Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Startujemy z nową stroną internetową!

18-10-2021
Zapraszamy na nową stroną internetową Powiatu Świebodzińskiego na platformie samorzad.gov.p l Od dnia dzisiejszego wszystkie aktualności oraz druki wniosków i formularzy będą publikowane wyłącznie na nowej stronie ...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Startujemy z nową stroną internetową!

Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana...

30-08-2021
Dnia 01 września 2021 r. odbędą się powiatowe uroczystości 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości patriotyczno-religijne odbędą się na cmentarzu...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Powiatowe obchody 82. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

28-07-2021
Dla uczczenia 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego dnia 1 sierpnia 2021 r. o godzinie 17.00 zostaną włączone syreny alarmowe. W tej symbolicznej godzinie „W” zatrzymajmy się i minutą ciszy uczcijmy pamięć tych,...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: 77. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

 • 23-07-2008
 • Autor: Beata Naks

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału
 
Beata Naks
 
 
 
Starostwo Powiatowe; Ulica Piłsudskiego 35
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "C"
pokój nr 12 (II piętro)
tel: 684755330; 331; 333; 360
fax:
e-mail: b.naks@powiat.swiebodzin.pl
 
 
 
Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami - nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 11,
Inspektor - 

tel. 06847 55 333
e-mail: 
 
1. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa,
2. zabezpieczanie wierzytelności Skarbu państwa przez wpisanie w księdze wieczystej hipoteki,
3. wydawanie zaświadczeń o spłaceniu wierzytelności,
4. przygotowanie na wniosek osób fizycznych decyzji o przekształceniu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w prawo własności,
5. opiniowanie podziału nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa dokonywanych z urzędu,
6. prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,
7. sporządzanie planów i programów gospodarowania zasobem Skarbu Państwa,
8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiag wieczystych,
9. sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa,
10.przekazywanie gruntów na własność, w użytkowanie wieczyste, sprzedaż,
11.przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności do nieruchomości,
12.zamiana nieruchomości Skarbu Państwa,
13.sprawy dotyczące przedsiębiorstw nieuwłaszczonych,
14.sprawy dotyczące przedsiębiorstw uwłaszczonych,
15.przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
16.prowadzenie spraw związanych z nieodpłatnym przyznawaniem na własność działek gruntu (dożywotniego użytkowania) i działek pod budynkami osobie, która przekazała gospodarstwo rolne Państwu w zamian za rentę,
17.scalanie gruntów i wymiana,
18.stwierdzanie praw osób trzecich do gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych do sprzedaży,
19.prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność gospodarstw rolnych.


Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 11,
Inspektor 
tel. 06847 55 333
e-mail: 

1. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa,
2. przejmowanie nieruchomości na rzecz Powiatu stanowiących drogi powiatowe,
3. oddawanie nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd oraz jego wygaszanie,
4. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Skarbu Państwa,
5. ewidencjonowanie zasobu Skarbu Państwa,
6. przygotowywanie planów i programów z gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa,
7. sporządzanie wykazów nieruchomości Skarbu Państwa,
8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych,
9. przejmowanie do zasobu Skarbu Państwa wód i gruntów pokrytych tymi wodami,
10.przekazywanie w trwały zarząd wód i gruntów pokrytych tymi wodami,
11.podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących we władaniu jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej.
12.wywłaszczenia i zwroty wywłaszczonych nieruchomości oraz ustalanie odszkodowań za nieruchomości przejęte z różnych tytułów,
13.prowadzenie postepowań wyjaśniających dotyczących zaliczania wartości mienia ruchomego pozostawionego za granicą na pokrycie opłat za użytkowanie wieczyste lub ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków lub lokali stanowiących własność Skarbu Państwa osobom, które w związku z wojna rozpoczętą w 1939r. pozostawiły nieruchomości na terenach niewchodzących w skład obecnego obszaru państwa polskiego,
14.prowadzenie spraw o zwolnienie nieruchomości z obciążeń i hipotek,
15.stwierdzanie praw osób trzecich do gruntów z Zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych przeznaczonych do sprzedaży,
16.prowadzenie spraw dotyczących nieodpłatnego przekazywania Lasom Państwowym gruntów wchodzących w skład Zasobu przeznaczonych do zalesienia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
17.wydawanie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych,

Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami nie rolnymi
ul. Piłsudskiego 35, piętro II - pokój nr 10, tel. 06847 55 331
Inspektor - Barbara Dębska
e-mail: e-mail

1. tworzenie powiatowego zasobu nieruchomości,
2. prowadzenie spraw dotyczących gospodarowania zasobem nieruchomości Powiatu,
3. obrót nieruchomościami Powiatu,
4. prowadzenie spraw związanych z ustaleniem sposobu i terminu zagospodarowania nieruchomości gruntowych,
5. naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami Powiatu,
6. przygotowywanie zleceń na usługi z zakresu szacowania nieruchomości oraz wykonywania dokumentacji geodezyjnej,
7. prowadzenie ewidencji nieruchomości Powiatu,
8. przygotowywanie wniosków o zakładanie ksiąg wieczystych,
9. sporządzanie wykazów nieruchomości Powiatu,
10.prowadzenie spraw związanych z powszechną taksacją nieruchomości,
11.podejmowanie czynności związanych z regulacją prawną nieruchomości Skarbu Państwa będących w posiadaniu osób fizycznych i prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
 
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08