Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Zapisy do Wydziału Komunikacji

11-01-2021
Od 11 stycznia 2021 w Wydziale Komunikacji od poniedziałku do piątku pojazdy rejestrowane będą wg kolejności umówienia się (niezależnie gdzie zostały zakupione - w Polsce czy zagranicą) Zapisy przyjmowane są...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zapisy do Wydziału Komunikacji

Harmonogram akcji poboru krwi w 2021r.

07-01-2021
Regularny termin (za wyjątkiem lipca) to ostatni wtorek miesiąca. Mobilny punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze stacjonował będzie przy I Liceum...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Harmonogram akcji poboru krwi w 2021r.

Zmiany w 2021 r. czekające osoby z niepełnosprawnością

07-01-2021
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przygotował listę zmian, które zgodnie z przepisami w 2021 r. dotyczyć będą osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zmiany w 2021 r. czekające osoby z niepełnosprawnością

Aktualności

 • 22-02-2021
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

XXIV Sesja Rady Powiatu

XXIV Sesja Rady Powiatu

Na podstawie art. 15 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 920) oraz art. 15zzx ust.1. i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374 z późn. zm.) Przewodnicząca Rady Powiatu Urszula Miara zwołuje XXIII sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji.
 
Sesja odbędzie się 25 lutego 2021r. o godz. 10.00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2 przy zdalnym udziale radnych (z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość).
 
 
Porządek obrad:
1.Otwarcie XXIV sesji Rady Powiatu i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przedstawienie porządku obrad.
3.Omówienie protokołów z sesji Rady Powiatu w dniach  18.12.2020r. i 28.01.2021r.
4.Informacja z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym (Druk Nr 292). 
5. Wystąpienie Radnego Sejmiku Województwa Lubuskiego Edwarda Fedko.
6.Interpelacje i zapytania radnych.
7. Przedstawienie planów pracy Komisji stałych na rok 2021.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Świebodzińskiego oraz sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Świebodzinie za rok 2020 oraz (Druk Nr 294).
9.Sprawozdanie Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie z działalności Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie za rok 2020 wraz z informacją o stanie bezpieczeństwa powiatu w zakresie ochrony przeciwpożarowej (Druk Nr 293).
10.Sprawozdanie Starosty Świebodzińskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2020 roku (Druk Nr 291).
11.Podjęcie uchwał:
1) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż bezprzetargową nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 295);
2) w sprawie uchwalenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Świebodzińskiego na 2021 rok (Druk Nr 296);
3) w sprawie przekazania petycji dotyczącej przeprowadzenia masowych szczepień na COVID-19 (Druk Nr 297); 
4) w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2021 Powiatu Świebodzińskiego (Druk Nr 298);
12.Sprawy różne:
13. Zamknięcie obrad XXIV sesji.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08