Wydarzenia

  • 17-04-2019
  • Autor: Andżelika Mendelska

"Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim - projekt infrastrukturalny"

Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny” realizowany przez Powiat Świebodziński, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 9 „Infrastruktura społeczna”, Działanie 9.3 „Rozwój infrastruktury edukacyjnej”, Poddziałania 9.3.1. „Rozwój Infrastruktury edukacyjnej – projekty realizowane poza formułą ZIT”, typ III – Inwestycje w infrastrukturę edukacji kształcenia zawodowego RPO – Lubuskie 2020
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.09.03.01-08-0006/18-00 z dn. 27.12.2018 r.
 
 
     Wydział Zarządzania Projektami Europejskimi i Zamówień Publicznych informuje, że w dniu 10.04.2019r. Powiat Świebodziński podpisał dwie umowy na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowej obrabiarki (tokarki) do pracowni obrabiarek oraz narzędzi i urządzeń do pracowni elektromechaniki Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie w ramach realizacji projektu pt. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim – projekt infrastrukturalny””. Zadanie podzielone zostało na dwie części:
    1.Część I – Dostawa tokarki, której Wykonawcą została firma DMG MORI POLSKA Sp. z o. o.,
    2.Część II – Dostawa narzędzi i urządzeń, której Wykonawcą zostało Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe „MICRO” Marek Kowalski.
Dostawa ww. sprzętu zostanie zrealizowana do dnia 31.05.2019 r.       
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją