
Tydzień patriotyczny zakończył  konkurs wiedzy historycznej zorganizowany dla szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych którego tematem była  „Bitwa Warszawska”.
 
W klasyfikacji ogólnej
 
I miejsce zajęła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego w Świebodzinie
II miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Świebodzinie
III miejsce zajęła drużyna z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie
 
Dyplomy oraz nagrody ufundowane przez Starostę Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego wręczyła laureatom Przewodnicząca Jury - Kierownik Klubu Wojskowego z Międzyrzecza Pani Agnieszka Kotarska
 
Tydzień patriotyczny jest cykliczną  imprezą  wpisaną w obchody Narodowego Święta Niepodległości i ma istotny wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych oraz pielęgnowanie tradycji narodowych niejednokrotnie wzorując się na biografii uczestników walk o niepodległość Polski z naszego regionu.
 • 07-11-2019
 • Autor: T. Olesiak
 • drukuj

Debata o zagrożeniach związanych z zakupami w internecie oraz prawami konsumenta będzie można porozmawiać z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów. Zapraszamy.

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 im. janusza Korczaka w Świebodzinie
 
W środę, 13 listopada odbędzie się w naszej szkole debata.
Miejsce - szkolny hol (2 piętro)
Zapraszamy

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

     Starosta Świebodziński - Zbigniew Szumski i Przewodnicząca Rady Powiatu Świebodzińskiego - Urszula Miara zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości
 
 

Mediacje i polubowne rozwiązywanie sporów

Spotkanie edukacyjno-informacyjne na temat mediacji i polubownego rozwiązywania sporów
Miejsce: Sąd Rejonowy w Świebodzinie
Termin: środa 16 października 2019 r. godz. 9.00, godz. 11.00
czytaj dalej

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2019

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (bez szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas siódmych i ósmych szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.
 
Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:
czytaj dalej

Przetarg na zimowe odśnieżanie dróg

Informujemy, że ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych powiatu świebodzińskiego w sezonach zimowych 2019/2020 i 2020/2021”.
Zapraszamy do składania ofert po zapoznaniu się z warunkami przetargu pod adresem:

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski  oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pani Urszula Miara zapraszają na obchody związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
Uroczystości odbędą się dnia 1 września 2019 r. w Świebodzinie
 
 
 
Program uroczystości :
 
godz. 10.30 – kościół pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Świebodzinie - Msza Św. w Intencji  ofiar II wojny światowej.
 
ok. godz. 12.00  – cmentarz komunalny w Świebodzinie – zapalenie zniczy oraz złożenie wiązanej kwiatów  w miejscu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, grobach żołnierskich, przy Pomniku Weterana oraz Pomniku Nekropoli Kresowych.
czytaj dalej
1 2 3 4 5 6 ... 12 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08