Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

80. rocznica wybuchu II wojny światowej

28-08-2019
Starosta Świebodziński Pan Zbigniew Szumski oraz Przewodniczący Rady Powiatu Pani Urszula Miara zapraszają na obchody związane z 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej....
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Święto Wojska Polskiego

19-08-2019
Dnia 15 sierpnia 2019 r. dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Pomniku Niepodległości zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe organizacje kombatanckie partie polityczne oraz...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

skuter na sprzedaż

14-08-2019
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będącej własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. skuter marki ROMET.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: skuter na sprzedaż

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • 23-07-2008
 • Autor: Beata Naks

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału

 

Jolanta Wesołowska

 

 

 

Starostwo Powiatowe; Ulica Piłsudskiego 35

66-200 Świebodzin

BUDYNEK "C"

pokój nr 12 (II piętro)

tel: 0 684755330; 331; 333; 360

fax:

e-mail: e-mail

 

 

 

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 11,
Inspektor - Maria Półtorak

tel. 06847 55 333

e-mail: e-mail

 

1. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,

2. zabezpieczanie wierzytelności Skarbu państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki,

3. wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,

4. przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,

5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,

6. prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,

7. sporządzanie planów i programów gospodarowania zasobem Skarbu Państwa,

8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiag wieczystych,

9. sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa,

10.przekazywanie gruntów na własność, w użytkowanie wieczyste, sprzedaż,

11.przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości,

12.zamiana nieruchomości Skarbu Państwa,

13.sprawy dotyczące przedsiębiorstw nieuwłaszczonych,

14.sprawy dotyczące przedsiębiorstw uwłaszczonych,

15.przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,

16.prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek gruntu (dożywotniego użytkowania) i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,

17.scalanie gruntów i wymiana,

18.stwierdzanie praw osób trzecich do gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych do sprzedaży,

19.prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność gospodarstw rolnych.Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 11,
Inspektor - Beata Naks
tel. 06847 55 333
e-mail: e-mail


1. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,

2. przejmowanie nieruchomości na rzecz Powiatu stanowiących drogi powiatowe,

3. oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd oraz jego wygaszanie,

4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,

5. ewidencjonowanie zasobu Skarbu Państwa,

6. przygotowywanie planów i programów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,

7. sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa,

8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych,

9. przejmowanie do zasobu Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych tymi wodami,

10.przekazywanie w trwały zarząd wód i gruntów pokrytych tymi wodami,

11.podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.

12.wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z różnych tytułów,

13.prowadzenie postepowań wyjaśniających dotyczących zaliczania wartości mienia ruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojna rozpoczętą w 1939r. pozostawiły nieruchomości na terenach niewchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego,

14.prowadzenie spraw o zwolnienie nieruchomości z obciążeń i hipotek,

15.stwierdzanie praw osób trzecich do gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych do sprzedaży,

16.prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

17.wydawanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 10, tel. 06847 55 331
Inspektor - Barbara Dębska
e-mail: e-mail


1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości,

2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu,

3. obrót nieruchomościami Powiatu,

4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,

5. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu,

6. przygotowywanie zleceń na usługi z zakresu szacowania nieruchomości oraz wykonywania dokumentacji geodezyjnej,

7. prowadzenie ewidencji nieruchomości Powiatu,

8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych,

9. sporządzanie wykazów nieruchomości Powiatu,

10.prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,

11.podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,

 
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08