Aktualności pozostałe

 • 01-10-2021
 • Autor: Anna Zielińska

Obwieszczenie Starosty Świebodzinskiego

Obwieszczenie w sprawie nabycia przez Skarb Państwa własności nieruchomości Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo – Eksploatacyjnej w likwidacji w Świebodzinie

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŚWIEBODZIŃSKIEGO GN.6820.2.2020.BN z 01.10.2021r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego - (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 25e ust. 1 i ust. 10 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 112) zawiadamiam, że zostały wszczęte z urzędu postępowania:
w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa z dniem 27 sierpnia 2020r. przez Skarb Państwa własności nieruchomości Lubuskiej Spółdzielni Mieszkaniowo – Eksploatacyjnej w likwidacji w Świebodzinie (która zakończyła byt prawny) NIP 927-167-25-03:
 1. Zawiadomieniem nr 1 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami nr 405/90 i nr 405/93, położonej w obrębie Radoszyn, gmina Skąpepowiat świebodziński województwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024237/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 2. Zawiadomieniem nr 2 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 41/3, położonej w obrębie Niekarzyn, gmina Skąpe, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024236/6 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 3. Zawiadomieniem nr 3 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 170/7 w udziale 6/66, położonej w obrębie Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00012622/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 4. Zawiadomieniem nr 4 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami: nr 170/5, nr 170/8 i nr 170/9, położonej w obrębie Smardzewo, gmina Szczaniec, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024239/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 5. Zawiadomieniem nr 5 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 616/4 w udziale 1/86, położonej w obrębie Szczaniec, gmina Szczaniec, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00012504/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 6. Zawiadomieniem nr 6 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 133/8, położonej w obrębie Staropole, gmina Lubrza powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024243/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 7. Zawiadomieniem nr 7 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 418/8, położonej w obrębie Toporów, gmina Łagów, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024241/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 8. Zawiadomieniem nr 8 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 178/4, położonej w obrębie 3 miasta Świebodzin, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00012354/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
-2-
 1. Zawiadomieniem nr 9 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 67/4 w udziale 2422//10000, położonej w obrębie Borów, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00039562/8 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 2. Zawiadomieniem nr 10 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 67/6 w udziale 3284/10000, położonej w obrębie Borów, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00039563/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 3. Zawiadomieniem nr 11 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 580/6, położonej w obrębie Glińsk, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024242/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 4. Zawiadomieniem nr 12 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 268/32 w udziale 31/1000, położonej w obrębie Grodziszcze, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00027416/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 5. Zawiadomieniem nr 13 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 103/6 w udziale 17/100, położonej w obrębie Jeziory, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00022229/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 6. Zawiadomieniem nr 14 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 151/2 w udziale 1/8, położonej w obrębie Lubinicko, gmina Świebodzin, powiat świebodziński województwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00013201/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 7. Zawiadomieniem nr 15 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 28/6 w udziale 1750/10000, położonej w obrębie Lubinicko, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00023270/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 8. Zawiadomieniem nr 16 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 123/18 w udziale 125/1000, położonej w obrębie Lubinicko, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00013197/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 9. Zawiadomieniem nr 17 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 123/17 w udziale 1/6, położonej w obrębie Lubinicko, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00013196/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 10. Zawiadomieniem nr 18 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 123/15 w udziale 1/3, położonej w obrębie Lubinicko, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00013194/9 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
-3-
 1. Zawiadomieniem nr 19 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 151/10, położonej w obrębie Lubinicko, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00023278/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 2. Zawiadomieniem nr 20 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działkami: nr 5/18 i nr 5/22, położonej w obrębie Lubogóra, gmina Świebodzin, powiat świebodziński województwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024244/5 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 3. Zawiadomieniem nr 21 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 95/7 w udziale 1/2, położonej w obrębie Raków, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00016720/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 4. Zawiadomieniem nr 22 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 63/6, położonej w obrębie Raków, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00024238/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 5. Zawiadomieniem nr 23 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 134/12 w udziale 3207/10000 i w udziale 1833/10000, położonej w obrębie Rzeczyca, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00017906/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 6. Zawiadomieniem nr 24 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 134/13 w udziale 1/3, położonej w obrębie Rzeczyca, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00039087/4 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 7. Zawiadomieniem nr 25 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 6/9 w udziale 50/100, położonej w obrębie Wilkowo, gmina Świebodzin, powiat świebodzińskiwojewództwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00039546/0 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 8. Zawiadomieniem nr 26 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 6/12 w udziale 56/100, położonej w obrębie Wilkowo, gmina Świebodzin, powiat świebodziński województwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00039547/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
 9. Zawiadomieniem nr 27 z 24.09.2021r. dotyczącym nieruchomości oznaczonej ewidencyjnie działką nr 138/3, położonej w obrębie Wilkowo, gmina Świebodzin, powiat świebodziński województwo lubuskie, objętej księgą wieczystą Nr ZG1S/00043873/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Świebodzinie;
  Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, że nastąpiło doręczenie zawiadomień o wszczęciu postępowania w przedmiotowej sprawie.
-4-
Strony postępowania w terminie 7 dni od dnia doręczenia zawiadomień w sposób określony powyżej mogą przedkładać dowody oraz żądania co do przeprowadzenia dowodów. Strony także mają możliwość stosownie do art. 10 § 1 K.p.a. wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.
Akta sprawy dotyczące przedmiotowej sprawy będą udostępnione do wglądu w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie, Wydziale Gospodarki Nieruchomościami, ul.Piłsudskiego 35 w pokoju nr 12, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.
STAROSTA ŚWIEBODZIŃSKI

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją