Tarcza Antykryzysowa

  • 07-04-2020
  • Autor: Anna Zielińska

Pomoc pracodawcom i przedsiębiorcom

Pomoc Powiatowego Urzędu Pracy oferowana pracodawcom i przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej COVID-19.

Jeśli prowadzisz firmę lub organizację pozarządową zapoznaj się z tą informacją.
 
W ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych będziesz  mógł skorzystać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Świebodzinie z rozwiązań określonych w artykułach 15zzd, 15zzb, 15zzc, 15zze mających na celu ochronę miejsc pracy oraz wsparcie w zakresie dalszego prowadzenia biznesu / działalności pozarządowej.
Nabór wniosków o udzielenie:
Zgodnie z zapisami ustawy będzie możliwe również ubieganie się o:
 

Szczegółowe informacje dotyczące naboru form wsparcia będziemy publikować na bieżąco na stronie Urzędu.

Dodatkowych informacji udzielają:
  • Barbara Osadkowska tel. 68 38 210 57
  • Monika Prętka tel. 68 38 210 53
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją