Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Prosimy o głosy mieszkańców

26-06-2020
Starostwo sfinansowało montaż czujników oraz 2 tablic informujących o jakości powietrza - pragniemy by uświadamiało to mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Prosimy o głosy mieszkańców

Nieodpłatne porady prawne

28-05-2020
Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość Do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Nieodpłatne porady prawne

Praca Starostwa

25-05-2020
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Świebodzinie jest czynne dla klientów. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, ustalonych odległości oraz limitów ilości osób przebywających w...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Praca Starostwa

Wydarzenia

 • 01-09-2015
 • Autor: Bartoszewicz Andrzej

Powiatowe uroczystości 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana

Dnia 01 września 2015 r. odbyły się powiatowe uroczystości 76 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski . W nabożeństwie celebrowanym przez Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów uczestniczyły władze samorządowe i gminne, członkowie organizacji kombatanckich przedstawiciele inspekcji, służb i straży, harcerze, mieszkańcy powiatu oraz licznie przybyła młodzież szkolna rozpoczynająca w tym dniu powakacyjne zajęcia szkolne.
W kręgu kombatanckich oraz szkolnych pocztów sztandarowych spotkały się pokolenia, które oddały hołd wszystkim poległym podczas wojennych działań oraz tym, którzy mimo upływu lat nadal maja przed oczyma tragiczne momenty naszej historii.
Po mszy uczestnicy przybyli na cmentarz komunalny w Świebodzinie, gdzie w zwartej kolumnie przeszli w miejsca pamięci ofiar lat wojny oraz okresu powojennego. Przy tablicy ofiar pomordowanych w Katyniu, grobach żołnierskich przy Pomniku Weterana oraz Pomniku Nekropolii Kresowych zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów. W każdym z tych miejsc modlitwę w intencji ofiar wojny wygłosił Ks. Dziekan Zbigniew Matwiejów
Do wydarzeń historycznych i nam współczesnych nawiązał Starosta Świebodziński Pana Zbigniew Szumski, który w swoim wystąpieniu wyraził głęboki szacunek ludziom, którzy walczyli o wolna Polskę, i dzięki którym możemy żyć teraz w wolnymi suwerennym kraju. Podkreślił jednocześnie jak ważne jest pielęgnowanie pamięci związanej z historią Polski - często tragicznej, o których przyszłe pokolenia nie mogą zapomnieć.
Przy Pomniku Weterana swoimi wspomnieniami oraz refleksjami na temat lat wojny i okresu powojennego podzielił się Pan Józef Misiewicz członek Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych
Od wielu lat w rocznicę wybuchu II wojny świąt obchodzimy Dzień Weterana Walk o Niepodległość. W dniu święta wszystkich polskich kombatantów Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski przyjął członków lokalnych organizacji kombatanckich. Okolicznościowe spotkanie było okazją do wspomnień oraz podkreślenia roli kombatantów w życiu społeczności lokalnej. 
W przeddzień Dnia Weterana w Galerii „Inspiracje” Świebodzińskiego Domu Kultury odbyło się okolicznościowe spotkanie członków organizacji kombatanckich z władzami samorządowymi miasta i powiatu. Spotkanie związane było z obchodami wybuchu II wojny światowej i znaczącym akcentem podkreślającym aktywność środowiska kombatanckiego w codziennym życiu miasta i regionu.
W trakcie uroczystości decyzją Rady Miejskiej w Świebodzinie zostały nadanie i wręczone tytuły Honorowego Obywatela Świebodzina dla:
Pana Czesława Zdanowicza – żołnierza walk o wolność i niepodległość Polki, uczestnika Powstania Warszawskiego oraz Pana Ludwika Zalewskiego – byłego Prezesa Świebodzińskiego Związku Kresowian.
Po spotkaniu odbyła się projekcja filmu dokumentalnego „Korespondent Bryan” będącego zapisem walczącej Warszawy z września 1939 r. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

44Galeria zdjęć: 76 rocznica wybuchu II wojny światowej i Dzień Weterana

 • 16-07-2015

Sprzedaż drewna opałowego pochodzącego z wycinki oraz wiatrołomów drzew rosnących w pasach dróg powiatowych na terenie powiatu świebodzińskiego

 • 07-07-2015

Bezpłatna pomoc prawna dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego

      W dniu wczorajszym, tj. 6 lipca 2015r. podpisano umowę na mocy, której członkowie Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Obywatelskiej „Civis Sum” z Zielonej Góry udzielać będą bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego.
czytaj dalej
 • 04-05-2015
 • Autor: Bartoszewicz Andrzej

Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja

Dnia 03 maja 2015 r. w Świebodzinie odbyły się Powiatowe obchody Święta Konstytucji
3 Maja. Główne uroczystości poprzedziła zbiórka uczestników na placu Jana Pawła II, gdzie swój repertuar muzyczny zaprezentowała Świebodzińska Orkiestra Dęta. 
Następnie zgodnie z przyjętym programem w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w asyście pocztów sztandarowych oraz Kompanii Honorowej 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza została celebrowana Msza Święta w intencji Ojczyzny. Po uroczystościach religijnych zwarta kolumna uczestników prowadzona  przez Świebodzińską Orkiestrę Dętą przeszła ulicami miasta pod Pomnik Niepodległości, przy którym odbyły się główne uroczystości związane 
z Powiatowymi obchodami Święta Narodowego 3 Maja.  Uroczystości rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Dowódcę uroczystości dla przedstawiciela  Dowódcy 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowane z Międzyrzecza ,  po którym został odegrany hymn państwowy i wciągnięta flaga państwowa na maszt.  Obecnych na Placu w Parku Chopina przywitał  Pan Tomasz Olesiak – prowadzący uroczystość .  W dalszej kolejności zgromadzeni uczestnicy Święta Konstytucji 3 Maja wysłuchali okolicznościowego wystąpienia   Starosty Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego oraz Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów. Kontynuacją ceremonii wojskowej był apel pamięci odczytany przez oficera Wojska Polskiego,  po którym oddana została salwa honorowa z okazji Święta Konstytucji 3 Maja. Po apelu pamięci, przy Pomniku Niepodległości zostały złożenie wiązanki kwiatów przez władze powiatowe, miejsko gminne, organizacje kombatanckie i społeczne, kierowników inspekcji służb i straży, żołnierzy Wojska Polskiego, środowiska oświatowe, przedstawicieli partii politycznych, dzieci i młodzież szkolną, harcerzy oraz mieszkańców powiatu świebodzińskiego.
Dziękując wszystkim obecnym  za udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja prowadzący uroczystość zaprosił  na poczęstunek  -  grochówkę wojskową przygotowana przez Ochotniczą Straż Pożarną z Jordanowa.
Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja zakończył Dowódca uroczystości wydając komendę do wyprowadzenia Kompanii Honorowej  oraz pocztów sztandarowych z placu w Parku Chopina. Kompanię Honorową wystawił  7 Dywizjon Artylerii Konnej Wielkopolskiej 17 Brygady Zmechanizowanej im. gen. broni Józefa Dowbora Muśnickiego z Międzyrzecza.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

109Galeria zdjęć: Święto Konstytucji 3 Maja w Świebodzinie

 • 17-04-2015
 • Autor: Joanna Rybczyńska

MOTOSERCE - Motocykliści Dzieciom

Starosta Świebodziński zaprasza mieszkańców naszego powiatu do udziału w Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Krwi MOTOSERCE Motocykliści Dzieciom.
Jutro, tj. 18 kwietnia 2015r. na Placu Jana Pawła II w Świebodzinie o godz. 9.00 rozpoczynamy zbiórkę krwi. W programie imprezy przewidziano wiele atrakcji dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych uczestników. Natomiast o godz. 12.00 ulicami miasta przejedzie parada motocyklowa.
Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

XIII Targi Edukacyjne ABSOLWENT 2015

Targi odbędą się w miastach:
- w Gorzowie Wlkp. w dniach 3-4 marca 2015r. w hali OSiR przy ul. Słowiańskiej (obok lodowiska Słowianka)
- w Zielonej Górze w dniach 10-11 marca 2015r. w hali Gimnazjum nr 2 przy ul. Świętych Cyryla i Metodego.
 
 
czytaj dalej
 • 05-02-2015

Spotkanie z organizacjami

     W dniu wczorajszym, tj. 4 lutego 2015r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się spotkanie podczas, którego omawiane były kwestie związane z ubieganiem się o środki na realizację działań lokalnych.
czytaj dalej
 • 05-12-2014
 • Autor: -

Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt przekazać zatwierdzoną 5 listopada 2014 r. nową Strategię Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki

 • 03-12-2014

Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

Dnia 1 grudnia 2014r. odbyła się I sesja nowej Rady Powiatu Świebodzińskiego. Wszyscy Radni odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnego Powiatu Świebodzińskiego i złożyli ślubowanie. Radni ze swojego grona wybrali przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Przewodniczącym został Alojzy Jokiel zaś wiceprzewodniczącą Urszula Miara. Ponadto wybrano Zarząd Powiatu w składzie:

1. Zbigniew Szumski – Starosta Świebodziński

2. Mieczysław Czepukowicz – Wicestarosta

3. Alicja Hoppen-Anyszko

4. Marcin Minta

5. Szymon Pyrcz

czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

35Galeria zdjęć: Inauguracyjna sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

 • 01-09-2014
 • Autor: Bartoszewicz Andrzej

Powiatowe uroczystości 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana

Dnia 01 września 2014 r. odbyły się powiatowe uroczystości 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Obchody poprzedziła msza święta odprawiona w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski . W nabożeństwie celebrowanym przez Księdza Dziekana Zbigniewa Matwiejów uczestniczyły władze samorządowe i gminne, członkowie organizacji kombatanckich przedstawiciele inspekcji, służb i straży, harcerze, mieszkańcy powiatu oraz licznie przybyła młodzież szkolna rozpoczynająca w tym dniu powakacyjne zajęcia szkolne.
W kręgu kombatanckich oraz szkolnych pocztów sztandarowych spotkały się pokolenia, które oddały hołd bohaterom tamtych dni dowodząc, że pamięć o nich jest ciągle żywa.
Bezpośrednio po zakończeniu mszy została odsłonięta tablica Pamiątkowa Związku Inwalidów Wojennych RP. Odsłonięcie tablicy zbiegło się z 95 rocznicą powołania najstarszej organizacji kombatanckiej w kraju skupiającej w swoich szeregach osoby posiadające status inwalidy wojennego i wojskowego. W zamyśle inicjatorów tablica pamiątkowa została wykonana i wmurowana dla upamiętnienia oraz uczczenia żołnierzy Wojska Polskiego poległych w walce o Niepodległość Ojczyzny. Wyeksponowanie jej w kościele będzie trwały symbolem i świadectwem żołnierskiej chwały, dla wszystkich którzy przy niej przystaną. Odsłonięcie tablicy poprzedziło wystąpienie Starosty Świebodzińskiego Pana Zbigniewa Szumskiego oraz Prezesa Zarządu Okręgowego ZIWoj. w Poznaniu Pana Tadeusza Paczek. Tablica została odsłonięta przez Panią Joannę Budych Prezesa Oddział Związku Inwalidów Wojennych RP w Świebodzinie , która pełniła swoją funkcję w latach 2010-2013.
Po mszy uczestnicy przybyli na cmentarz komunalny w Świebodzinie, gdzie przy tablicy ofiar pomordowanych w Katyniu, mogiłach żołnierskich oraz przy Pomniku Weterana zapalono znicze i złożono wiązanki kwiatów, oddając hołd ofiarom wojny. W imieniu Wojewody Lubuskiego kwiaty przy grobach żołnierskich zostały złożone przez delegację Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej. W trakcie uroczystości krzyżami jubileuszowymi 95 lat Związku Inwalidów Wojennych RP. zostali uhonorowani:
 • Pani Joanna Budych – Członek Związku Inwalidów Wojennych
 • Pan Dariusz Bekisz – Burmistrz Świebodzina
 • Pan Tomasz Olesiak – Przewodniczący Rady Miejskiej w Świebodzinie
 • Ks. Dziekan Zbigniew Matwiejów – Proboszcz Parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
 • Pan Stanisław Mosiejko – Dyrektor Świebodzińskiego Domu Kultury
 • Pan Marek Wojdan – Harcmistrz Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Polskiej.
Odznaczenia zostały wręczone przez Pana Tadeusza Paczek Prezesa Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP w Poznaniu w asyście Pana Zbigniewa Szumskiego Starosty Świebodzińskiego oraz Pana Zbigniewa Góralewicza Kierownika Biura Związku Inwalidów Wojennych RP. w Poznaniu.
W dalszej kolejności uczestnicy uroczystości przeszli pod Pomnik Nekropolii Kresowych, gdzie wysłuchano pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „ Kresowe Więzi” i złożono wiązanki kwiatów. W miejscach pamięci swoimi wspomnieniami oraz refleksjami na temat wydarzeń lat wojny i okresu powojennego podzieliła się Pani Irena Mikos Prezes Związku Kombatantów i byłych Więźniów Politycznych.
Do wydarzeń historycznych i nam współczesnych nawiązał Starosta Świebodziński Pana Zbigniew Szumski, który w swoim wystąpieniu wyraził głęboki szacunek ludziom, którzy walczyli o wolna Polskę, i dzięki którym możemy żyć teraz w wolnymi suwerennym kraju. Od wielu lat w rocznicę wybuchu II wojny świąt obchodzimy Dzień Weterana Walk o Niepodległość. W dniu święta wszystkich polskich kombatantów Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski przyjął członków lokalnych organizacji kombatanckich. Okolicznościowe spotkanie było okazją do wspomnień oraz podkreślenia roli kombatantów w życiu społeczności lokalnej.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 47 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe