Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

04-06-2019
Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r. prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska...

30-05-2019
Załącznik Nr 1 ...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

PIKNIK dla ZDROWIA

28-05-2019
Starosta Świebodziński zaprasza mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego na PIKNIK DLA ZDROWIA , który organizowany jest w dniu 1 czerwca 2019r. w godz. 10.00 ÷ 15.00 przy Liceum Ogólnokształcącym w Świebodzinie (ul....
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: PIKNIK dla ZDROWIA

Rodzina Razem

 • 03-09-2015
 • Autor: Anna Iwachów
 • drukuj

Roczny Plan Działania Partnerstwa "Rodzina Razem"

Gdy rodzina wychowująca małoletnie  dzieci ma trudności w wypełnianiu swych zadań jednostki pomocy społecznej na poziomie gminy udzielają jej pomocy w formie (art. 8 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej ustawą): pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Praca z rodziną (art. 10 ust. 3 ustawy) prowadzona jest w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin
z dziećmi (w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych), pomocy prawnej (szczególnie w zakresie prawa rodzinnego), organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji (grupy wsparcia, grupy samopomocowe). Wymienione formy pomocy rodzinie doświadczającej trudności mogą być świadczone przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających (art. 9 ww. ustawy).
                W naszym przekonaniu dopiero wówczas, gdy udzielona pomoc nie poprawia sytuacji w rodzinie, a sytuacja opiekuńczo-wychowawcza małoletnich jest nieprawidłowa zgodnie z przepisem art. 572 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego  należy o tym powiadomić właściwy sąd opiekuńczy .Warto podkreślić, że § 2 tego artykułu nakłada szczególny obowiązek takiego działania na: urzędy stanu cywilnego, sądy, prokuratury, notariuszy, komorników, organy samorządu
i administracji rządowej, organy Policji, placówki oświatowe, opiekunów społecznych oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi. Z chwilą powiadomienia, sąd z urzędu prowadzi sprawę dotyczącą zbadania sytuacji opiekuńczej dziecka. W tym czasie winna być nadal kontynuowana pomoc (materialna
i niematerialna) ze strony jednostek pomocy społecznej...
 
Czytaj wiecej w Rocznym Planie Działania Partnerstwa "Rodzina Razem"
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08