Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

04-06-2019
Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r. prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Pojazdy na sprzedaż

16-05-2019
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. samochodu marki HONDA CIVIC i FIAT DUCATO.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

VEOLIA Energia Poznań S.A. - ciąg dalszy sprawy

15-05-2019
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do VEOLIA Energia Poznań S.A. o podanie dodatkowych informacji w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych. Po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy Państwa o jej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: VEOLIA Energia Poznań S.A. - ciąg dalszy sprawy

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • 23-07-2008
 • Autor: Beata Naks

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału

 

Jolanta Wesołowska

 

 

 

Starostwo Powiatowe; Ulica Piłsudskiego 35

66-200 Świebodzin

BUDYNEK "C"

pokój nr 12 (II piętro)

tel: 0 684755330; 331; 333; 360

fax:

e-mail: e-mail

 

 

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 11,
Inspektor - Maria Półtorak

tel. 06847 55 333

e-mail: e-mail

 

1. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,

2. zabezpieczanie wierzytelności Skarbu państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki,

3. wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

4. przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,

6. prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,

7. sporządzanie planów i programów gospodarowania zasobem Skarbu Państwa,

8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiag wieczystych,

9. sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa,

10.przekazywanie gruntów na własność, w użytkowanie wieczyste, sprzedaż,

11.przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości,

12.zamiana nieruchomości Skarbu Państwa,

13.sprawy dotyczące przedsiębiorstw nieuwłaszczonych,

14.sprawy dotyczące przedsiębiorstw uwłaszczonych,

15.przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,

16.prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek gruntu (dożywotniego użytkowania) i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,

17.scalanie gruntów i wymiana,

18.stwierdzanie praw osób trzecich do gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych do sprzedaży,

19.prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność gospodarstw rolnych.Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 11,
Inspektor - Beata Naks
tel. 06847 55 333
e-mail: e-mail


1. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

2. przejmowanie nieruchomości na rzecz Powiatu stanowiących drogi powiatowe,

3. oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd oraz jego wygaszanie,

4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,

5. ewidencjonowanie zasobu Skarbu Państwa,

6. przygotowywanie planów i programów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

7. sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa,

8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych,

9. przejmowanie do zasobu Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych tymi wodami,

10.przekazywanie w trwały zarząd wód i gruntów pokrytych tymi wodami,

11.podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

12.wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z różnych tytułów,

13.prowadzenie postepowań wyjaśniających dotyczących zaliczania wartości mienia ruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojna rozpoczętą w 1939r. pozostawiły nieruchomości na terenach niewchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego,

14.prowadzenie spraw o zwolnienie nieruchomości z obciążeń i hipotek,

15.stwierdzanie praw osób trzecich do gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych do sprzedaży,

16.prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

17.wydawanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 10, tel. 06847 55 331
Inspektor - Barbara Dębska
e-mail: e-mail


1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości,

2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu,

3. obrót nieruchomościami Powiatu,

4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,

5. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu,

6. przygotowywanie zleceń na usługi z zakresu szacowania nieruchomości oraz wykonywania dokumentacji geodezyjnej,

7. prowadzenie ewidencji nieruchomości Powiatu,

8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych,

9. sporządzanie wykazów nieruchomości Powiatu,

10.prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,

11.podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

 
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08