Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Prosimy o głosy mieszkańców

26-06-2020
Starostwo sfinansowało montaż czujników oraz 2 tablic informujących o jakości powietrza - pragniemy by uświadamiało to mieszkańcom, jak duży wpływ na jakość powietrza ma spalanie odpadów w piecach i kotłach c.o. czy...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Prosimy o głosy mieszkańców

Nieodpłatne porady prawne

28-05-2020
Nowe zasady świadczenia nieodpłatnych porad prawnych na odległość Do odwołania zawieszona zostaje na terenie Powiatu Świebodzińskiego stacjonarna działalność punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Nieodpłatne porady prawne

Praca Starostwa

25-05-2020
Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Świebodzinie jest czynne dla klientów. Ze względu na konieczność zachowania zasad bezpieczeństwa, ustalonych odległości oraz limitów ilości osób przebywających w...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Praca Starostwa

Modernizacja kształcenia zawodowego

 • 23-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

WARSZTATY GASTRONOMICZNE SLOW FOOD

W dniu 20.03.2018r. odbyły się kolejne warsztaty gastronomiczne SLOW FOOD, w których udział wzięli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie. Warsztaty miały miejsce w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

13Galeria zdjęć: SLOW FOOD

 • 23-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

WARSZTATY GASTRONOMICZNE SLOW FOOD

W dniu 19.03.2018r. odbyły się warsztaty gastronomiczne  SLOW FOOD z udziałem uczniów Powiatowego Zespołu Szkół     w Świebodzinie. Warsztaty miały miejsce w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

21Galeria zdjęć: SLOW FOOD

 • 23-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

MAGIA AROMATÓW W PRZEMYŚLE SPOŻYWCZYM

W dniu 09.03.2018r. oraz 16.03.2018r. odbył się kurs pn. „Magia aromatów w przemyśle spożywczym”, w którym udział wzięli nauczyciele Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie. Kurs miał miejsce w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

15Galeria zdjęć: MAGIA AROMATÓW

 • 23-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

WARSZTATY GASTRONOMICZNE FAST FOOD 
W dniu 05.03.2018r. odbyły się kolejne warsztaty gastronomiczne  FAST FOOD z udziałem uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie. Warsztaty miały miejsce w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

24Galeria zdjęć: FAST FOOD

 • 05-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

Harmonogram realizacji szkoleń/warsztatów w 2018r.

Załączniki

 • 05-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

WARSZTATY GASTRONOMICZNE FAST FOOD

 
W dniu 27.02.2018r. odbyły się warsztaty gastronomiczne  Fast Food, w których udział wzięli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie. Warsztaty odbyły się w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.                                                                            

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: FAST FOOD

 • 12-02-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

Harmonogram realizacji zajęć dla Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie - spawanie

Załączniki

 • 30-01-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

Harmonogram realizacji zajęć dla Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie w 2018r.

Załączniki

Organizacja dnia otwartego na temat doradztwa

 
 
W dniu 15 grudnia 2017 r. w ramach realizacji zadania projektowego nr 4 w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie zorganizowano Dzień Otwartej Szkoły. W ramach tego wydarzenia przeprowadzony został wykład poprowadzony przez pana Jana Łanochę, wieloletniego nauczyciela Powiatowego Zespołu Szkół, w-ce kierownika warsztatów szkolnych, ale przede wszystkim osobę, która od wielu lat zajmuje się współpracą z zakładami pracy, badając i obserwując kierunki zatrudnienia oraz potrzeby edukacyjne dostosowane do rynku pracy.
 
Do udziału w wykładzie zaproszona została młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami oraz młodzi ludzie z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie – klasa pierwsza technikum mechanicznego oraz trzecia klasa technikum informatycznego wraz z opiekunami. Nad całością realizacji zadania czuwali – koordynator pani Diana Giera- Kmiecik – pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pani Adrianna Krzemińska oraz pan Dariusz Wojtala – doradcy zawodowi Powiatowego Zespołu Szkól. Zadanie zorganizowano przy współpracy pani Doroty Miteli – Didasko.
 
Pani Adrianna Krzemińska przywitała zaproszonych gości oraz wprowadziła do tematyki spotkania.
Prelegent, pan Jan Łanocha, wygłosił wykład na temat: „Prezentacja rynku pracy i jego potrzeby”, a w nim omówił:
 
I. Zakłady tworzące rynek pracy w powiecie świebodzińskim.
 
II. Badanie rynku pracy w szczególności potrzeby zakładów, jakich kompetencji brakuje u pracowników oraz deficyty zawodów.
 
III. Potrzeba dostosowania profili i zawodów kształconych przez szkołę do wymagań rynku pracy.
 
IV.Kształcenie praktyczne dostosowane do rynku pracy – „mobilność absolwenta” – dodatkowe kwalifikacje (możliwość zdobywania kompetencji w ramach projektu).
 
V. Formy kształcenia praktycznego w Powiatowym Zespole Szkół:
- W warsztatach szkolnych,
- Zajęcia specjalizujące,
- Spotkania ze specjalistami,
- Wycieczki zawodoznawcze,
- Zajęcia praktyczne w zakładach pracy.
 
VI.Formy współpracy: Zakład –Szkoła
1. Szkoła:
- Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy,
- Prezentowanie: Profile kształcone w szkole, Dostępnych ofert pracy, Ścieżki kariery zawodowej,
- Edukacja już od preorientacji zawodowej w szkole podstawowej.
2. Zakład:
- Prowadzenie: Praktyk zawodowych, Staży uczniowskich w oparciu o najnowsze technologie.
 
VII. Formy współpracy: Szkoła Podstawowa – Szkoła Branżowa i Technikum
1. Szkoła Branżowa i Technikum
- Promocja kształcenia zawodowego,
- Możliwości zatrudnienia,
- Zajęcia otwarte w szkole i warsztatach szkolnych.
2. Szkoła Podstawowa
- Prowadzenie preorientacji zawodowej wśród uczniów, rodziców,
- Organizowanie zajęć wykorzystując wiedze i doświadczenie nauczycieli szkół zawodowych.
 
Po zakończonym wykładzie młodzi ludzie udali się na spotkanie z praktyką. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, pan Jan Gierasimowicz, zaprezentował obrabiarki sterowane numerycznie oraz konwencjonalne (frezarka, tokarka) oraz programowanie  robota.
 
 Uczestnicy spotkania otrzymali słodki poczęstunek oraz materiały informacyjne, jak również mogli  skosztować wypieków, które powstały podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych przez panie Jolantę Bom i Janinę Burdz dla dzieci z Przedszkola nr 5. Przedszkolaki w tym dniu odwiedziły dział gastronomiczny. Z dużym zaangażowaniem własnoręcznie wyciskały pierniczki i ciasteczka świąteczne. Uczniowie klasy trzeciej zawodowej – kucharze,   pomogli dzieciakom wypiec pachnące dzieła. Na koniec warsztatów maluchy udekorowały samodzielnie wykonane przysmaki.
 
 
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” realizowany przez Powiat Świebodziński w partnerstwie     z Konsorcjum: 1. Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w Szczecinie i 2. Zachodnią Izbę Przemysłowo –Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Uniwersytet Zielonogórski; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0001/16-00 z dn. 22.12.2016 r. oraz Aneks nr RPLB.08.04.01-08-0001/16-01 z dn. 27.03.2017 r.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Dni otwarte

 • 11-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Harmonogram realizacji zajęć dla SOSW w 2018r.

Załączniki

1 ... 4 5 6 7 8 ... 9 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe