Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Zapisy do Wydziału Komunikacji

11-01-2021
Od 11 stycznia 2021 w Wydziale Komunikacji od poniedziałku do piątku pojazdy rejestrowane będą wg kolejności umówienia się (niezależnie gdzie zostały zakupione - w Polsce czy zagranicą) Zapisy przyjmowane są...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zapisy do Wydziału Komunikacji

Harmonogram akcji poboru krwi w 2021r.

07-01-2021
Regularny termin (za wyjątkiem lipca) to ostatni wtorek miesiąca. Mobilny punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze stacjonował będzie przy I Liceum...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Harmonogram akcji poboru krwi w 2021r.

Zmiany w 2021 r. czekające osoby z niepełnosprawnością

07-01-2021
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przygotował listę zmian, które zgodnie z przepisami w 2021 r. dotyczyć będą osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zmiany w 2021 r. czekające osoby z niepełnosprawnością

Aktualności pozostałe

 • 29-06-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Elżbieta Greczycho Honorowym Obywatelem

 
W ubiegły piątek 26-tego czerwca 2020r. o godz. 13:30 pod Ratuszem w Świebodzinie odbyła się uroczystość nadania Honorowego Obywatelstwa Gminy Świebodzin dla Pani Elżbiety Greczycho,  która od kilku lat prowadzi Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym. Poniżej przedstawiamy krótki życiorys Pani Elżbiety, żródłem notki jest wniosek o nadanie tytułu. 
 
Pani Elżbieta Greczycho urodziła się 6 listopada 1954 roku w Świebodzinie. Całe życie mieszkała w Świebodzinie. Tutaj ukończyła szkołę, podjęła pracę. Ma męża oraz dwoje dzieci.
Pani Elżbieta Greczycho poświęciła swoje życie pracy na rzecz osób niepełnosprawnych, walce z dyskryminacją. Sytuacja osób dotkniętych niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów, stała jej się szczególnie bliska, kiedy została mamą niepełnosprawnej od urodzenia córki. Poszukując wsparcia dla niej trafiła do Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze. Tam zdobyła doświadczenie, które pomogło jej w założeniu Świebodzińskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym, które funkcjonuje już od 25 lat (założone w maju 1995 r.). Zrzesza dzieci i młodzież z różnymi niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Warto podkreślić, że Pani Elżbieta jest Prezesem Zarządu od początku i nieprzerwanie zapewnia pomoc rodzinom wychowującym chore dzieci, dostarcza informacji o możliwości rehabilitacji, pomaga w poszukiwaniu źródeł dostępu do sprzętu, pomocy socjalnej i prawnej. Stowarzyszenie jest organizacją non-profit, która nie generuje zysków. Pozyskiwane środki ze składek członkowskich, 1% podatku dochodowego przekazywanego przez ludzi „dobrej woli” przeznaczane są w całości na rzecz osób niepełnosprawnych, ich rehabilitację społeczną oraz integrację w środowisku. Pani Elżbieta za swoją pracę nie otrzymuje wynagrodzenia. Jednocześnie, gdyby nie jej ogromne zaangażowanie w poszukiwanie źródeł dofinansowania, sponsorów i darczyńców, działalność Stowarzyszenia nie byłaby możliwa. Jako osoba godna zaufania otrzymywała wsparcie od różnych firm w Świebodzinie, instytucji państwowych i samorządowych, a także od osób prywatnych. Przez wszystkie lata swojej pracy dla stowarzyszenia zajmowała się organizacją rehabilitacji i wypoczynku dla dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów. Dla podopiecznych stowarzyszenia organizowała pomoc psychologiczną, zajęcia z logopedą, rehabilitantem. Pomagała w zaopatrzeniu w specjalistyczny sprzęt ortopedyczny, medyczny, wózki inwalidzkie, chodziki, łóżka, itp. Organizowała liczne wyjazdy. Członkowie stowarzyszenia wyjeżdżali na organizowane przez nią turnusy rehabilitacyjne do Mrzeżyna, Dziwnowa, Międzywodzia. Były to grupy liczące nawet 50 osób. Dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów organizowała wycieczki krajowe i zagraniczne. Członkowie Stowarzyszenia zwiedzali Warszawę, Poznań, Szczecin, Wrocław, Świeradów Zdrój, Lubomierz, a także Pragę, Berlin i Drezno. Organizowała rajdy rodzinne, zloty, pikniki, imprezy integracyjne (w Przełazach, Lubrzy, na zamku w Łagowie, w Ośrodku Agroturystycznym w Mostkach, Jordanowie). Ponadto, aktywizowała młode osoby niepełnosprawne poprzez organizowanie darmowych kursów i szkoleń, zabiegała dla nich o płatne staże w instytucjach państwowych. Poszukiwała zatrudnienia w firmach, także prywatnych, wskazując przysługujące z tego tytułu ulgi i korzyści dla pracodawcy. Wiedząc jak ważną rolę w rehabilitacji odgrywa ruch, zachęcała do aktywności, propagowała sport wśród niepełnosprawnych. Przez wiele lat w sali gimnastycznej SP nr 1 prowadzone były z jej inicjatywy zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży, w SP nr 2 odbywały się otwarte rozgrywki dla osób niepełnosprawnych, organizowała również wyjazdy na basen m.in. do Polkowic, zapewniała karnety i możliwość korzystania z basenu miejskiego w Świebodzinie. Dzięki współpracy ze Zrzeszeniem Sportowo-Rehabilitacyjnym „Start” w Zielonej Górze, które zajmuje się upowszechnianiem i organizacją kultury fizycznej, sportu i rehabilitacji ruchowej i społecznej, turystyki i rekreacji wśród niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i dorosłych, rozpowszechniono w naszym mieście grę Boccia. Jest to dyscyplina paraolimpijska wywodząca się od włoskiej gry w bule. To właśnie Pani Elżbieta Greczycho wprowadziła grę do świebodzińskich sal gimnastycznych. Jej celem było zapewnienie uczestniczenia osób niepełnosprawnych we współzawodnictwie sportowym. Członkowie świebodzińskiego stowarzyszenia szkolili się w Zielonej Górze pod okiem certyfikowanych instruktorów. Organizowane przez Panią E. Greczycho Integracyjne Turnieje BOCCI w Świebodzinie, na stałe wrosły w rzeczywistość miasta. Współzawodniczyły w nich osoby niepełnosprawne z placówek pomocowych w mieście: Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowego Domu Samopomocy oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego. W rozgrywki włączały się także władze gminy i powiatu.
Warto podkreślić, że Pani Elżbieta Greczycho od wielu lat jest członkiem Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych, która opiniuje projekty, programy, inspiruje do podejmowania przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Uczestniczyła w pracach lokalnego zespołu koordynacji i realizacji „Gminnego Programu promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym na rok 2015”. W latach 2004-2007 była ławnikiem sądowym. Współpracuje z wieloma organizacjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami w województwie. Najważniejsze z nich to: Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Zielonej Górze, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji. Bliskie jej sercu są także osoby starsze i ubogie. Wspólnie z pastorem Alfredem Rokitnickim i społecznością skupioną wokół Kościoła Zielonoświątkowego organizowała zbiórki żywności, pozyskiwała wolontariuszy w celu zapewniania pomocy potrzebującym opieki w ich domach.
Jej działania przez lata wspierało wiele znaczących osób m.in. Honorowa Obywatelka Gminy Świebodzin Lucy Brugman, Zofia Koszela – pełnomocnik ds. osób niepełnosprawnych w Świebodzinie, społecznik i radny śp. Bolesław Lewandowski, były dyrektor Szkoły Zawodowej i radny Tadeusz Traczyński, Anna Iwachów z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych przy Starostwie Powiatowym.
Kiedy w 2010 roku na zasłużoną emeryturę przeszedł wieloletni pełnomocnik starosty ds. osób niepełnosprawnych sprawy tej grupy społecznej powierzono organizacji pozarządowej najaktywniej działającej na terenie miasta – stowarzyszeniu prowadzonemu przez Panią Elżbietę Greczycho. Powstał Punkt Informacji dla Osób Niepełnosprawnych przy Starostwie Powiatowym. W punkcie pracują dwie osoby niepełnosprawne, które mimo posiadania dobrego wykształcenia nie mogły znaleźć zatrudnienia. Dzięki determinacji Pani E. Greczycho, osoby te biorą czynny udział w życiu społecznym. Warto podkreślić, że Pani Elżbieta odpowiada za funkcjonowanie punktu, urzęduje w nim codziennie i pomaga w rozwiązywaniu najróżniejszych spraw nie pobierając z tego tytułu żadnego wynagrodzenia.
Biorąc powyższe pod uwagę, nie można mieć wątpliwości, że Pani Elżbieta Greczycho w pełni zasługuje na Tytuł Honorowego Obywatela Gminy Świebodzin. Jest osobą, która całe swoje dorosłe życie poświęciła środowisku osób niepełnosprawnych. Ćwierć wieku służy wsparciem i pomocą, pracuje na rzecz innych z ogromnym zaangażowaniem. Jest wspaniałym przykładem społecznika o wielkim sercu, który nikomu nie odmawia pomocy, jest osobą życzliwą, niekonfliktową, pełną empatii i zrozumienia, mogącą być przykładem dla innych. O jej wielkiej sile świadczą liczne listy poparcia dołączone do złożonego wniosku.
 
Źródło notki biograficznej – wniosek o nadanie tytułu (https://bip.swiebodzin.eu/system/obj/25557_XVII-246-2020.pdf)
 

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

17Galeria zdjęć: Elżbieta Greczycho Honorowym Obywatelem Gminy Świebodzin

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08