Blad polaczenia z baza danych: SQLSTATE[HY000]: General error: 1925 Query cache is globally disabled and you can't enable it only for this session Organizacje pozarządowe – Świebodzin

Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

INFORMACJA

13-12-2017
W związku z zaplanowaną na dzień 29 grudnia 2017 r. (piątek) inwentaryzacją, obsługa interesantów w Wydziale Komunikacji i Transportu , do godziny 10:00 . Za utrudnienia przepraszamy.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: INFORMACJA

Komunikat Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Dla Rolnictwa

13-12-2017
nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania 3 „Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych”, poddziałanie 3.1 „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości”...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Komunikat Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Dla Rolnictwa

UWAGA - możliwość pozyskania dotacji przez stowarzyszenia sportowe

08-12-2017
„ Sport dla Wszystkich ” - to program ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: UWAGA - możliwość pozyskania dotacji przez stowarzyszenia sportowe

Organizacje pozarządowe

UWAGA - możliwość pozyskania dotacji przez stowarzyszenia sportowe

 •       „Sport dla Wszystkich”  - to program ogłoszony przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych.
Celem Programu jest:
czytaj dalej

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

Załączniki

Konsultacje społeczne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, informuje że w dniach od 29 listopada do 7 grudnia 2017r. do godz. 12.00 zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Świebodzińskiego dotyczące
 
Projektu Uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego
w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2018 roku.
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów organizacji pozarządowych wchodzących w skład komisji konkursowej oceniającej oferty w ramach ogłoszonego przez Zarząd Powiatu konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

     Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.
czytaj dalej

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018r.

      Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1b i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2016r. poz.1817 z późn. zm.) w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.1255 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do prac w Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na zlecenie realizacji zadania publicznego Powiatu Świebodzińskiego zakresu aktywnej integracji o charakterze zawodowym uczestników projektu pn. „Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim w okresie od 01.11.2017 r. do 30.11.2018 r.
czytaj dalej

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej

Zarząd Powiatu Świebodzińskiego w dniu 28 września 2017r. podjął uchwałę w sprawie realizacji zadania publicznego z zakresu aktywizacji zawodowej uczestników projektu „Aktywna integracja w Powiecie Świebodzińskim” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna, działanie 7.2. Programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
czytaj dalej

UWAGA! Stowarzyszenia zwykłe nieposiadające osobowości prawnej

Od 20 maja 2016 r. obowiązują zmienione zasady rejestracji stowarzyszeń zwykłych, które wprowadzono ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1923).
 
Od tej daty, funkcjonuje nowa ewidencja stowarzyszeń zwykłych. Wobec powyższego stowarzyszenia działające na podstawie dotychczasowych przepisów zobowiązane są do dokonania wpisu w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ww. ustawy tj. do 20 maja 2018 r.
 
Po tej dacie stowarzyszenia zwykłe, które nie dopełniły tego obowiązku, z mocy prawa zostają rozwiązane !!!
czytaj dalej

Powiatowa Rada Działalności Pożytku Publicznego Powiatu Świebodzińskiego

Rozliczenie dotacji z 2017r. - wzór sprawozdania

1 2 3 4 5 6 ... 18 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05