Aktualności

Aktualności ze zdjęciami

Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

04-06-2019
Fundacja Rozwoju Holistycznego wraz ze Stowarzyszeniem LGD „Między Odrą a Bobrem” do 24.06.2019r. prowadzić będą nabór wniosków na mikrodotacje w ramach projektu pn. „Startuj z FIO – NOWY...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Mikrodotacje dla młodych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Pojazdy na sprzedaż

16-05-2019
Na podstawie Zarządzenia Starosty Świebodzińskiego ogłasza się pisemny konkurs ofert na sprzedaż ruchomości będących własnością Powiatu Świebodzińskiego, tj. samochodu marki HONDA CIVIC i FIAT DUCATO.
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pojazdy na sprzedaż

VEOLIA Energia Poznań S.A. - ciąg dalszy sprawy

15-05-2019
Wszystkich zainteresowanych informujemy, że w dniu dzisiejszym wystąpiliśmy do VEOLIA Energia Poznań S.A. o podanie dodatkowych informacji w sprawie naruszenia ochrony danych osobowych. Po otrzymaniu odpowiedzi poinformujemy Państwa o jej...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: VEOLIA Energia Poznań S.A. - ciąg dalszy sprawy

Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

 • 29-07-2008
 • Autor: Tomasz Olesiak

Naczelnik Wydziału

Naczelnik Wydziału
Geodeta Powiatowy
Przewodniczący ZUDP
 
Renata Gargol
 
 
 
 
Starostwo Powiatowe; Ulica Piłsudskiego 35
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "C"
pokój nr 8 (I piętro)
 
Tel. 0 684755 345
e-mail: e-mail
 
Zadania Naczelnika
- nadzór nad prowadzeniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w tym ewidencji gruntów i budynków, gleboznawczej klasyfikacji gruntów i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu,
- koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
- zakładanie osnów szczegółowych i ochrona znaków geodezyjnych,
- nadzór nad tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem powiatowych baz danych oraz standardowych opracowań kartograficznych,
- programowanie zadań służby geodezyjnej i kartograficznej w powiecie oraz planowanie bieżącej pracy wydziału,
- udzielanie zleceń prac i opracowań geodezyjno – kartograficznych związanych z tworzeniem, prowadzeniem i utrzymywaniem powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- merytoryczna współpraca z wydziałami Starostwa Powiatowego, Zarządem Powiatu, Radą Powiatu i organami nadzoru służby geodezyjnej i kartograficznej,
- wydawanie decyzji administracyjnych z zakresu prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 
Koordynacja sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu
Sprzedaż map
Podinspektor - Alicja Niklewicz
ul. Piłsudskiego 35, piętro I - pokój nr 3, tel. 0684755344

e-mail: e-mail

- obsługa techniczna i organizacyjna narad koordynacyjnych,
- przyjmowanie i analiza wstępna projektów (zawartość, czytelność, aktualność map, kompletność),
- wydawanie odpisów protokołów z narad koordynacyjnych
- współpraca z przedstawicielami branż i instytucji w zakresie przebiegu sieci uzbrojenia terenu,
- gromadzenie dokumentacji projektowej oraz prowadzenie numerycznej bazy danych przebiegu projektowanych i uzgodnionych projektów
- naliczanie opłat za uzgadnianie projektów
 
W zakresie sprzedaży map:
- przyjmowanie wniosków dotyczących sprzedaży map w różnych formach
- sporządzanie i wydawanie kopii map z zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- naliczanie opłat i wystawianie licencji na wydawane kopie map

Stanowiska ds. zasobu geodezyjno - kartograficznego
ul. Piłsudskiego 35, parter - pokój nr 1, 2, tel. 0684755342

Inspektor - Ewa Kłosiak 
e-mail: e-mail
 
Podinspektor – Bożena Miksza  Chomin
e-mail: e-mail
 
Inspektor - Karolina Nykiel
e-mail: e-mail

- obsługa zgłoszeń prac geodezyjnych i kartograficznych,
- dokonywanie uzgodnień dla robót geodezyjno- kartograficznych,
- przyjmowanie zgłoszeń o zakończeniu prac geodezyjnych i kontrola przekazywanych materiałów pod względem kompletności i treścią zawiadomienia,
- udzielanie informacji o dokumentacji znajdującej się w zasobie geodezyjnym i kartograficznym,
- prowadzenie i ewidencjonowanie dokumentów powiatowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,
- sprzedaż kopii dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
- uwierzytelnianie przedłożonych dokumentów opracowanych w ramach prac geodezyjnych i kartograficznych,
- naliczanie opłat za czynności związane z udostępnianiem zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
- wystawianie dowodów obliczenia opłaty i licencji na wydawane z zasobu g-k materiały

Pracownia informatyczna
ul. Piłsudskiego 35, piętro I - pokój nr 7, tel. 0684755343

Inspektor – Monika Rucioch
e-mail: e-mail

Inspektor – Damian Worosz
e-mail: e-mail

- obsługa i współpraca z wykonawstwem geodezyjnym w zakresie prowadzenia numerycznych  baz danych informacji o terenie,
- bieżąca aktualizacja numerycznych baz danych,
- kontrola spójności topologicznej danych aktualizujących z danymi w numerycznych bazach danych,
- przygotowywanie  danych podmiotom publicznym, instytucjom, urzędom z numerycznych baz danych w postaci wylotów i plików,
- informatyzacja zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Ewidencja gruntów i budynków

ul. Piłsudskiego 35, piętro I pokój nr 5, tel. 0684755347

Inspektor - Marzena Nowaczyk
e-mail: e-mail
 
Podinspektor – Natalia Chodor
e-mail: e-mail
 
 
- przyjmowanie zgłoszeń zmian danych objętych ewidencją gruntów i budynków,
- wprowadzanie zmian w rejestrach gruntów i budynków na podstawie dostępnych dokumentów,
- prowadzenie postepowań administracyjnych związanych z wprowadzaniem zmian w operacie ewidencji gruntów i budynków,
- prowadzenie i aktualizacja klasyfikacji gruntów , wydawanie decyzji administracyjnych zatwierdzających zmiany klasyfikacji gruntów,
- zawiadamianie o wprowadzonych zmianach osoby zainteresowane, a także właściwy organ w sprawach podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości, właściwy miejscowo sąd prowadzący księgi wieczyste, właściwe miejscowo organy statystyczne,
- wydawanie zaświadczeń,
 
Inspektor - Piotr Hukiewicz
pokój nr 4, tel. 0684755346
e-mail: e-mail
 
-  przyjmowanie wniosków na wydanie danych z ewidencji gruntów i budynków,
- sporządzanie i wydawanie wypisów, wypisów i wyrysów, plików komputerowych, wypisów z wykazów i zestawień oraz kopii dokumentów z operatu ewidencyjnego,
- obsługa rzeczoznawców majątkowych,
- naliczanie opłat za udostępniane dokumenty i informacje
 
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Związek Powiatów Polskich
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna

Kontakt - stopka

Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
 
Skrzynka EPUAP: /o4ij429fmn/SkrytkaESP
Godziny pracy Starostwa: 
Poniedziałek:         7:30-17:00
Wtorek-Czwartek:     7:30-15:30
Piątek:              7:30-14:00
Starosta Świebodziński
Zbigniew Szumski
przyjmuje mieszkańców we wszystkich sprawach, również skarg 
i wniosków w poniedziałki w godzinach 8:00 - 15:00
 
Starostwo Powiatowe
Ulica Kolejowa 2
66-200 Świebodzin
BUDYNEK "A"
Gabinet nr 6 (I piętro)
 
68 475 53 08