Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Pojazdy na sprzedaż

16-01-2019
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. samochodu marki RENAULT CLIO i SEAT IBIZA.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

IV Sesja Rady Powiatu Świebodzińskiego

16-01-2019
Przewodniczący Rady zwołuje IV sesję Rady Powiatu Świebodzińskiego VI kadencji . Sesja odbędzie się 22 stycznia 2019r. (wtorek) o godz. 10:00 w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, ul. Kolejowa 2.
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

15.01.2019r. upływa termin opłat za

15-01-2019
umieszczenie urządzeń w pasie drogowym . Opłaty te płatne są za każdy następny rok, z góry do 15 stycznia, bez dodatkowego wezwania. http://bip.wrota.lubuskie.pl/spswiebodzin/217/Budzet/
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 15.01.2019r. upływa termin opłat za

Organizacje pozarządowe

Program współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019r. - uchwała nr III/26/2018

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Obowiązki stowarzyszeń i fundacji wynikające z nowej ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 
Z dniem 13 lipca 2018 r. weszły w życie przepisy nowej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 z późn. zm.). Celem ustawy jest dostosowanie prawa krajowego do unijnych dyrektyw, a także zwiększenie efektywności systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
czytaj dalej

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (teks jednolity - Dz. U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego informuje, że wpłynęła oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert:
czytaj dalej
 • 13-12-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Załączniki

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji dot. projektu Uchwały Rady Powiatu Świebodzińskiego w sprawie uchwalenia Programu współpracy Powiatu Świebodzińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w 2019r.

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej

Na podstawie art.4 ust.1 pkt 1b i 22 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2018r. poz.450 z późn. zm.) w związku z art.11 ust.2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2030 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2019r.
czytaj dalej

Ogłoszenie o naborze kandydatów przedstawicieli organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego, wchodzących w skład komisji konkursowej powołanej w celu opiniowania ofert realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019r.

Na podstawie art. 15 ust.2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018r. poz.450
z późn. zm.) Zarząd Powiatu Świebodzińskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art.3 ust.3 ww. ustawy działające na rzecz mieszkańców Powiatu Świebodzińskiego do zgłaszania swoich przedstawicieli do prac w komisji konkursowej oceniającej oferty, które zostaną złożone w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019r.
czytaj dalej

Konsultacje społeczne

Naczelnik Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Świebodzinie, informuje że w dniach 21 ÷ 27 listopada 2018r. zostaną przeprowadzone konsultacje z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Powiatu Świebodzińskiego dotyczące
czytaj dalej

Realizacja zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert

 • 03-07-2018
 • Autor: Joanna Rybczyńska
 • drukuj

Sprawozdanie z realizacji zadania publicznego

Załączniki

1 2 3 4 5 6 ... 20 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08