Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

24-04-2017
Starosta Świebodziński i Przewodniczący Rady Powiatu serdecznie zapraszają na uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie Program uroczystości: godz. 9.45 – Zbiórka...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego

21-04-2017
Już od kwietnia 2017r. dzięki współpracy Powiatu Świebodzińskiego ze Stowarzyszeniem CIVIS SUM z Zielonej Góry zostanie zorganizowany dodatkowy dyżur prawnika dla osób, które nie kwalifikują się do uzyskania...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Szerszy dostęp do bezpłatnego poradnictwa prawnego

II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

14-03-2017
na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 3, przy ul.Łużyckiej 44, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: II Rokowania po trzecim przetargu ustnym nieograniczonym

Aktualności pozostałe

 • 07-03-2017
 • Autor: Barbara Dębska
 • drukuj

II przetarg ustny nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości zabudowanej  położonej w jednostce ewidencyjnej: Świebodzin – miasto, obręb ewidencyjny: 2,  przy ul.Okrężnej 4, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej ewidencyjnie działką nr 245 o powierzchni 0,3076 ha, objętej księgę wieczystą ZG1S/00004085/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość położona jest w centralnej strefie miasta Świebodzin, na terenach przeznaczonych pod funkcję usługową i w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej, przy ważnych szlakach komunikacyjnych miasta – ul. Wałowej i  ul.Okrężnej, w niedalekiej odległości od rynku (ratusza) oraz centrum handlowo-usługowego, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków mieszkalnych oraz budynków handlowo-usługowych. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci infrastruktury technicznej i komunalnej:  wodną  i kanalizacyjną, energetyczną, gazową i telekomunikacyjną.
Zabudowę nieruchomości stanowi budynek byłej szkoły  o pow. użytkowej 1530,16 m2, pow. zabudowy 515,20 m2 (wg wyciągu z kartoteki budynków o pow. 517 m2),  kubaturze 9398,2 m3, rok budowy – przed 1939 r. 
Budynek położony jest u zbiegu ul.Okrężnej i ul.30 Stycznia, w obrębie starej  fosy miejskiej, na terenie której zlokalizowane jest boisko szkolne. Wejście główne do budynku od strony ul. Okrężnej na poziomie parteru, wejścia boczne: gospodarcze od strony boiska na poziomie piwnic oraz zapasowe od ul.30 Stycznia na poziomie parteru – obecnie nie używane.
Budynek składa się  z obiektu głównego dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, całkowicie podpiwniczonego, przeznaczonego na  sale lekcyjne, tylko kondygnacja piwniczna  zagospodarowana na kompleks żywieniowy, oraz połączonego z nim  budynku socjalnego,  piętrowego, z pomieszczeniami sanitarnymi na poziomie piwnic oraz na poziomie parteru.
Budynek murowany, w części głównej z  dachem konstrukcji drewnianej, dwuspadowym krytym dachówką ceramiczną, w części socjalnej – stropodach pełny ocieplony, jednospadowy, kryty papą na lepiku. Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej.
Stropy – nad piwnicą strop odcinkowy tak w budynku głównym jak i socjalnym; strop nad parterem i piętrem  w budynku głównym  drewniany na belkach drewnianych, nad poddaszem oparty na jętce,
nad piętrem budynku socjalnego stropodach pełny z płyt WPS ocieplony. Posadzki i podłogi – betonowe, cementowe, lastryko, płytki ceramiczne, wykładzina PCW, wykładzina dywanowa. Schody – ognioodporne, betonowe. Stolarka okienna z profili PCV, stolarka drzwiowa drewniana płytowa.
Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne, malowane farbą emulsyjna i olejną oraz wyłożone glazurą; tynk  zewnętrzny cementowo-wapienny malowany.
Budynek wyposażony jest w  instalacje: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, CO z kotłowni lokalnej, gazową, odgromową, telefoniczną.
Stan techniczny średni.
Ww. obiekt nie jest indywidulanie wpisany do rejestru zabytków województwa lubuskiego. Budynek wraz z działką, na której jest położony zlokalizowany jest  na terenie zespołu urbanistyczno-krajobrazowego miasta Świebodzin, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem rej.59 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19 lipca 1955r. oraz pod numerem rej. 2165 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków  z dnia 31 stycznia 1975r. W związku z powyższym wykonywanie robót budowalnych przy zabytku – którym jest historyczny  zespół urbanistyczno-krajobrazowy miasta Świebodzin – wpisanym do rejestru zabytków oraz prowadzenie innych działań przy zabytku wymaga pozwolenia właściwego organu ochrony zabytków.
Budynek przy ul.Okrężnej 4 w Świebodzinie jest ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków oraz w wykazie obiektów ujętych w Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków.
Miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki nr 245  w  2 obrębie Świebodzina.
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego” do zmiany  studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej uchwałą Nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. część działki o nr ewid. 245 w 2 obrębie Świebodzina położona jest na terenie opisanym symbolem ZP (tereny zieleni urządzonej), pozostała jej część  na terenie opisanym symbolem UP (tereny zabudowy: usług publicznych). Ww. działka znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków, dla zespołu urbanistyczno-krajobrazowego Świebodzina granica strefy tożsama jest ze strefą ścisłej ochrony konserwatorskiej „A” oraz  strefą obserwacji archeologicznych „OW”.
Według danych ewidencji gruntów działka nr  245 oznaczona jest jako:  inne tereny zabudowane (Bi)  o pow. 0,0722 ha  oraz  tereny rekreacyjno-wypoczynkowe  (Bz) o pow. 0,2354 ha.
Nieruchomość objęta jest trwałym zarządem i jest wolna od innych obciążeń i zobowiązań. Wygaśnięcie trwałego zarządu nastąpi z chwilą zawarcia umowy sprzedaży.
Pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż ww. nieruchomości odbył się 28 listopada 2016r.
Sprzedaż ww. nieruchomości odbędzie się w stanie istniejącego zainwestowania i istniejącej infrastruktury, w związku z czym nabywca przejmie nieruchomość w istniejącym stanie faktycznym i prawnym, jak również w dniu przetargu złoży oświadczenie o zapoznaniu się z przedmiotem przetargu i akceptacją jego stanu.
Cena wywoławcza –  1.980.000,00zł  netto                         wadium – 198.000,00 zł
 
Przetarg odbędzie się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Piłsudskiego 35
 (II piętro, pokój nr 11) w dniu 10 maja 2017r. o godz. 1000
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu, które należy wpłacać  na rachunek Powiatu Świebodzińskiego  Nr  71 9660 0007 0012 1196 2000 0070 w Banku Spółdzielczym w Siedlcu w takim terminie, aby najpóźniej w dniu 04 maja 2017r. wymagana kwota znajdowała się na ww. koncie.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Świebodzinie ul.Piłsudskiego 35 (pokój nr 10,12) tel. nr 68 47 55 330 do 331. Nieruchomość można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: zdjęcia

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: Komunikacja - umów wizytę
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05