Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

15.01.2019r. upływa termin opłat za

15-01-2019
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym . Opłaty te płatne są za każdy następny rok, z góry do 15 stycznia, bez dodatkowego wezwania. http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/217/Budzet/
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 15.01.2019r. upływa termin opłat za

Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości - 2018

13-11-2018
Dnia 11 listopada 2018 r. w Świebodzinie odbyły się Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. Główne uroczystości poprzedziła zbiórka uczestników na placu Jana Pawła II, gdzie Pani Anita Czajka otworzyła...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody Narodowego Święta Niepodległości - 2018

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

06-11-2018
Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pan Alojzy Jokiel zapraszają na obchody Narodowego Święta Niepodległości. Uroczystości odbędą się w Świebodzinie dnia 11 listopada 2018 r. ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

 • 05-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

Harmonogram realizacji szkoleń/warsztatów w 2018r.

Załączniki

 • 05-03-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

WARSZTATY GASTRONOMICZNE FAST FOOD

 
W dniu 27.02.2018r. odbyły się warsztaty gastronomiczne  Fast Food, w których udział wzięli uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie. Warsztaty odbyły się w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.                                                                            

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: FAST FOOD

 • 12-02-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

Harmonogram realizacji zajęć dla Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie - spawanie

Załączniki

 • 30-01-2018
 • Autor: Andżelika Mendelska
 • drukuj

Harmonogram realizacji zajęć dla Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie w 2018r.

Załączniki

Organizacja dnia otwartego na temat doradztwa

 
 
W dniu 15 grudnia 2017 r. w ramach realizacji zadania projektowego nr 4 w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie zorganizowano Dzień Otwartej Szkoły. W ramach tego wydarzenia przeprowadzony został wykład poprowadzony przez pana Jana Łanochę, wieloletniego nauczyciela Powiatowego Zespołu Szkół, w-ce kierownika warsztatów szkolnych, ale przede wszystkim osobę, która od wielu lat zajmuje się współpracą z zakładami pracy, badając i obserwując kierunki zatrudnienia oraz potrzeby edukacyjne dostosowane do rynku pracy.
 
Do udziału w wykładzie zaproszona została młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z opiekunami oraz młodzi ludzie z Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie – klasa pierwsza technikum mechanicznego oraz trzecia klasa technikum informatycznego wraz z opiekunami. Nad całością realizacji zadania czuwali – koordynator pani Diana Giera- Kmiecik – pracownik Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, pani Adrianna Krzemińska oraz pan Dariusz Wojtala – doradcy zawodowi Powiatowego Zespołu Szkól. Zadanie zorganizowano przy współpracy pani Doroty Miteli – Didasko.
 
Pani Adrianna Krzemińska przywitała zaproszonych gości oraz wprowadziła do tematyki spotkania.
Prelegent, pan Jan Łanocha, wygłosił wykład na temat: „Prezentacja rynku pracy i jego potrzeby”, a w nim omówił:
 
I. Zakłady tworzące rynek pracy w powiecie świebodzińskim.
 
II. Badanie rynku pracy w szczególności potrzeby zakładów, jakich kompetencji brakuje u pracowników oraz deficyty zawodów.
 
III. Potrzeba dostosowania profili i zawodów kształconych przez szkołę do wymagań rynku pracy.
 
IV.Kształcenie praktyczne dostosowane do rynku pracy – „mobilność absolwenta” – dodatkowe kwalifikacje (możliwość zdobywania kompetencji w ramach projektu).
 
V. Formy kształcenia praktycznego w Powiatowym Zespole Szkół:
- W warsztatach szkolnych,
- Zajęcia specjalizujące,
- Spotkania ze specjalistami,
- Wycieczki zawodoznawcze,
- Zajęcia praktyczne w zakładach pracy.
 
VI.Formy współpracy: Zakład –Szkoła
1. Szkoła:
- Dostosowanie profili kształcenia do potrzeb rynku pracy,
- Prezentowanie: Profile kształcone w szkole, Dostępnych ofert pracy, Ścieżki kariery zawodowej,
- Edukacja już od preorientacji zawodowej w szkole podstawowej.
2. Zakład:
- Prowadzenie: Praktyk zawodowych, Staży uczniowskich w oparciu o najnowsze technologie.
 
VII. Formy współpracy: Szkoła Podstawowa – Szkoła Branżowa i Technikum
1. Szkoła Branżowa i Technikum
- Promocja kształcenia zawodowego,
- Możliwości zatrudnienia,
- Zajęcia otwarte w szkole i warsztatach szkolnych.
2. Szkoła Podstawowa
- Prowadzenie preorientacji zawodowej wśród uczniów, rodziców,
- Organizowanie zajęć wykorzystując wiedze i doświadczenie nauczycieli szkół zawodowych.
 
Po zakończonym wykładzie młodzi ludzie udali się na spotkanie z praktyką. Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, pan Jan Gierasimowicz, zaprezentował obrabiarki sterowane numerycznie oraz konwencjonalne (frezarka, tokarka) oraz programowanie  robota.
 
 Uczestnicy spotkania otrzymali słodki poczęstunek oraz materiały informacyjne, jak również mogli  skosztować wypieków, które powstały podczas warsztatów kulinarnych prowadzonych przez panie Jolantę Bom i Janinę Burdz dla dzieci z Przedszkola nr 5. Przedszkolaki w tym dniu odwiedziły dział gastronomiczny. Z dużym zaangażowaniem własnoręcznie wyciskały pierniczki i ciasteczka świąteczne. Uczniowie klasy trzeciej zawodowej – kucharze,   pomogli dzieciakom wypiec pachnące dzieła. Na koniec warsztatów maluchy udekorowały samodzielnie wykonane przysmaki.
 
 
Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” realizowany przez Powiat Świebodziński w partnerstwie     z Konsorcjum: 1. Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w Szczecinie i 2. Zachodnią Izbę Przemysłowo –Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Uniwersytet Zielonogórski; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0001/16-00 z dn. 22.12.2016 r. oraz Aneks nr RPLB.08.04.01-08-0001/16-01 z dn. 27.03.2017 r.
 
 
czytaj dalej

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Dni otwarte

 • 11-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Harmonogram realizacji zajęć dla SOSW w 2018r.

Załączniki

 • 11-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Zasady higieny w technologii żywności

 
Kurs „ Zasady higieny w technologii żywności” dla uczniów PZS w Świebodzinie zorganizowany w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

8Galeria zdjęć: Zasady higieny w technologii żywności

 • 11-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

MAGIA AROMATÓW

 
PROJEKT "Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim"
 
Kurs „ Magia aromatów w przemyśle spożywczym” dla uczniów PZS w Świebodzinie zorganizowany w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

9Galeria zdjęć: Magia aromatów

 • 11-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Spotkanie sieci doradców zawodowych

 
Dnia 7 grudnia 2017 roku na warsztatach szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie odbyło się spotkanie Sieci Doradców Zawodowych w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”.
Do współpracy zaproszono Sieć Doradców Zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skupiającej osoby odpowiedzialne za realizację zadań doradczych na wszystkich etapach kształcenia. Celem spotkań sieci jest propagowanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, omawianie trendów na rynku pracy i konsekwencji dla przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych, a przede wszystkim udzielanie sobie nawzajem pomocy w zakresie skutecznego wspierania uczniów. Tematyka bieżącego spotkania obejmowała omówienie charakterystyki lokalnego rynku pracy oraz praktycznych aspektów nauki w wybranych zawodach. Przybyłych gości przywitała Pani Diana Giera-Kmiecik, doradca zawodowy, konsultant z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która przypomniała pokrótce założenia sieci i omówiła cel spotkania. Następnie Pan Dariusz Wojtala, szkolny doradca zawodowy, kierownik kształcenia zawodowego PZS w Świebodzinie, zrelacjonował stan realizacji projektu w zakresie szkoleń, kursów i staży, jak również sytuację młodocianych pracujących. Pani Adrianna Krzemińska, szkolny doradca zawodowy, pedagog PZS w Świebodzinie przybliżyła dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników z uwzględnieniem danych ogólnopolskich, jak i lokalnego rynku pracy. Dyrektor PZS w Świebodzinie Sabina Orlicka opowiedziała o strukturze szkolnictwa zawodowego, jak również omówiła ofertę szkoły, pod kątem jej dopasowania do oczekiwań rynku pracy. W drugiej części spotkania nauczyciele PSZ przedstawili specyfikę pracy w wybranych zawodach na poziomie technicznym oraz szkoły branżowej, w aspekcie wymaganych predyspozycji, jak i potencjalnych możliwości zatrudnienia w regionie. Pan Piotr Rybczyński przedstawił zawody mechaniczne, Pani Joanna Giecołd zawody gastronomiczne, Pan Zbigniew Iwanowski – logistykę, hotelarstwo i turystykę, Pani Ewa Antropik - Konieczna omówiła zawody ekonomiczne i handlowe, Pani Adrianna Krzemińska – kierunek informatyczny. Na zakończenie spotkania Pani Justyna Drzymała, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej podsumowała akty prawne, na których opiera się doradztwo zawodowe w szkole. Spotkanie odbyło się w miłej, skłaniającej do dyskusji i wymiany opinii, atmosferze. Na zakończenie zaproszono zebranych do udziału w Dniach Otwartych Szkoły w dniu 15.12.2017, w trakcie których obok możliwości zwiedzania pracowni, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu goście będą mogli spotkać się z pracodawcami i poznać ich oczekiwania dotyczące pożądanych profilów kompetencji selekcjonowanych do ich organizacji pracowników.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Spotkanie sieci doradców zawodowych

 • 11-01-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

SLOW i FAST FOOD

 
 
Warsztaty gastronomiczne SLOW FOOD i FAST FOOD dla nauczycieli PZS i SOSW oraz uczniów PZS w Świebodzinie w Lubuskim Ośrodku Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

41Galeria zdjęć: SLOW i FAST FOOD

1 2 3 4 5 6 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna