Aktualności pozostałe

  • 12-07-2021
  • Autor: Anna Zielińska

Obwieszczenia Starosty Świebodzińskiego

Obwieszczenie Starosty Świebodzińskiego, zawiadamiające o o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa dróg gminnych na działkach 936 i 937 – obręb 0003 w miejscowości Świebodzin

 
Starosta Świebodziński Zbigniew Szumski zawiadamia, że w dniu 12.07.2021 r., wydano Burmistrzowi Świebodzina decyzję nr 6/2021 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej:
 
Budowa dróg gminnych na działkach 936 i 937 – obręb 0003 w miejscowości Świebodzin 
 
realizowanej na nieruchomościach stanowiących:
  1. projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej klasy D, ciąg I-I, oznaczony jako działka o nr ewid. 936, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
  2. projektowany pas drogowy drogi publicznej – drogi gminnej klasy D, ciąg II-II, oznaczony jako działka o nr ewid. 937, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
  3. teren niezbędny do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu poza projektowanym pasem drogowym, oznaczony jako działki o nr ewid. 870/2, 1115, obręb 0003, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,
  4. teren niezbędny do przebudowy istniejących dróg publicznych innych kategorii – drogi wojewódzkiej nr 276 klasy G, oznaczony jako działka o nr ewid.  460, obręb 0002 Chociule, jednostka ewidencyjna 080805_5 Świebodzin – obszar wiejski. 
Wszyscy zainteresowani oraz strony postępowania mogą zapoznać się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie w Wydziale Budownictwa i Ochrony Środowiska, ul. Piłsudskiego 18, pokój nr 9, w godzinach pracy wydziału, tj. poniedziałek 8:30 – 16:45, wtorek – nieczynne, środa 8:30 – 15:15, czwartek 8:30 – 15:15, piątek 8:30 – 13:45, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod nr tel. 68 475 53 32 lub 68 475 53 40.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją