Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

25-02-2020
W ostatnich dniach na obszarze północnych Włoch (regiony Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum) obserwuje się rosnącą liczbę zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2. Główny Inspektor Sanitarny przygotował...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Informacja dla osób powracających z północnych Włoch

Praca w starostwie

24-02-2020
Starosta Świebodziński ogłasza nabór na: stanowisko Inspektora w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa Powiatowego w Świebodzinie do spraw w zakresie obsługi zasobu geodezyjnego i kartograficznego -...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Praca w starostwie

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

20-02-2020
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świebodzinie od początku roku realizuje program adresowany do osób z niepełnosprawnością "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością ". Rolą asystenta jest pomoc w codziennych...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Aktualności pozostałe

Program stypendialny „Klasa”

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”

Ruszyła rekrutacja do programu stypendialnego „Klasa”. Fundacja BNP Paribas pomaga zdolnej młodzieży ze wsi i mniejszych miejscowości wejść w przyszłość na własnych warunkach.
 
Od 14 lutego uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych mogą zgłaszać się do tegorocznej już osiemnastej - edycji programu „Klasa”. Fundacja BNP Paribas zapewni możliwość nauki w renomowanych liceach w kraju 50 zdolnym, młodym ludziom z mniejszych miejscowości i wsi. Rekrutacja potrwa do 15 kwietnia 2020 roku.
 
„Klasa” to autorski program stypendialny Fundacji BNP Paribas, oferujący m.in. pełne wsparcie finansowepodczas 4 lat nauki w liceum oraz stypendium finansowe na I roku studiówDo „Klasy” mogą dołączyć absolwenci szkół podstawowych z miejscowości o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 100 tys., będący wtrudnej sytuacji materialnej (nie więcej niż 1200 zł dochodu na osobę w rodzinie). Kryterium udziału w programie są także osiągniecia szkolne (średnia ocen w I semestrze 8 klasy podstawowej to co najmniej 4,5),zaangażowanie w działania społeczne i opinia dyrektora lub wychowawcy o uczniu.
 
Zdecydowaliśmy się wspierać młodzież z mniej zamożnych rodzin i spoza dużych ośrodków miejskich,ponieważ talent rozkłada się równomiernie, ale perspektywy i możliwości rozwoju niestety nie – mówi KingaPańczyszyn-Liśkiewicz, Prezes Zarządu Fundacji BNP Paribas– Dzięki „Klasie” wyrównujemy szanse na starcie. Edukacja na najwyższym poziomie to kapitał, który procentuje przez całe późniejsze życie i powinien być dostępny dla każdego zdolnego ucznia. W tym momencie, w ramach „Klasy”, nasza Fundacja wspiera 111 stypendystów, a przez całe 18 lat do programu dołączyło 770 uczniów z prawie 350 miejscowości. Wszyscy absolwenci dostają się na studia wyższe – dodaje Kinga Pańczyszyn-Liśkiewicz.
 
W tym roku na kandydatów czeka 50 miejsc w 5 szkołach partnerskich: VII LO im. Juliusza Słowackiego w Warszawie, XIV LO im. Polonii Belgijskiej we Wrocławiu, I LO im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, IIILO im. Marynarki Wojennej RP w Gdyni oraz XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie. Każdy uczestnikprogramu ma zapewniony pobyt w internacie, wyżywienie, podręczniki i comiesięczne kieszonkowe, bierze udział w wycieczkach szkolnych, wyjściach kulturalnych i zajęciach dodatkowych. Wszyscy są też pod stałą opieką wychowawcy i pedagogów. Dodatkowo uczestniczą w integracyjnym obozie językowym w Warszawie (przed rozpoczęciem nauki w liceum) oraz w letnim obozie stypendystów (już w trakcie trwania nauki).
Celem programu „Klasa”, obok wyrównywania szans edukacyjnych, jest rozbudzanie aktywności społecznej i wrażliwości na otoczenie. Fundacja BNP Paribas zachęca wszystkich stypendystów do działań wolontariackichw ramach programu „Możesz na mnie polegać”, dzięki któremu mogą angażować się społecznie w wybrany przez siebie sposób. Młodzi ludzie bardzo chętnie dzielą się dobrem, które sami otrzymali. Od 2008 r. działaStowarzyszenie Absolwentów „Klasa”, którego członkowie angażują się w działania społeczne, takie jak aktywizacja seniorów (akcja „Seniorzy z Klasą”) oraz wspierają się wzajemnie w dalszym rozwoju społecznym i edukacyjnym.
 
Formularz rekrutacyjny jest dostępny na stronie: https://www.bnpparibas.pl/fundacja.Link do filmu promującego „Klasę”: https://www.youtube.com/watch?v=dTsWD2iJWvw
 
źrodło: BNP Paribas
 
 

Załączniki

 • 05-03-2020
 • Autor: Anna Zielinska
 • drukuj

Kurs Instruktora Pływania

Lubuska Feredacja Sportu zaprasza na KURS INSTRUKTORÓW PŁYWANIA - edycja 2020

Lubuska Feredacja Sportu zaprasza chętne osoby na kurs instruktorów pływania, na podstawie programu Polskiego Związku Pływackiego. 
 
Współorganizatorami są Wojewódzki Ośrodek Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa Majewskiego w Drzonkowie oraz Polski Związek Pływacki
Część ogólna trwa 100 godzin, część specjalistyczna – 150 godzin, w trybie weekendowym.
 
Koszty udziału w kursie ( bez kosztów materiałów dydaktycznych i pobytu w WOSiR Drzonków ):
 • kurs instruktorski część ogólna - 550,00 zł
 • kurs instruktorski część specjalistyczna - 1 450,00 zł.Planowana realizacja szkolenia – II półrocze 2020
Kurs zostanie przeprowadzony w przypadku utworzenia grupy minimum 15 osobowej.
 
Dokumenty do pobrania w załącznikach poniżej. Więcej informacji - 
 
 
 
 
 

Załączniki

 • 27-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Zmiana numerów telefonów komend policji

Od poniedziałku 24.lutego 2020r. zmieniły się numery telefonów do komend policji w całym kraju - przez pół roku będą funkcjonować zarówno dotychczasowe, jak i nowe. 
 
Aby dodzwonić się do jednostki Policji, zamiast numeru kierunkowego będzie trzeba wybrać wyróżnik MSWiA - 47. Ze względu na skalę przedsięwzięcia planowany jest 6-miesięczny okres, podczas którego równolegle będą funkcjonowały dotychczas używane numery lokalne.
Efektem uruchomienia wyróżnika będzie kompleksowa zmiana sposobu wybierania oraz kierowania połączeń dla stacjonarnych telefonów resortowych w tym Policji, która ma krytyczne znaczenie dla obywateli, ale również dla samych policjantów i pracowników Policji.
Wyróżnik AB=47 należy traktować jako jednolity numer kierunkowy do sieci resortowej w skali całego kraju. Do tej pory każda jednostka Policji zapewniała kierowanie ruchu pomiędzy publiczną siecią telekomunikacyjną (PSTN) a siecią resortową we własnym zakresie, co powodowało, że numeracja każdego z województw odzwierciedlała publiczną numerację opartą o podział na 49 stref numeracyjnych. Zmianie ulegnie sposób wybierania numeru resortowego z sieci publicznych stacjonarnych i komórkowych.
Postać numeru resortowego w sieci publicznej jako tzw. numer KNA (Krajowy Numer Abonenta):
KNA = AB SP xxx xx
47 SP xxx xx
 
Postać numeru resortowego w sieci międzynarodowej (Coutry Code dla Polski +48):
CC AB SP xxx xx
+48 47 SP xxx xx

Nowe numery telefonów do Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie:
????Sekretariat Komendanta tel. 47 79 636 00
????Dyżurny KPP tel. 47 79 636 11
Ogólnopolskie numery alarmowe – 112 i 997 pozostają bez zmian.
 
źródło: Komenda Główna Policji
 • 27-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie

Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III

Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych informuje, że pozyskał dofinansowanie na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap III od km 1+152,97 do km 1+449,29” w ramach konkursu ogłoszonego przez Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wlkp.
 
Umowa o dofinansowanie została podpisana w dniu 08.10.2019r. Dofinansowanie zostało przyznane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 790.666,00 zł.  Całkowity koszt inwestycji wynosi 1.738.361,29 zł. 
 
Obecnie trwa realizacja inwestycji. W ramach zadania przewidziano wykonanie poniższych zadań:
- wzmocnienie i poszerzenie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
- budowę azyli (wysp rozdzielających ruch) dla pieszych,
- przebudowę istniejących chodników,
- przebudowę zatok postojowych,
- wymianę krawężników,
- przebudowę istniejącego odwodnienia (kanalizacji deszczowej) drogi 
- wykonanie przebudowy istniejącego oświetlenia ulicznego,
- przebudowę kolidujących słupów sieci elektrycznej,
- przebudowę kolidującej sieci teletechnicznej. 
 
Powyższa inwestycja jest kontynuacją wcześniej zrealizowanych zadań takich jak:
 1. „ Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap I od km 0+000,00 do km 0+440,00”,
 2. „ Przebudowa ulicy Kolejowej i Sulechowskiej w Świebodzinie - etap II od km 0+440,00 do km 1+095,00”,
 3. „ Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w miejscowości Świebodzin”
 • 27-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2020

XVIII edycja Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2020

Zapraszamy do odwiedzania XVIII edycji Targów Edukacyjnych ABSOLWENT 2020, imprezy na stałe wpisanej w kalendarz targowy branży edukacyjnej. 
 
Targi w bieżącym roku odbędą się w miastach:
w dniu 3 marca 2020r. (wtorek) w Gorzowie Wlkp. w hali OSiR przy ul. Słowiańskiej 10
w dniu 10 marca 2020r. (wtorek) w Zielonej Górze w hali LO nr VI przy ul. Świętych Cyryla i Metodego 9
 
WYSTAWCY
 
Impreza ma na celu zapoznanie maturzystów, uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych z ofertą edukacyjną oraz z możliwościami dalszego kształcenia i rozwoju, a także pomóc w wejściu na ścieżkę kariery zawodowej. 
Swoje propozycje zaprezentuje w każdej z edycji ponad 80 wystawców:
- szkoły wyższe, politechniki, uniwersytety; 
- szkoły policealne, ośrodki i instytuty szkoleniowe;
- szkoły ponadpodstawowe: licea, technika, szkoły zawodowe; 
- szkoły językowe, ośrodki językowe, certyfikacyjne;
- szkoły nauki jazdy, instytucje szkoleniowe i firmy oferujące kursy; 
- instytucje i firmy świadczące usługi i oferujące produkty dla młodzieży;
- pracodawcy, firmy pośrednictwa pracy, instytucje rynku pracy, samorząd lokalny. 
 
TARGI PRACY i KARIERY
 
Są ważnym elementem części wystawienniczej. Kariera zawodowa człowieka budowana jest latami, a najlepszym fundamentem do tego jest odpowiednie wykształcenie. Dlatego na Targach Edukacyjnych ABSOLWENT oferty edukacyjne i oferty rynku pracy prezentowane
są równocześnie,  co pozwala młodym ludziom jeszcze lepiej przygotować się do wejścia na rynek pracy.  
 
W trakcie Targów Pracy i Kariery prezentować się będą: 
- pracodawcy
- biura karier uczelni wyższych
- agencje pracy stałej i tymczasowej 
- biura pośrednictwa i doradztwa personalnego
Istotnym elementem prezentacji jest włączenie takich instytucji jak: Powiatowe Urzędy Pracy, Wojewódzkie Urzędy Pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, Państwowe Inspekcje Pracy.
 
Oferty prezentowane na targach Pracy i Kariery kierowane są do:
    - młodych poszukujących ofert staży i praktyk zawodowych 
- osób wkraczających na rynek pracy
    - osób poszukujących stałego lub tymczasowego zatrudnienia
    - osób zainteresowanych pracą w ramach wolontariatu
Pracodawców oraz firmy i instytucje związane z rynkiem pracy zachęcamy do prezentacji ofert w trakcie targów,
a zainteresowanych ofertami do odwiedzania stoisk targowych. 
 
ODWIEDZANIE TARGÓW PRZEZ UCZNIÓW 
 
Targi ABSOLWENT co roku odwiedzają tłumy maturzystów, uczniów szkół ponadpodstawowych, podstawowych oraz studentów. Szeroka oferta kształcenia na różnych szczeblach zachęca do przyjścia na imprezę. Poprzednie edycje odwiedzało 5.000-8.000 osób !!! Uczniowie przyjeżdżają na targi w grupach zorganizowanych z wychowawcami. Targi są oczywiście dostępne dla indywidualnych zwiedzających. Wstęp na imprezę będzie dla wszystkich zwiedzających bezpłatny. Targi czynne będą w godzinach od 9.00 do 14.00.   
 
HAPPENING ABSOLWENT 2020
 
Targi ABSOLWENT to nie tylko bogata oferta edukacyjna. To również możliwość znalezienia możliwości rozwoju osobistego, rozwijania talentów i zainteresowań oraz spędzania wolnego czasu, dlatego podczas tegorocznej edycji targów, podobnie jak w latach ubiegłych, odbędzie się HAPPENING ABSOLWENT 2020. To program to program realizowany ze sceny, który obejmować będzie pokazy artystyczne, kulinarne, z zakresu robotyki i nowych technologii, fizyki, występy grup tanecznych, sportowe, pierwszej pomocy przedmedycznej, masażu, makijażu oraz wiele innych. Dopełnieniem tej części będą stoiska klubów sportowych, instytucji kulturalnych, rozrywkowych czy kół zainteresowań. Zainteresowanych zachęcamy do włączenia się w tworzenie tej części imprezy. 
 
Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w XVIII Targach Edukacyjnych ABSOLWENT 2020.        
Wszelkie dodatkowe informacje pod nr telefonów: 95 720 20 51, 604 817 567, 696 008 886
                            
Więcej informacji na:
 
 • 26-02-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Darmowa Rehabilitacja Medyczna

Bezpłatna rehabilitacja w Przełazach dla osób w wieku aktywności zawodowej

Darmowa Rehabilitacja Medyczna dla osób w wieku 15 - 60/67 lat, pracujących oraz bezrobotnych
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” sp. z o.o. w Przełazach zaprasza na bezpłatną rehabilitację dla osób w wieku aktywności zawodowej - pracujących jak i planujących powrócić do pracy, ze schorzeniami związanymi ze sposobem wykonywanej pracy. 
 
 
Proponujemy darmowe cykle rehabilitacyjne dla osób dojeżdżających (zabiegi mogą odbywać się również w godzinach popołudniowych), jak i turnusy stacjonarne. 
 
Turnus rehabilitacyjny w neorenesansowym pałacu, malowniczo rozlokowanym na brzegu jeziora Niesłysz, obejmuje:
 
 • konsultację medyczną (początkową i końcową)
 • 3 formy terapii po 10 zabiegów
 • ćwiczenia
 • objęcie opieką psychologiczną
 • konsultacje lekarza medycyny pracy
 • dodatkowo - masaż leczniczy, tapping
 • zakwaterowanie w pokojach -1, -2 i -3 osobowych
 • pobyt z wyżywieniem (turnus stacjonarny)
 
Rehabilitacja jest finansowana ze środków Unii Europejskiej - jest całkowicie darmowa dla wszystkich uczestników - minimum formalności, wystarczy tylko wypełniony wniosek.
 
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” sp. z o.o. w Przełazach od 17 lat pomaga pacjentom w szybkim powrocie do zdrowia.
 
 Jeśli zależy Ci na zmniejszeniu bólu, korekcie nieprawidłowych wzorców, przyspieszeniu procesów regeneracyjnych i poprawie ogólnej jakości życia  - zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie!
 
Dokumenty rekrutacyjne można pobrać stąd - http://palac-przelazy.pl/rehabilitacja-w-przelazach-2019-2020/ lub osobiście w siedzibie ośrodka.
 
Dane kontaktowe:
Powiatowy Ośrodek Rehabilitacyjno – Wypoczynkowy „Pałac” sp. z o.o. w Przełazach
Przełazy 20
66-218 Lubrza
tel. 68 381 12 95, e-mail: biuro~@~palac~-~przelazy~.~pl
 
 • 17-02-2020
 • Autor: M. Olenowicz
 • drukuj

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd”

System Obsługi Wsparcia (sow.pfron.org.pl) to nowoczesna aplikacja, za pomocą której osoby niepełnosprawne i podmioty działające na ich rzecz mogą elektronicznie składać wnioski o wsparcie finansowane ze środków PFRON, dystrybuowane przez jednostki samorządu terytorialnego. System ma na celu zwiększenie dostępności środków przekazywanych w ramach zadań i programów Funduszu.
– Od marca będziemy przyjmować  wnioski realizowane w ramach programu 
„Aktywny samorząd”,  Sam proces składania wniosków jest prosty i posiada szereg ułatwień. Używając dostępnego w systemie kreatora poznasz dostępne formy pomocy, dowiesz się, jakie warunki należy spełniać, aby z niej skorzystać, a następnie zostaniesz skierowany bezpośrednio do odpowiedniego wniosku w systemie SOW. W celu przesłania elektronicznego wniosku do właściwego Urzędu potrzebne są jedynie dostęp do internetu oraz profil zaufany lub podpis elektroniczny. 
Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w aplikowaniu o środki PFRON poprzez SOW mogą skorzystać z różnorodnych form wsparcia m.in. w postaci bezpłatnej infolinii (800-889-777), portalu edukacyjno-informacyjnego (www.portal-sow.pfron.org.pl) oraz szkoleń e-learningowych (www.edukacja.pfron.org.pl). Pomocą służą również pracownicy PFRON w punktach informacyjnych, zlokalizowanych we wszystkich wojewódzkich oddziałach Funduszu, gdzie na dedykowanych stanowiska można złożyć elektroniczny wniosek.

Załączniki

 • 18-12-2019
 • Autor: Z. Rogowski
 • drukuj

Informacja dla hodowców trzody chlewnej dotycząca Afrykańskiego Pomoru Świń

HODOWCO PAMIĘTAJ!!!
Za świnie zabite, poddane ubojowi oraz padłe w wyniku zastosowanych zabiegów nakazanych przez IW przy zwalczaniu afrykańskiego pomoru świń przysługuje odszkodowanie ze środków budżetu państwa.
Kraj, w którym wystąpi ASF narażony jest na bardzo duże straty ekonomiczne w przemyśle mięsnym oraz hodowli, powodowane wstrzymaniem obrotu i eksportu świń, mięsa wieprzowego oraz produktów pozyskiwanych od świń, a także padnięciami świń i kosztami likwidacji ognisk choroby.
ASF dotyczy świń zarówno w dużych, jak i małych gospodarstwach.
 
LIKWIDACJA ZAGROŻEŃ I ZWALCZANIE ASF – APEL DO ROLNIKÓW
 
 

Załączniki

 • 27-11-2019
 • Autor: Tomasz Olesiak
 • drukuj

Afrykański pomór świń ASF w województwie lubuskim

Na terenie województwa lubuskiego stwierdzono przypadki występowania ASF - wirus afrykańskiego pomoru świń.Główny Inspektorat Sanitarny opracował mapę występowania zagrożenia. W chwili obecnej Powiat Świebodziński został włączony do strefy żółtej. Oznacza to, iż: 
 • W obrębie strefy żółtej oraz poza ten obszar w granicach Polski - przesyłka świń do innych gospodarstw albo do rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia, wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii (nie wcześniej niż 24 godziny przed wysyłką).
 • Ze strefy żółtej poza granice Polski - dodatkowe wymagania weterynaryjne dla przemieszczanych świń:
  • muszą przebywać w gospodarstwie co najmniej 30 dni bezpośrednio przed przemieszczeniem lub od urodzenia,
  • pochodzą z gospodarstwa, do którego w okresie 30 dni przed przemieszczeniem nie wprowadzono świń pochodzących ze strefy niebieskiej (obszarów zagrożenia), ani czerwonej (obszaru objętego ograniczeniami),
  • w ciągu 15 dni przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu laboratoryjnemu w kierunku ASF z wynikiem ujemnym,
  • w ciągu 24 godzin przed przemieszczeniem zostały poddane badaniu klinicznemu przez urzędowego lekarza weterynarii i nie wykazywały objawów klinicznych ASF - następnie urzędowy lekarz weterynarii wystawia świadectwo zdrowia.
Poniżej zamieszczamy komunikat Powiatowego Lekarza weterynarii dla hodowców oraz dla kół łowieckich
 

Załączniki

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości

     Starosta Świebodziński - Zbigniew Szumski i Przewodnicząca Rady Powiatu Świebodzińskiego - Urszula Miara zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości
 
 
1 ... 3 4 5 6 7 ... 13 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna