Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim

  • 30-04-2018
  • Autor: Andżelika Mendelska

ORGANIZACJA DNIA OTWARTEGO NA TEMAT DORADZTWA

     Dnia 25 kwietnia 2018r. na Warsztatach Szkolnych Powiatowego Zespołu Szkół w Świebodzinie odbył się Dzień Otwarty na temat doradztwa. Do współpracy przy organizacji wydarzenia zaproszono p. Alinę Piątyszek – Pych, przedstawiciela Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.
     Głównym celem spotkania było przedstawienie oferty szkoły w odniesieniu do rynku pracy w Powiecie Świebodzińskim. Najpierw Dyrektor szkoły Pani Sabina Orlicka przedstawiła aktualna ofertę szkoły na rok szkolny 2018/2019 przybyłym gimnazjalistom z Torzymia, Szczańca, Radoszyna oraz Świebodzina. Następnie zaproszeni uczniowie mogli wysłuchać wykładu: „Oferta szkoły a świebodziński rynek pracy” Pani Aliny Piątyszek – Pych, przedstawiciela OPZL. W swojej prezentacji potwierdziła ona, że Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie oferuje kierunki zgodne z zapotrzebowaniem przedsiębiorstw lokalnego rynku. Zwróciła również uwagę, jak ważna jest motywacja do pracy, mobilność, ciągłe uczenie się w drodze na najwyższe szczeble zarządzania w przedsiębiorstwach. Jest to na pewno trudna wymagająca droga, którą musi pokonać młody pracownik.
     Po wykładzie gimnazjaliści mieli okazję bezpośrednio porozmawiać o konkretnych zawodach z uczniami, nauczycielami. Organizatorzy zadbali również o bezpośredni kontakt z lokalnymi pracodawcami obecnymi na warsztatach PZS w Świebodzinie. Wielu obecnych uczniów zapoznało się ze strukturą zakładów pracy, możliwościami kariery zawodowej, a przede wszystkim oczekiwaniami pracodawców wobec pracownika.
     W drugiej części spotkania mogli zaprezentować się lokalni pracodawcy. Na spotkanie przybyli przedstawiciele firm: Seco Warwick, Policji, Lumberg Polska, KICO Polska, Poczta Polska, FurnMaster, Euro-Box, Ingram Micro Poland, Hotelu Sen oraz Adient Poland. Podczas krótkiej prezentacji, pracodawcy przedstawili oferty pracy ze wskazaniem na kompetencje i umiejętności przyszłych pracowników. Po zakończeniu prezentacji zakładów pracy swoją ofertę przedstawił Powiatowy Urząd Pracy. Szczegółowo omówił możliwości  dofinansowania swojej działalności gospodarczej – samozatrudnienie jako inna forma zatrudnienia.
     Podczas całej imprezy była możliwość zwiedzania stoisk wystawienniczych regionalnych przedsiębiorstw oraz przedstawicieli szkoły. Zwiedzający mieli okazję również skorzystać z pomocy doradcy zawodowego. Stoisko doradcy przygotowała Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna ze Świebodzina.
 
I na sam koniec nasuwa się przesłanie dla młodych ludzi : „ Czas wybrać właściwą szkołę”.
 
 
 
 Projekt pn. „Modernizacja kształcenia zawodowego w Powiecie Świebodzińskim” realizowany przez Powiat Świebodziński   w partnerstwie   z Konsorcjum: 1. Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska w Szczecinie i 2. Zachodnią Izbę Przemysłowo –Handlową w Gorzowie Wlkp. oraz Uniwersytet Zielonogórski; współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego    w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach: Osi priorytetowej 8. Nowoczesna edukacja, Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT
Umowa o dofinansowanie nr RPLB.08.04.01-08-0001/16-00 z dn. 22.12.2016 r. oraz Aneks nr RPLB.08.04.01-08-0001/16-01 z dn. 27.03.2017 r.
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

27Galeria zdjęć: DZIEŃ OTWARTY

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją