Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Bony rozwoje na szkolenia dla MMŚP - spotkanie konsultacyjne w Świebodzinie

19-09-2017
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej wraz z Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. zapraszają na spotkanie konsultacyjne dotyczące największego projektu na dofinansowanie szkoleń i doradztwa dla przedsiębiorców z południowej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Bony rozwoje na szkolenia dla MMŚP - spotkanie konsultacyjne w Świebodzinie

Zostań Honorowym Dawcą Krwi!

13-09-2017
Starostwo Powiatowe w Świebodzinie oraz Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze zaprasza na zbiórkę krwi w najbliższy wtorek tj. 19 września 2017r. w godz. 9.00-12.00. Mobilny Punkt Poboru Krwi...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Powiatowe uroczystości 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia...

31-08-2017
Dnia 01 września 2017 r. odbyły się powiatowe uroczystości 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe uroczystości 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Aktualności

 • 30-08-2017
 • Autor: Grażyna Makowska-Aduło
 • drukuj

Obwieszczenie Starosty

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO 
BOŚ.6740.5.59.2017.MK29.08.2017 r.  
 
Zgodnie z art. 11f  ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1496) zawiadamiam, że na wniosek Gminy Zbąszynek z dnia 28.08.2017 r., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: 
Rozbudowa ulicy Ogrodowej (drogi gminnej nr 104127F) i ulicy Zachodniej (ETAP II) w Zbąszynku” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa dróg gminnych, ul. Ogrodowa i ul. Zachodnia w Zbąszynku – etap II” 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
1) projektowany pas drogowy drogi publicznej
1a) drogi gminnej – ul. Zachodniej – etap II (drogi gminnej „bez numeru” – etap I w  budowie), oznaczony jako działki o nr ewid. 941, 893, 241/1 (241), 243/77 (243/7), 243/79 (243/72), 240/1 (240), 762 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
1b) drogi gminnej nr 104127F (ul. Ogrodowej), oznaczony jako działki o nr ewid. 769, 240/2 (240), 243/80 (243/72), 243/75 (243/1) – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto,
2) teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg innych kategorii, oznaczony jako działki o nr ewid.243/81 (243/72), 764 – obręb ewidencyjny 0001 Zbąszynek, jednostka ewidencyjna Zbąszynek Miasto. 
 
Uwaga: w nawiasie podano numery ewidencyjne działek przed podziałem
 
Z dniem zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własności Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. 
 
Akta sprawy dotyczące planowanego przedsięwzięcia będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18 w pokoju nr 9, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Strony postepowania mogą zapoznać się z ww. materiałami oraz złożyć swoje uwagi i wnioski.   
 
STAROSTAŚWIEBODZIŃSKI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05