Inwestycje Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej

  • 03-10-2019
  • Autor: Marzena Kościukiewicz

2018

,,Remont drogi powiatowej nr 1242F relacji Ługów – Lubrza – Etap I i Etap II’’ Realizacja zadania 2018r. Koszt inwestycji: 1 269 483,00zł W ramach zadania wykonano m.in. : - remont istniejącej nawierzchni bitumicznej; - utworzenie poboczy z kruszywa; - remont nawierzchni zjazdów; - czyszczenie i konserwacja rowów przydrożnych;

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

5Galeria zdjęć: Ługów - Lubrza

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją