Aktualności pozostałe

  • 14-07-2020
  • Autor: Anna Zielińska

Obwieszczenie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

Dyrektor Zarządu Zlewni w Zielonej Górze Państwowego Gosodarstwa Wodnego Wody Polskie zawiadamia o postępowaniu administracyjnym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne na potrzeby stacji paliw w Poźrzadle, Gmina Łagów. Treść obwieszczenia w załączniku. 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki