Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

  • 11-01-2018
  • Autor: Joanna Rybczyńska

Spotkanie sieci doradców zawodowych

 
Dnia 7 grudnia 2017 roku na warsztatach szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie odbyło się spotkanie Sieci Doradców Zawodowych w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Powiecie Świebodzińskim”.
Do współpracy zaproszono Sieć Doradców Zawodowych Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej skupiającej osoby odpowiedzialne za realizację zadań doradczych na wszystkich etapach kształcenia. Celem spotkań sieci jest propagowanie wiedzy z zakresu doradztwa zawodowego, wymiana doświadczeń, dobrych praktyk, omawianie trendów na rynku pracy i konsekwencji dla przyszłych wyborów edukacyjno-zawodowych, a przede wszystkim udzielanie sobie nawzajem pomocy w zakresie skutecznego wspierania uczniów. Tematyka bieżącego spotkania obejmowała omówienie charakterystyki lokalnego rynku pracy oraz praktycznych aspektów nauki w wybranych zawodach. Przybyłych gości przywitała Pani Diana Giera-Kmiecik, doradca zawodowy, konsultant z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, która przypomniała pokrótce założenia sieci i omówiła cel spotkania. Następnie Pan Dariusz Wojtala, szkolny doradca zawodowy, kierownik kształcenia zawodowego PZS w Świebodzinie, zrelacjonował stan realizacji projektu w zakresie szkoleń, kursów i staży, jak również sytuację młodocianych pracujących. Pani Adrianna Krzemińska, szkolny doradca zawodowy, pedagog PZS w Świebodzinie przybliżyła dane dotyczące zapotrzebowania na pracowników z uwzględnieniem danych ogólnopolskich, jak i lokalnego rynku pracy. Dyrektor PZS w Świebodzinie Sabina Orlicka opowiedziała o strukturze szkolnictwa zawodowego, jak również omówiła ofertę szkoły, pod kątem jej dopasowania do oczekiwań rynku pracy. W drugiej części spotkania nauczyciele PSZ przedstawili specyfikę pracy w wybranych zawodach na poziomie technicznym oraz szkoły branżowej, w aspekcie wymaganych predyspozycji, jak i potencjalnych możliwości zatrudnienia w regionie. Pan Piotr Rybczyński przedstawił zawody mechaniczne, Pani Joanna Giecołd zawody gastronomiczne, Pan Zbigniew Iwanowski – logistykę, hotelarstwo i turystykę, Pani Ewa Antropik - Konieczna omówiła zawody ekonomiczne i handlowe, Pani Adrianna Krzemińska – kierunek informatyczny. Na zakończenie spotkania Pani Justyna Drzymała, doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej podsumowała akty prawne, na których opiera się doradztwo zawodowe w szkole. Spotkanie odbyło się w miłej, skłaniającej do dyskusji i wymiany opinii, atmosferze. Na zakończenie zaproszono zebranych do udziału w Dniach Otwartych Szkoły w dniu 15.12.2017, w trakcie których obok możliwości zwiedzania pracowni, w których odbywa się praktyczna nauka zawodu goście będą mogli spotkać się z pracodawcami i poznać ich oczekiwania dotyczące pożądanych profilów kompetencji selekcjonowanych do ich organizacji pracowników.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: Spotkanie sieci doradców zawodowych

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją