Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Informacja

14-06-2018
Z przyjemnością informuję, że Stowarzyszenie ,,BONA FIDES" otrzymało dofinansowanie ze środków Województwa Lubuskiego do projektu skierowanego do osób w wieku 60+ z terenu Powiatu Świebodzińskiego i Powiatu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja

Program Dobry Start.

13-06-2018
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. Wiecej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Program Dobry Start.

Konsultacje społeczne

06-06-2018
Starosta Świebodziński informuje, że dnia 11 czerwca o godzinie 16:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie (ul. Kolejowa 2) odbędą się konsultacje społeczne, na których przedstawimy wyniki Audytu Bezpieczeństwa...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Konsultacje społeczne

Aktualności

 • 30-08-2017
 • Autor: Grażyna Makowska-Aduło
 • drukuj

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO 
BOŚ.6740.5.59.2017.MK29.08.2017 r.  
 
Zgodnie z art. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Zbąszynek z dnia 28.08.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
Rozbudowa ulicy Ogrodowej (drogi gminnej nr 104127F) i ulicy Zachodniej (ETAP II) w Zbąszynku” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych, ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku – etap II” 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
1) projektowany pas drogowy drogi publicznej
1a) drogi gminnej – ul. Zachodniej – etap II (drogi gminnej „bez numeru” – etap I w  budowie), oznaczony jako działki o nr ewid. 941, 893, 241/1 (241), 243/77 (243/7), 243/79 (243/72), 240/1 (240), 762 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
1b) drogi gminnej nr 104127F (ul. Ogrodowej), oznaczony jako działki o nr ewid. 769, 240/2 (240), 243/80 (243/72), 243/75 (243/1) – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
2) teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg innych kategorii, oznaczony jako działki o nr ewid.243/81 (243/72), 764 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto. 
 
Uwaga: w nawiasie podano numery ewidencyjne działek przed podziałem
 
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własności Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
 
Akta sprawy dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18 w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Strony postepowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.   
 
STAROSTAŚWIEBODZIŃSKI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05