Aktualności

Logo: Powiat Świebodziński

Logo BIP

Aktualności ze zdjęciami

Zbiórka dla Jasia

07-12-2020
Mieszkaniec naszego powiatu, mały Jaś potrzebuje pomocy. Chłopiec walczy o życie - otrzymał przerażającą diagnozę, złośliwy glejak wielopostaciowy IV stopnia. Możliwości na leczenie w Polsce są bardzo ograniczone, pozostaje...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Zbiórka dla Jasia

Pomoc dla Osób Bezdomnych

29-10-2020
Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak w związku ze zbliżającą się zimą apeluje o z większoną uwagę dla osób bezdomnych, starszych oraz wszystkich potrzebującym pomocy, dla których okres zimowy jest...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Pomoc dla Osób Bezdomnych

Test na koronawirusa

29-10-2020
Test na Covid-19 bezpłatnie można zrobić w Nowym Szpitalu w Świebodzinie (przy Izbie Przyjęć) . Bezpłatne badania wykonywane są: osobom skierowanym na badanie przez lekarza POZ osobom objętych kwarantanną...
czytaj dalej
Ilustracja do informacji: Test na koronawirusa

Aktualności pozostałe

Powiatowy Urząd Pracy nieczynny 12 czerwca 2020r.

Starostwo zamknięte 12 czerwca 2020r.

W dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Świebodzinie będzie nieczynne

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z zarządzeniem nr 23/19 Starosty Świebodzińskiego z dnia 16 grudnia 2019r. - w dniu 12 czerwca 2020 r. (piątek) Starostwo Powiatowe w Świebodzinie będzie nieczynne.
czytaj dalej

Zatrudnimy pracownika

Starostwo zatrudni pracownika do Brygady Remontowo – Drogowej

Sstarostwo Powiatowe w Świebodzinie zatrudni pracownika do Brygady Remontowo – Drogowej.
Kandydaci proszeni są o kontakt telefoniczny z Naczelnikiem Wydziału Dróg do dnia 18 czerwca 2020r.
Numer telefonu kontaktowego - 684755359 lub 684755327.
 
czytaj dalej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności otwarty dla interesantów

Nabór - Inspektor w Wydziale Dróg

Nieodpłatne porady prawne

Karty wędkarskie i rejestracja łodzi

Nieodpłatna pomoc prawna

 • 06-04-2020
 • Autor: Anna Zielińska
 • drukuj

Wydłużenie terminu orzeczeń

Informacja dot. orzeczeń, kart parkingowych

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Świebodzinie informuje, że na mocy przepisów ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 568) następuje wydłużenie orzeczeń wydanych na czas określony.
 
Przepisy, które dotyczą orzeczeń, kart parkingowych to regulacje art. 15h ust. 1-3.
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).
 
Art. 15h. 1. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, którego ważność:
1) upłynęła w terminie do 90 dni przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, pod warunkiem złożenia w tym terminie kolejnego wniosku o wydanie orzeczenia, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności;
2) upływa w terminie od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, zachowuje ważność do upływu 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w związku z zachowaniem ważności orzeczeń o niepełnosprawności albo orzeczeń o stopniu niepełnosprawności, na okres wskazany w ust. 1, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 i 284) zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, nie dłużej jednak niż do dnia wydania nowego orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
3. Z przyczyn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, karty parkingowe, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność do 60. dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.
Wydłużenie następuje z mocy samego prawa, na podstawie przepisów ustawy.
 • 03-04-2020
 • Autor: Anna Zielinska
 • drukuj

Dłuższy 180-dniowy termin

Dłuższy 180-dniowy termin na dokonanie czynności w Wydziale Komunikacji

Starosta Świebodziński informuje, że na podstawie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i  zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, - terminy określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym dotyczące obowiązku rejestracji pojazdu lub obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu wydłuża się do 180 dni.
Dotyczy to:
 • pojazdu, niebędącego nowym pojazdem, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;
 • pojazdu zarejestrowanego nabytego lub zbytego nie później niż 30 dni przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
 
Ustawa weszła w życie 31.03.2020 r., oznacza to, że dłuższy 180-dniowy termin na dokonanie czynności w Wydziale Komunikacji dotyczy pojazdów sprowadzonych, zbytych lub nabytych od dnia 1.03.2020 r.
 
1 2 3 4 5 6 ... 15 »
 • Baner: Okolice Najbliższe
 • Baner: Dzień za dniem
 • Baner: Lubuskie
 • Baner: Policja Świebodzin
 • Baner: burza
 • Baner: Lubuskiej Niebieskiej Tarczy Wobec Przemocy
 • Baner: siSMS
 • Baner: Lubuskie Bony Rozwojowe
 • Baner: Nieodpłatna pomoc prawna
 • Baner: ZPPnowe