Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Zapisy do Wydziału Komunikacji

11-01-2021
Od 11 stycznia 2021 w Wydziale Komunikacji od poniedziałku do piątku pojazdy rejestrowane będą wg kolejności umówienia się (niezależnie gdzie zostały zakupione - w Polsce czy zagranicą) Zapisy przyjmowane są...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zapisy do Wydziału Komunikacji

Harmonogram akcji poboru krwi w 2021r.

07-01-2021
Regularny termin (za wyjątkiem lipca) to ostatni wtorek miesiąca. Mobilny punktu poboru krwi Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze stacjonował będzie przy I Liceum...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Harmonogram akcji poboru krwi w 2021r.

Zmiany w 2021 r. czekające osoby z niepełnosprawnością

07-01-2021
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przygotował listę zmian, które zgodnie z przepisami w 2021 r. dotyczyć będą osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zmiany w 2021 r. czekające osoby z niepełnosprawnością

Aktualności news box

 • 07-01-2021
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Zmiany w 2021 r. czekające osoby z niepełnosprawnością

Zmiany, które zgodnie z przepisami w 2021 r. dotyczyć będą osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów

Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Starostwie Powiatowym w Świebodzinie przygotował listę zmian, które zgodnie z przepisami w 2021 r. dotyczyć będą osób z niepełnosprawnością i ich opiekunów. 
 
Wydrukowane wnioski na turnus rehabilitacyjny, wnioski na zaopatrzenie w środki rehabilitacyjno - ortopedyczne, bariery architektoniczne, komunikowanie się i techniczne, jak również wnioski na orzeczenie o niepełnosprawności dla dzieci i dorosłych, wnioski na kartę parkingową, legitymację są do pobrania na stoliku w Budynku B Starostwa Powiatowego w Świebodzinie przy pokoju nr 5.
Świadczenie pielęgnacyjne
Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest co roku waloryzowana o wskaźnik wzrostu płacy minimalnej. Od 1 stycznia 2021 r. świadczenie pielęgnacyjne wyniesie 1971 zł miesięcznie „na rękę”.
Świadczenie przysługuje:
 • matce albo ojcu dziecka z niepełnosprawnością,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną, w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności
w sytuacji rezygnacji z zatrudnienia lub gdy nie podejmuje się pracy w celu sprawowania opieki nad osobą z niepełnosprawnością, powstałą do 18. roku życia lub do 25. roku życia (gdy dziecko było w trakcie nauki).
 
Płaca minimalna
Płaca minimalna w 2021 r. wzrośnie o 200 zł w stosunku do roku poprzedniego i wyniesie 2800 zł brutto. „Na rękę” będzie to kwota ok. 2060 zł.
Podstawowa stawka godzinowa wzrośnie z 17 zł do 18,30 zł brutto.
Wraz z płacą minimalną wzrosną świadczenia obliczane na jej podstawie, jak np. dodatek za pracę w nocy, wynagrodzenie za przestój czy odprawa z tytułu zwolnień grupowych.
 
Dofinansowanie do turnusu online
Od 1 stycznia 2021 r. będzie można aplikować online w systemie SOW PFRON o dofinansowanie do turnusu rehabilitacyjnego. Stawiennictwo w urzędzie nie będzie już konieczne.
 
Przedłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy
Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został przedłużony do 17 stycznia 2021 r.
 
E-skierowanie
Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania lekarskie będą wystawiane w formie elektronicznej.
Nie będzie trzeba dostarczać do lekarza specjalisty skierowania osobiście. Rejestrując się, wystarczy podać 4-cyfrowy kod i PESEL. E-skierowanie będzie zapisywane na Internetowym Koncie Pacjenta.
 
Stawka za zajęcia klubowe w WTZ
PFRON uchwalił, że wysokość miesięcznej stawki osobowej w programie „Zajęcia klubowe w WTZ” od 1 lutego 2021 do 31 stycznia 2020 r. wynosić będzie 450 zł.
Program „Zajęcia klubowe w WTZ” wspiera osoby z niepełnosprawnością w utrzymaniu samodzielności i niezależności w życiu społecznym i zawodowym poprzez zajęcia klubowe w WTZ-ach. Pełnią one rolę zorganizowanej formy rehabilitacji.
 
Asystent osobisty i opieka wytchnieniowa
W 2021 r. kontynuowane będą programy „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” oraz „Opieka wytchnieniowa”. Do 8 stycznia 2021 r. trwa przedłużony nabór wniosków. Do 12 lutego powinno być wiadomo, które samorządy zgłoszą się do udziału w programach.
Oba programy są finansowane z Funduszu Solidarnościowego. Przyszłoroczny budżet programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” wynosi 80 mln zł, a „Opieka wytchnieniowa” – 50 mln zł.
 
Waloryzacja dodatku pielęgnacyjnego
Waloryzacji 1 marca 2021 r. ulegnie także dodatek pielęgnacyjny – z kwoty 229,91 zł wzrośnie do 238,73 – oraz dodatek pielęgnacyjny dla inwalidów wojennych – z 344,87 do 358,11 zł.
 
„Trzynastka”
W 2019 r. rząd przyjął ustawę, która gwarantuje co rok dodatkową 13. emeryturę i rentę dla osób uprawnionych. Dotyczy to także rent socjalnych i rent z tytułu niezdolności do pracy. Jest to dodatkowe świadczenie wypłacane wszystkim rencistom i emerytom w jednakowej kwocie minimalnej emerytury – w 2021 r. będzie to 1250 zł brutto. Wypłata – w kwietniu.
 
„Czternastka”
Rząd planuje także w listopadzie 2021 r. wypłatę dodatkowej „czternastki”. Zgodnie z naszą wiedzą na koniec grudnia (Sejm jeszcze nie zajął się projektem przepisów w tej sprawie) ma być ona równa minimalnej emeryturze, ale nie wszyscy otrzymają kwotę 1250 zł brutto. Ma tu być zastosowany mechanizm „złotówka za złotówkę”.
„Czternastki” w pełnej wysokości mają otrzymać ci seniorzy, których świadczenie nie przekracza 2,9 tys. zł brutto. Osoby, które otrzymują wyższe emerytury, „czternastki” będą miały wypłacane na zasadzie „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że ich „czternastka” będzie pomniejszana o różnicę między wysokością renty lub emerytury a kwotą 2,9 tys. zł.
 
Kontynuacja programu rehabilitacji dla osób z lekkim i umiarkowanym stopniem
Rządowy program „Świadczenia medyczne NFZ dla osób niepełnosprawnych na 2020 r.” będzie kontynuowany także w 2021 r. – wynika z opisu projektu uchwały Rady Ministrów, który został zamieszczony w wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu. Z programu mogą skorzystać osoby powyżej 16. roku życia z umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności (lub orzeczeniem równoważnym). Program finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.
 
Prostszy wywiad środowiskowy
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej planuje uprościć przeprowadzanie wywiadu środowiskowego przez pracowników socjalnych. W projektowanym rozporządzeniu wprowadzono kilka zmian dotyczących także osób z niepełnosprawnościami. Rozporządzenie ma wejść w życie sześć miesięcy po ogłoszeniu, obecnie (grudzień 2020) trwają konsultacje publiczne.
 
Dostępność budynków i przestrzeni
W 2021 r. wejdą w życie kolejne zapisy Ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Będą to:
 • Certyfikacja dostępności – od 6 marca – czyli potwierdzenie przez ekspertów zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.
 • Raportowanie dostępności – do 31 marca, a następnie co cztery lata każdy podmiot publiczny musi sporządzić raport o stanie zapewnienia dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami. Będzie on musiał być umieszczony na stronie BIP lub stronie internetowej i przekazany do wojewody.
 • Wnioski o zapewnienie dostępności i skarga na jej brak – od 6 września każdy będzie mógł poinformować podmiot publiczny o braku jego dostępności w wymiarze architektonicznym i informacyjno-komunikacyjnym. Jeśli osoba ze szczególnymi potrzebami potrzebuje dostępności, by załatwić swoją sprawę, będzie mogła złożyć wniosek o zapewnienie dostępności. Będzie można złożyć skargę na brak dostępności do Prezesa Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), jeśli: 
  • podmiot publiczny nie zapewni dostępności w przeciągu 14 dni i nie poinformuje, że potrzebuje na to więcej czasu,
  • podmiot publiczny poinformuje, że potrzebuje więcej czasu, ale nie zapewni dostępności (ma maksymalnie 2 miesiące na zapewnienie dostępności),
  • podmiot  publiczny odmówi zapewnienia dostępności (nawet jeśli zapewni dostęp alternatywny).
 • Zlecanie lub powierzanie zadań przez podmioty publiczne – od 20 września jeśli podmiot publiczny będzie chciał zlecić lub powierzyć realizację zadań publicznych finansowanych z udziałem środków publicznych lub udzielić zamówienia publicznego podmiotom innym niż publiczne, musi określić w umowie warunki służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie zlecanych zadań publicznych lub zamówień publicznych. Warunki te muszą odnosić się do minimalnych wymagań w zakresie dostępności.
Dostępność stron i aplikacji
W 2021 r. wejdą w życie niektóre zapisy Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:
 • od 23 czerwca zapisy ustawy dotyczą także aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • od 23 czerwca do dnia 22 grudnia przeprowadzony zostanie pierwszy monitoring aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • 23 grudnia wysłane zostanie pierwsze sprawozdanie do Komisji Europejskiej.
źródło: http://www.niepelnosprawni.pl
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08