Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Osteobus odwiedzi Świebodzin! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję...

12-09-2018
Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych osteoporozie. Z tej okazji, już 12 i 13 września wszyscy mieszkańcy Świebodzina będą mogli skorzystać z pomocy wykwalifikowanego...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

16-08-2018
Dnia 15 sierpnia 2018 r. dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Pomniku Niepodległości zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe organizacje kombatanckie partie polityczne oraz przybyłe...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

Pojazdy na sprzedaż

26-06-2018
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. motoroweru MOTOBI i skutera KEEWAY.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

Aktualności

 • 04-07-2018
 • Autor: Wesołowska Jolanta
 • drukuj

OGŁOSZENIE Starosty Świebodzińskiego z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 01 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości, Starosta Świebodziński ogłasza, co następuje: 
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do sprzedaży udział wynoszący ¼ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, obręb 0018 Rusinów, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 193/3 o powierzchni 0,1795 ha, objętej księgą wieczystą nr ZG1S/00045099/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, będąca przedmiotem sprzedaży położona jest we wsi Rusinów oddalonej na północ od miasta Świebodzin o ok. 4 km. Do nieruchomości jest bezpośredni dostęp od drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, która to łączy się z drogą relacji Świebodzin – Międzyrzecz. Obiekty podstawowej sieci usługowej oraz administracji publicznej znajdują się w mieście Świebodzin. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową (z własnej studni głębinowej) i kanalizacyjną. Działka położona jest korzystnie, teren płaski, dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona.  Ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta.
Zabudowę nieruchomości stanowi jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, przedwojenny, o powierzchni użytkowej 150,00 m2 w stanie technicznym określanym jako przeciętny, w tym 25,00 m2 budynku jest w złym stanie technicznym i o bardzo niskim standardzie wykończenia. Budynki gospodarcze, w skład których wchodzi jeden budynek wolnostojący o powierzchni zabudowy 85,00m2 oraz 3 budynki w zabudowie zwartej o łącznej powierzchni zabudowy 560,00m2 oceniane są na stan zły, albo bardzo zły.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki 193/3 obręb Rusinów, gmina Świebodzin.  
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki Zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. oraz uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. działka o nr ewid. 193/3 w obrębie Rusinów, Gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem MN/MR (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług) i znajduje się na obszarach proponowanych do objęcia ochroną w planach miejscowych: B – strefa ochrony konserwatorskiej zachowanej wartości kulturowych; K – strefa ochrony krajobrazu kulturowego; E – strefa ochrony zespołu urbanistycznego i układów ruralistycznych.Według danych ewidencji gruntów działka nr 193/3 oznaczona jest jako: B-RIIIb.
Cena przeznaczonego do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego ¼ części nieruchomości została ustalona na kwotę równą wartości i wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Aktualna wartość rynkowa nieruchomości została określona na kwotę 224.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Zbycie udziału w nieruchomości, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego współwłaściciela udziału ¾ części ww. nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2.
Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia  14 sierpnia 2018 r.
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,  ul. Kolejowa 2 i ul. Piłsudskiego 35 (parter) w okresie od 04.07.2018r. do 24.07.2018r.     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05