Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Pojazdy na sprzedaż

16-05-2019
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. samochodu marki HONDA CIVIC i FIAT DUCATO.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

VEOLIA Energia Poznań S.A. - ciąg dalszy sprawy

15-05-2019
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do VEOLIA Energia Poznań S.A. o podanie dodatkowych informacji w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych. Po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy Państwa o jej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: VEOLIA Energia Poznań S.A. - ciąg dalszy sprawy

Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja

06-05-2019
Dnia 03 maja 2019 r. w Świebodzinie odbyły się Powiatowe obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Główne uroczystości poprzedziła zbiórka uczestników na placu Jana Pawła II, gdzie swój bogaty repertuar muzyczny...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 • 29-07-2008
 • Autor: Tomasz Olesiak

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału
Geodeta Powiatowy
Przewodniczący ZUDP
 
Renata Gargol
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe; Ulica Piłsudskiego 35
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "C"
pokój nr 8 (I piętro)
 
Tel. 0 684755 345
e-mail: e-mail
 
Zadania Naczelnika
- nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie osnów szczegółowych i ochrona znaków geodezyjnych,
- nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem powiatowych baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych,
- programowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie oraz planowanie bieżącej pracy wydziału,
- udzielanie zleceń prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych związanych z tworzeniem, prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- merytoryczna współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego, Zarządem Powiatu, Radą Powiatu i organami nadzoru służby geodezyjnej i kartograficznej.
 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Podinspektor - Alicja Niklewicz
ul. Piłsudskiego 35, piętro I - pokój nr 3, tel. 0684755344


- obsługa techniczna i organizacyjna ZUDP,
- przyjmowanie i analiza wstępna projektów (zawartość, czytelność, aktualność map, kompletność),
- współpraca z przedstawicielami branż i instytucji w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
- opracowywanie opinii dotyczących uzgodnień przebiegu projektowanych sieci
- gromadzenie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie numerycznej bazy danych przebiegu projektowanych i uzgodnionych projektów
- udzielanie informacji geodetom, projektantom i inwestorom o przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia,
- naliczanie opłat za uzgadnianie projektów i udzielanie informacji.

Stanowiska ds. zasobu geodezyjno - kartograficznego
ul. Piłsudskiego 35, parter - pokój nr 1, 2, tel. 0684755342
Inspektor - Janina Kurzyk
Inspektor - Ewa Kłosiak 
Inspektor - Karolina Nykiel

- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- opracowywanie uzgodnień dla robót geodezyjno- kartograficznych,
- prowadzenie kontroli technicznej dokumentacji pomiarowej oraz map pod względem kompletności, zgodności z wytycznymi i przepisami prawa,
- udzielanie informacji o dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- prowadzenie map zasadniczych i klasyfikacyjnych,
- sprzedaż kopii map, informacji i wglądu do dokumentacji g - k,
- naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- nadawanie cech dokumentów materiałom geodezyjnym wydawanym interesantom,
- gromadzenie informacji związanych z ochroną znaków geodezyjnych.

Pracownia informatyczna
ul. Piłsudskiego 35, piętro I - pokój nr 7, tel. 0684755343
Inspektor - Mariusz Janik
Inspektor - Krzysztof Krasoń


- obsługa i współpraca z wykonawstwem geodezyjnym w zakresie prowadzenia numerycznej bazy danych informacji o terenie,
- bieżąca aktualizacja numerycznych baz danych,
- kontrola spójności topologicznej danych aktualizujących z danymi w numerycznych bazach danych,
- administrowanie aplikacjami używanymi w wydziale i aktualizacja oprogramowania,
- wydawanie danych podmiotom publicznym, instytucjom, urzędom z numerycznych baz danych w postaci wylotów i plików.

Stanowiska ds. ewidencji gruntów i budynków
ul. Piłsudskiego 35, piętro I
miasto - pokój nr 5, tel. 0684755347
Podinspektor - Marzena Nowaczyk

tereny wiejskie - pokój nr 4, tel. 0684755346
Młodszy Referent - Piotr Hukiewicz
Inspektor - Leokadia Woźniak


- wprowadzanie zmian w rejestrach gruntów i budynków na podstawie dostępnych dokumentów,
- wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie i aktualizacja klasyfikacji gruntów , wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających zmiany klasyfikacji gruntów,
- zawiadamianie o wprowadzonych zmianach osoby zainteresowane, a także właściwy organ w sprawach podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, właściwy miejscowo sąd prowadzący księgi wieczyste, właściwe miejscowo organy statystyczne,
- wydawanie wypisów z ewidencji gruntów, udzielanie informacji i wglądu do dokumentacji,
- wydawanie zaświadczeń,
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- obsługa wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych,
- sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów do celów prawnych i administracyjnych,
- przyjmowanie wyciągów z operatów szacunkowych,
- naliczanie opłat za udostępniane dokumenty i informacje.
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08