Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Wnioski o zakup mapy

15-10-2020
Wnioski o zakup mapy składamy drogą mailową lub pocztą tradycyjną. Wnioski dostępne są na stronie swiebodzin.pl ➤ zakładka Co i jak w starostwie ➤ wybieramy Geodezja i Kartografia ➤ GK.3 sprzedaż materiałów...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Wnioski o zakup mapy

Zawieszenie obsługi bezpośredniej do 18.04.2021

19-03-2021
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną związaną z koronawirusem i jego dynamicznym wzrostem, w trosce o zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom oraz pracownikom, informujemy o wprowadzeniu od 22.02.2021r. (poniedziałek) do 18.04...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zawieszenie obsługi bezpośredniej do 18.04.2021

Godziny pracy starostwa w Wielki Piątek

15-03-2021
Uprzejmie informujemy, że 2 kwietnia 2021r. (Wielki Piątek) Starostwo Powiatowe będzie czynne do godz. 12:00. Za wszelkie niedogodności przepraszamy
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Godziny pracy starostwa w Wielki Piątek

Aktualności

 • 02-04-2021
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Konkurs ofert na sprzedaż auta

Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż Seata Cordoby

Powiat Świebodziński – Starostwo Powiatowe w Świebodzinie zaprasza do udziału w konkursie ofert na sprzedaż:
 
Samochodu osobowego SEAT, model CORDOBA 1.4 Kat. MR’00 6K, pojemność 1390 ccm, moc silnika 44kW (60KM), rok produkcji 2001, kolor niebieski 
Cena oferty (cena minimalna) na zakup pojazdu marki SEAT CORDOBA, nr rejestracyjny FG12031 nie może być niższa niż 1.190,00 zł (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto.
 
 1. Cena oferty (cena minimalna) na zakup pojazdu marki SEAT CORDOBA, nr rejestracyjny FG12031 nie może być niższa niż 1.190,00 zł 
  (jeden tysiąc sto dziewięćdziesiąt złotych 00/100) brutto
  1. Dokumenty oraz wszelkie informacje niezbędne do złożenia ofert można pobrać ze strony internetowej www.swiebodzin.pl,
  2. Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są: Pani Daniela Łapszyńska - Kędzierska, nr tel: 068 4755313, Łukasz Bojko, nr tel. 068 4755323
  3. Na udostępniane oferentom dokumenty konkursu ofert składają się:
   a) ogłoszenie,
   b) ekspertyza rzeczoznawcy samochodowego, c) formularz oferty,
   d) wzór umowy.
  4. Oferent może dokonać oględzin sprzedawanych ruchomości. Miejsce i termin w którym można dokonać oględzin należy uzgodnić z pracownikiem Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, tel. 684755313 lub 684755323.
  5. Oferty należy składać na formularzu ofertowym.
  6. Oferty w kopertach należy składać w siedzibie Sprzedającego:
   z dopiskiem nazwy przedmiotu zakupu
   Starostwo Powiatowe w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2, 66-200 Świebodzin (Sekretariat)
   w terminie do dnia 09.04.2021r. do godz. 10.00
   Otwarcie kopert z ofertami nastąpi komisyjnie w siedzibie Sprzedającego: na I piętrze w Sali Sesyjnej w budynku A przy ul. Kolejowa 2 ,
   w dniu 09.04.2021r. o godz. 11.00
  7. Otwarcie ofert jest jawne: https://www.youtube.com/channel/UCq- E7UVlIYehSYgDGQx1eMg
  8. Złożenie przynajmniej jednej oferty wystarczy do przeprowadzenia konkursu.
  9. Sprzedający zawrze umowę sprzedaży z uczestnikiem konkursu (oferentem), który złożył ofertę najkorzystniejszą. Warunkiem koniecznym do zawarcia umowy jest złożenie w imieniu Starostwa Powiatowego podpisów osób właściwych do składania oświadczeń woli.
  10.Za chwilę (dzień) zawarcia umowy uznaje się: złożenie podpisu w imieniu Sprzedającego przez wszystkie osoby właściwe do złożenia oświadczeń woli oraz złożenie podpisu przez oferenta.
  11. Oferent, którego oferta został w przetargu uznana za najkorzystniejszą jest nią związany do czasu zawarcia umowy, nie później jednak niż 30 dni liczone od dnia otwarcia ofert.
  12. Pozostali oferenci przestają być związani ofertą z chwilą otrzymania pisemnego powiadomienia od Sprzedającego o dokonania wyboru innego oferenta. Wszyscy oferenci przestają być związani ofertą z chwilą zakończenia konkursu, wynikiem negatywnym, bądź unieważnienia przez Sprzedającego konkursu.
  13. Konkurs kończy się wynikiem negatywnym w sytuacji, w której żaden z uczestników nie zaoferował ceny równej bądź przewyższającej cenę minimalną, 14. Sprzedający do dnia zawarcia umowy zastrzega sobie prawo unieważnienia
  konkursu bez podania przyczyn.
  15. O rozstrzygnięciu konkursu bądź jego unieważnieniu Sprzedający niezwłocznie
  informuje telefonicznie oferentów.
  16. Niniejsze ogłoszenie podlega publikacji na stronie internetowej Sprzedającego –
  BIP - www.swiebodzin.plwww.facebook.com/powiat.swiebodzinski/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08