Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

VI Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

22-03-2019
Przewodnicząca Rady zwołuje VI sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji. Sesja odbędzie się 27 marca 2019r. (środa) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Rekrutacja do programu Stypendialnego Horyzonty

14-03-2019
Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rozpoczęła dziewiątą rekrutację do programu stypendialnego. Program Stypendialny Horyzonty oferuje wsparcie uczniom z całej Polski, którzy chcą mieszkać w dużym mieście...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Rekrutacja do programu Stypendialnego Horyzonty

Rekrutacja do XVII edycji programu stypendialnego „Klasa”

14-03-2019
Fundacja BGŻ BNP Paribas rozpoczęła rekrutację absolwentów szkół gimnazjalnych i podstawowych do Programu stypendialnego „Klasa” . Nauka w najlepszych liceach w całej Polsce i stypendium , umożliwiające...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Rekrutacja do XVII edycji programu stypendialnego „Klasa”

Aktualności pozostałe

 • 04-07-2018
 • Autor: Wesołowska Jolanta
 • drukuj

OGŁOSZENIE Starosty Świebodzińskiego z dnia 04 lipca 2018r.

w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz współwłaściciela nieruchomości.

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 121, z późn. zm.) oraz Zarządzenia Wojewody Lubuskiego z dnia 01 czerwca 2018r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa udziału wynoszącego ¼ części w nieruchomości, Starosta Świebodziński ogłasza, co następuje: 
Z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczony został do sprzedaży udział wynoszący ¼ części w nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w jednostce ewidencyjnej 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski, obręb 0018 Rusinów, powiat świebodziński, województwo lubuskie, oznaczonej numerem ewidencyjnym działki 193/3 o powierzchni 0,1795 ha, objętej księgą wieczystą nr ZG1S/00045099/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie.
Nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym oraz budynkami gospodarczymi, będąca przedmiotem sprzedaży położona jest we wsi Rusinów oddalonej na północ od miasta Świebodzin o ok. 4 km. Do nieruchomości jest bezpośredni dostęp od drogi publicznej o nawierzchni utwardzonej, która to łączy się z drogą relacji Świebodzin – Międzyrzecz. Obiekty podstawowej sieci usługowej oraz administracji publicznej znajdują się w mieście Świebodzin. Teren nieruchomości uzbrojony jest w sieci: energetyczną, wodociągową (z własnej studni głębinowej) i kanalizacyjną. Działka położona jest korzystnie, teren płaski, dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomość zagospodarowana i ogrodzona.  Ma regularny kształt, zbliżony do prostokąta.
Zabudowę nieruchomości stanowi jeden budynek mieszkalny jednorodzinny w zabudowie wolnostojącej, parterowy z częściowo użytkowym poddaszem, podpiwniczony, przedwojenny, o powierzchni użytkowej 150,00 m2 w stanie technicznym określanym jako przeciętny, w tym 25,00 m2 budynku jest w złym stanie technicznym i o bardzo niskim standardzie wykończenia. Budynki gospodarcze, w skład których wchodzi jeden budynek wolnostojący o powierzchni zabudowy 85,00m2 oraz 3 budynki w zabudowie zwartej o łącznej powierzchni zabudowy 560,00m2 oceniane są na stan zły, albo bardzo zły.
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego utracił ważność, wobec powyższego brak jest ustaleń dla działki 193/3 obręb Rusinów, gmina Świebodzin.  
Zgodnie z załącznikiem graficznym pn. „Kierunki Zagospodarowania przestrzennego” do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin uchwalonej Uchwałą nr XIII/135/2011 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Świebodzin, zmienionej uchwałą nr XXXVI/505/2013 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 30 września 2013r. oraz uchwałą nr XXVI/404/2016 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 29 grudnia 2016r. działka o nr ewid. 193/3 w obrębie Rusinów, Gmina Świebodzin położona jest na terenie opisanym symbolem MN/MR (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i/lub zagrodowej z dopuszczeniem usług) i znajduje się na obszarach proponowanych do objęcia ochroną w planach miejscowych: B – strefa ochrony konserwatorskiej zachowanej wartości kulturowych; K – strefa ochrony krajobrazu kulturowego; E – strefa ochrony zespołu urbanistycznego i układów ruralistycznych.Według danych ewidencji gruntów działka nr 193/3 oznaczona jest jako: B-RIIIb.
Cena przeznaczonego do sprzedaży udziału Skarbu Państwa wynoszącego ¼ części nieruchomości została ustalona na kwotę równą wartości i wynosi 56.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100). Aktualna wartość rynkowa nieruchomości została określona na kwotę 224.200,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście złotych 00/100).
Zbycie udziału w nieruchomości, nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego współwłaściciela udziału ¾ części ww. nieruchomości z jednoczesnym udzieleniem bonifikaty w wysokości 60% od ceny nieruchomości z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.
Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 powołanej ustawy o gospodarce nieruchomościami winny składać wnioski o nabycie nieruchomości w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy ul. Kolejowej 2.
Termin składania wniosków kończy się z upływem dnia  14 sierpnia 2018 r.
Wykaz wywieszono na tablicach ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Świebodzinie,  ul. Kolejowa 2 i ul. Piłsudskiego 35 (parter) w okresie od 04.07.2018r. do 24.07.2018r.     

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08