Inwestycje Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

  • 05-12-2016
  • Autor: Marzena Kościukiewicz

Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 - 2019

 
1. Remont wiaduktu drogowego w ciągu ul. Sulechowskiej w miejscowości Świebodzin
 
Termin realizacji zadania: 08.08.2016r. – 15.11.2016r.
Całkowity koszt zadania: 1.326.729 zł
Dofinansowanie Wojewody z PRGIPID: 663.364 zł
Wkład własny Powiatu: 663.365 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Świebodzin: 331.682 zł)
Zakres zadania:
- odnowienie powłok malarskich i konserwacja łożysk,
- wzmocnienie płyty pomostowej,
- ułożenie nowej izolacji pomostu,
- przebudowa linii oświetlenia ulicznego,
- montaż balustrad i osłon przeciwporażeniowych,
- odtworzenie nawierzchni jezdni i chodników,
- remont przyczółków i umocnienie stożków,
- zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

10Galeria zdjęć: wiadukt

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4304F (ul. Wojska Polskiego) w m. Zbąszynek
Termin realizacji zadania: 30.03.2016r. – 31.10.2016r.
Całkowity koszt zadania: 1.499.124,00 zł
Dofinansowanie Wojewody z PRGIPID: 749.561,00 zł
Wkład własny Powiatu: 749.563,00 zł (w tym dofinansowanie z Gminy Zbąszynek: 749.563,00 zł)
Zakres zadania:
- budowa zatok postojowych,
- przebudowa skrzyżowań,
- częściowa odnowa nawierzchni,
- przebudowa odwodnienia ulicy,
- przebudowa i rozbudowa chodników oraz ciągów pieszo - rowerowych,
- przebudowa oświetlenia ulicznego.
Wykonawca robót: INFRAKOM Kościan Sp. z o.o.
Inspektor Nadzoru: Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Piotr Owsiński
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

4Galeria zdjęć: Zbąszynek - remont drogi

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją