Rodzina Razem

  • 15-03-2017
  • Autor: Barbara Stróżyk

Posiedzenie członków Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa „Rodzina Razem”.

W dniu 9 marca 2017r. w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie odbyło się posiedzenie członków Zespołu Koordynacyjnego Partnerstwa „Rodzina Razem”. Celem spotkania było uszczegółowienie zadań do Planu Działania w 2017r. oraz przyjęcie nowych członków do Partnerstwa.
Na spotkaniu Partnerzy omawiali tematy związane z sytuacją dzieci umieszczonych w placówkach pieczy zastępczej. Zauważono ogromną potrzebę utworzenia pogotowi rodzinnych oraz Rodzinnych Domów Dziecka, w związku z prawidłowym zabezpieczeniem najmłodszych dzieci, pozbawionych właściwej opieki rodzicielskiej. W ramach działania Partnerstwa, 1 czerwca 2017r. w każdej z gmin Powiatu Świebodzińskiego odbędzie się „Dzień Pieczy Zastępczej”.    
W ostatniej części spotkania podjęto uchwały w sprawie przyjęcia do Partnerstwa „Rodzina Razem” nowych członków:
Szkoła Podstawowa z Oddziałami integracyjnymi im. II Armii Wojska
Polskiego w Zbąszynku,Publiczna Szkoła Podstawowa w Niekarzynie,Publiczna Szkoła Podstawowa w Ołoboku,Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Międzylesiu,Publiczne Gimnazjum im. Arkadego Fiedlera w Radoszynie.oraz w sprawie rezygnacji Partnera Fundacji „Śpieszmy się” z partnerstwa „Rodzina Razem”.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Posiedzenie Zespołu Partnerstwa 09.03.2017

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją