Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Startujemy z nową stroną internetową!

18-10-2021
Zapraszamy na nową stroną internetową Powiatu Świebodzińskiego na platformie samorzad.gov.p l Od dnia dzisiejszego wszystkie aktualności oraz druki wniosków i formularzy będą publikowane wyłącznie na nowej stronie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Startujemy z nową stroną internetową!

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana...

30-08-2021
Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

28-07-2021
Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. W tej symbolicznej godzinie „W” zatrzymajmy się i minutą ciszy uczcijmy pamięć tych,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Tarcza Antykryzysowa

 • 07-04-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Świebodzinie uruchomił nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy, przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Pożyczka może być udzielona maksymalnie do kwoty 5000,00 zł.
 
Pożyczka wraz z odsetkami  na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do zatrudnienia na dzień 29 lutego 2020r. Pożyczkobiorca zobowiązany jest złożyć oświadczenie o utrzymaniu stanu zatrudnienia.

Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się z instrukcją oraz zasadami ubiegania się o środki Funduszu Pracy na uzyskanie pożyczki dla
mikroprzedsiębiorcy. 
Szczegółowe informacje odnośnie niskooprocentowanej pożyczki, zasady oraz wniosek wraz z załącznikami dostępne są na
stronie:https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow
  
Wniosek wraz z  podpisaną umową pożyczki (w 2 egzemplarzach) należy składać:
 • w postaci elektronicznej poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowanym podpisem elektronicznymlub podpisem zaufanym
Umowa pożyczki wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami (tj. wnioskiem i pełnomocnictwem), jako integralna całość, opatrzona jest wspólnym kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Przedsiębiorca składając dokumenty w postaci elektronicznej i podpisując paczkę w ww. sposób podpisuje w sposób elektroniczny komplet dokumentacji. Przedsiębiorca powinien zatem dołączyć plik .pdf umowy pobrany ze strony i nie powinien podpisywać go odręcznie.
Złożenie wniosku i umowy poprzez platformę Praca.gov.pl po opatrzeniu ich kwalifikowalnym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufania, pozwoli na obsługę sprawy bez konieczności wizyty w powiatowym urzędem pracy i znacznie przyśpieszy otrzymanie pożyczki.
Rozpatrzeniu podlegać będą jedynie wnioski prawidłowo sporządzone, nie zawierające braków formalnych i merytorycznych, złożone wraz z kompletem wymaganych dokumentów.
 
lub
 • osobiście w Urzędzie  poprzez pozostawienie wniosku w miejscu do tego wyznaczonym (skrzynka korespondencyjna umieszczona w przedsionku budynku) w godzinach od 10:00 do 12:30. Dokumenty należy wrzucać w szczelnie zamkniętej kopercie.
Dodatkowych informacji udzielają:
Barbara Osadkowska tel. 68 38 210 57
Monika Prętka tel. 68 38 210 53
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08