Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Pojazdy na sprzedaż

16-01-2019
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. samochodu marki RENAULT CLIO i SEAT IBIZA.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

IV Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

16-01-2019
Przewodniczący Rady zwołuje IV sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji . Sesja odbędzie się 22 stycznia 2019r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

15.01.2019r. upływa termin opłat za

15-01-2019
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym . Opłaty te płatne są za każdy następny rok, z góry do 15 stycznia, bez dodatkowego wezwania. http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/217/Budzet/
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 15.01.2019r. upływa termin opłat za

Rodzina Razem

 • 03-09-2015
 • Autor: Anna Iwachów
 • drukuj

Roczny Plan Działania Partnerstwa "Rodzina Razem"

Gdy rodzina wychowująca małoletnie  dzieci ma trudności w wypełnianiu swych zadań jednostki pomocy społecznej na poziomie gminy udzielają jej pomocy w formie (art. 8 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zwanej dalej ustawą): pracy z rodziną oraz pomocy w opiece i wychowaniu dziecka. Praca z rodziną (art. 10 ust. 3 ustawy) prowadzona jest w szczególności w formie: konsultacji i poradnictwa specjalistycznego, terapii i mediacji, usług dla rodzin
z dziećmi (w tym usług opiekuńczych i specjalistycznych), pomocy prawnej (szczególnie w zakresie prawa rodzinnego), organizowania dla rodzin spotkań, mających na celu wymianę ich doświadczeń oraz zapobieganie izolacji (grupy wsparcia, grupy samopomocowe). Wymienione formy pomocy rodzinie doświadczającej trudności mogą być świadczone przez instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny, placówek wsparcia dziennego i rodzin wspierających (art. 9 ww. ustawy).
                W naszym przekonaniu dopiero wówczas, gdy udzielona pomoc nie poprawia sytuacji w rodzinie, a sytuacja opiekuńczo-wychowawcza małoletnich jest nieprawidłowa zgodnie z przepisem art. 572 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego  należy o tym powiadomić właściwy sąd opiekuńczy .Warto podkreślić, że § 2 tego artykułu nakłada szczególny obowiązek takiego działania na: urzędy stanu cywilnego, sądy, prokuratury, notariuszy, komorników, organy samorządu
i administracji rządowej, organy Policji, placówki oświatowe, opiekunów społecznych oraz organizacje i zakłady zajmujące się opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi. Z chwilą powiadomienia, sąd z urzędu prowadzi sprawę dotyczącą zbadania sytuacji opiekuńczej dziecka. W tym czasie winna być nadal kontynuowana pomoc (materialna
i niematerialna) ze strony jednostek pomocy społecznej...
 
Czytaj wiecej w Rocznym Planie Działania Partnerstwa "Rodzina Razem"
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08