Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Osteobus odwiedzi Świebodzin! Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła akcję...

12-09-2018
Fundacja NEUCA dla Zdrowia rozpoczęła kolejny cykl bezpłatnych badań profilaktycznych poświęconych osteoporozie. Z tej okazji, już 12 i 13 września wszyscy mieszkańcy Świebodzina będą mogli skorzystać z pomocy wykwalifikowanego...
czytaj dalej
Świebodzin - rzut okiem

Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

16-08-2018
Dnia 15 sierpnia 2018 r. dla uczczenia Święta Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przy Pomniku Niepodległości zostały złożone wiązanki kwiatów przez władze samorządowe organizacje kombatanckie partie polityczne oraz przybyłe...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Obchody Święta Wojska Polskiego w Świebodzinie.

Pojazdy na sprzedaż

26-06-2018
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. motoroweru MOTOBI i skutera KEEWAY.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 • 29-07-2008
 • Autor: Tomasz Olesiak

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału
Geodeta Powiatowy
Przewodniczący ZUDP
 
Renata Gargol
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe; Ulica Piłsudskiego 35
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "C"
pokój nr 8 (I piętro)
 
Tel. 0 684755 345
Fax 0 684755305
e-mail: e-mail
 
Zadania Naczelnika
- nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie osnów szczegółowych i ochrona znaków geodezyjnych,
- nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem powiatowych baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych,
- programowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie oraz planowanie bieżącej pracy wydziału,
- udzielanie zleceń prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych związanych z tworzeniem, prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- merytoryczna współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego, Zarządem Powiatu, Radą Powiatu i organami nadzoru służby geodezyjnej i kartograficznej.
 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Podinspektor - Alicja Niklewicz
ul. Piłsudskiego 35, piętro I - pokój nr 3, tel. 0684755344


- obsługa techniczna i organizacyjna ZUDP,
- przyjmowanie i analiza wstępna projektów (zawartość, czytelność, aktualność map, kompletność),
- współpraca z przedstawicielami branż i instytucji w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
- opracowywanie opinii dotyczących uzgodnień przebiegu projektowanych sieci
- gromadzenie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie numerycznej bazy danych przebiegu projektowanych i uzgodnionych projektów
- udzielanie informacji geodetom, projektantom i inwestorom o przebiegu projektowanych sieci uzbrojenia,
- naliczanie opłat za uzgadnianie projektów i udzielanie informacji.

Stanowiska ds. zasobu geodezyjno - kartograficznego
ul. Piłsudskiego 35, parter - pokój nr 1, 2, tel. 0684755342
Inspektor - Janina Kurzyk
Inspektor - Ewa Kłosiak 
Inspektor - Karolina Nykiel

- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- opracowywanie uzgodnień dla robót geodezyjno- kartograficznych,
- prowadzenie kontroli technicznej dokumentacji pomiarowej oraz map pod względem kompletności, zgodności z wytycznymi i przepisami prawa,
- udzielanie informacji o dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- prowadzenie map zasadniczych i klasyfikacyjnych,
- sprzedaż kopii map, informacji i wglądu do dokumentacji g - k,
- naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- nadawanie cech dokumentów materiałom geodezyjnym wydawanym interesantom,
- gromadzenie informacji związanych z ochroną znaków geodezyjnych.

Pracownia informatyczna
ul. Piłsudskiego 35, piętro I - pokój nr 7, tel. 0684755343
Inspektor - Mariusz Janik
Inspektor - Krzysztof Krasoń


- obsługa i współpraca z wykonawstwem geodezyjnym w zakresie prowadzenia numerycznej bazy danych informacji o terenie,
- bieżąca aktualizacja numerycznych baz danych,
- kontrola spójności topologicznej danych aktualizujących z danymi w numerycznych bazach danych,
- administrowanie aplikacjami używanymi w wydziale i aktualizacja oprogramowania,
- wydawanie danych podmiotom publicznym, instytucjom, urzędom z numerycznych baz danych w postaci wylotów i plików.

Stanowiska ds. ewidencji gruntów i budynków
ul. Piłsudskiego 35, piętro I
miasto - pokój nr 5, tel. 0684755347
Podinspektor - Marzena Nowaczyk

tereny wiejskie - pokój nr 4, tel. 0684755346
Młodszy Referent - Piotr Hukiewicz
Inspektor - Leokadia Woźniak


- wprowadzanie zmian w rejestrach gruntów i budynków na podstawie dostępnych dokumentów,
- wydawanie decyzji administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie i aktualizacja klasyfikacji gruntów , wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających zmiany klasyfikacji gruntów,
- zawiadamianie o wprowadzonych zmianach osoby zainteresowane, a także właściwy organ w sprawach podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, właściwy miejscowo sąd prowadzący księgi wieczyste, właściwe miejscowo organy statystyczne,
- wydawanie wypisów z ewidencji gruntów, udzielanie informacji i wglądu do dokumentacji,
- wydawanie zaświadczeń,
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- obsługa wykonawstwa geodezyjnego i rzeczoznawców majątkowych,
- sporządzanie i wydawanie wypisów i wyrysów do celów prawnych i administracyjnych,
- przyjmowanie wyciągów z operatów szacunkowych,
- naliczanie opłat za udostępniane dokumenty i informacje.
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08,  68 475 53 05